DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Der dritte Standort ist ein Fraxitaeto-Ulmetum effuisae, Fazies mit Alnus glustinosa,
Birke und Populus Baohofenii. Der Bodan ist ein sekr leichter sandlehmiger
.Moorboden; die Überflutung dauert verhältnismässig kurz. Die Vitelität der Art ist


gross.


Der vierte Standort is ein Eichen-Limder-Wald, ausserhalb der Überschwemmung;
der Boden ist ein feinkörniger Sand mit einer dünnen Humusschicht. Populus Bachofeni
kommt nur in Beständen dm Dunnenzwischeruraum vor. Die Vitalität dar Art ist
nicht gross, die Baume sind technisch aber tadellos.


Auserdem werde die Licht und Temperatur — Venhältn´sse während der Vorblüte-
und Blute-Zeit und während der Fruchtbildung besprochen.


Ing. Drago Radimir (Zagreb) :


SMOLARENJE STIMULACIJOM


Već deeenijama poznat je postupak povećanja proizvodnje smole iz
četinjara upotrebom raznih kemijskih srestava. Nanašanjem (premazivanjem,
kapanjem, prskanjem) rastvora kiselina ili alkalija na svježe rane
(žlijebove) bjelenica nastojalo se spriječiti bubrenje tkiva smolnih kanala
četinjara i zadržati ukrućivanje smole u dodiru sa vazduhom (zbog kristalizacije
odnosno isparivanja terpentinskog ulja iz smole), da bi se produžilo
curenje smole iz obnovljene rane.


Dr. Hessenland, profesor Visoke škole za trgovinu u Königsbergu,
zasnovao je pokusna istraživanja po ovom predmetu još $. 1933. sa 10.000
bjelenica običnog bora na području šumarije Kobelbude (Samland). Smolarenjë
sa stimulacijom postepeno je prošireno na područja Meseritz, Schönlanke
i Bütow sa ukupno 350.392 bjelenice. — Prema izvještajima nie^ovih
saradnika Kubluna (1936), Splittera (1937) a naročito Loyckea (Forstarchiv
Hannover 1938) ova istraživanja dala su za praktično smolarenje
pozitivne rezultate.


Nanašanje izvjesne količine kiselina ili alkalija na svježa zarezivanja
bijeli borovih stabala povoljno je djelovalo na proizvodnju smole. Curenje
smole se produžilo toliko, da nije bilo potrebno obnavljati rane nego samo
svakih 14 dana (mjesto do tada uobičajenih 5—7 dana kod normalnog smolarenja).
Time se mnogo uštedilo na radnoj snazi. Najveći uspjeh postignut je
primjenom 25°/o-sumporne kiseline.


Prskanjem svježe zarezanih žlijebova kiselinom mjesto dotadanjeg
močenja i premazivanja rana povećao se prinos smole za 30% po zarezu,
laka su time prinosi po zarezu i bjelenici prilično povećani, ipak konačni
sezonski prinos nije mnogo varirao od onog pri normalnom smolarenju
obzirom na reduciran broj obnavljanja rana (12—15 mjesto normalno 24—
35 zareza). Međutim uspoređivanjem proizvodnje smole narmalno smola-
Tenih sastojina s onima, u kojima se smolarilo primjenom kemijskih srestava,
— pri jednakoj širini bjelenica i s jednakim
vremenskim razmacima između dva uzastopna zarezivanja
— ustanovljeno je da se povećanje prinosa
smole po pojedinom zarezu kretalo između 200
do 250°/o bez obzira na stanišne i sastojinske prilike. Djelovanje stimulacije
pokazalo se efikasnim pri smolarenju sastojina boljeg i lošijeg boniteta kao
i pri višegodišnjem smolarenju jednog te istog stabla.


42