DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 4     <-- 4 -->        PDF

.


Zagrebu. Drugi period (1898 do 1919) traje do osnivanja samostalnog gospodarsko-
šumarskog fakulteta. Treći period (1919 do 1945) obuhvata
razdoblje do oslobođenja a četvrti od oslobođenja do danas.


Prvi period, koji je trajao 37 godina, odigravao se u vrijeme, dok je
teritorij današnje NRH bio pod Austro-Ugarskom. Iako se politički pritisak
strane vlasti živo osjećao u čitavom životu naroda, ipak je snaga
narodnih ljudi koji su se — počevši od preporoda — okupljali u Hrvatskom
gospodarskom društvu u Zagrebu, uspjela da savlada taj pritisak i da
ostvari osnivanje stručne škole u Križevcima. Pored općeg političkog pritiska
Austro-Augarska imala je u ruci još dvije snažne poluge svoje prosvjetne
i privredne politike: xVisoku školu za kulturu tla u Beču i Šumarsko-
rudarsku visoku školu u Šćavnici, koje su imale za sobom tradiciju
dužu od pola vijeka i uživale podršku velikih posjednika. Pritisak vlasti
nešto je popustio poslije sklapanja ugarsko-hrvatske nagodbe, no on nije
prestao.


Rad Učilišta u Križevcima, koje je imalo rang srednje škole, bio je
čedan po opsegu no pozitivan po uspjehu. Snagu tom radu davale su činjenice:
da su u jednu cjelinu bile ujedinjenje poljoprivreda i šumarstvo te
da je škola — kao jedina na Balkanu — privlačila i okupljala nemalo četiri
decenija Hrvate, Srbe i Bugare. Za kvalitet nastavničkog kadra vrijedno je
istaći da su pored šumarskih stručnjaka kao nastavnici u Križevcima djelovali
i nešumari, kasniji profesori univerziteta: akademik dr. Miso Kišpatić
i prof. dr. Vladimir Njegovan. Na stručno formiranje šumarskoga kadra
»Križevčana« korisno je utjecala i činjenica, da je zavod raspolagao sa vlastitom
— iako malenom — zavodskom šumom u neposrednoj blizini.


Drugom periodu prethodila je žestoka načelna borba za bolje uslove
razvoja šumarske nastave. Ta borba je pokrenuta u šumarskim redovima.
Njen inicijator i nosilac bio je prof. Franjo Kesterčanek. Isprva se borba
kretala oko osnovnog pitanja: da li treba šumarsku nastavu organski vezati


o univerzitet ili je bolje podržavati je na samostalnoj visokoj školi. Pobijedila
je prva teza, koju je živo branio Kesterčanek.
Godine 1898 šumarska se nastava prenosi na zagrebačko sveučilište
i veže o filozofski fakultet. No tim prenošenjem položaj šumarske nastave
otežao se u tri smjera. Predstavnici t. zv. čiste nauke — au ono vrijeme
postojala su samo tri fakulteta (pravnički, filozofski i teološki) — zauzimaju
negativan stav u pitanju prenošenja šumarske nastave na sveučilište.
Rezultat toga stava bila je činjenica, da šumarska nauka kao tobože primijenjena
nije mogla biti inkorporirana univerzitetu već samo prislonjena o
filozofski fakultet pod imenom Šumarske akademije. Upravo klasičan primjer
nekadašnjega aristokratskoga načina gledanja t. zv. čiste na demokratsku
t. j . primijenjenu nauku.


Na osnovu naročitoga zakona, donesenoga po Saboru, dobro Božjakovina
trebalo je da pomaže razvoj Šumarske akademije i da omogući praktično
obrazovanje šumarskih stručnjaka. Nažalost se po toj liniji nije moglo
doći do praktičnih rezultata. Kao posljedica toga Šumarska akademija bila


je visoka škola za čuvanje zdravlja šuma — no bez klinike.
Treća vrlo ozbiljnaravnopravnosti Zagreba,
teškoća bila je u tome, što vlast nije
Beča i Šćavnice. Apsolventi zagrebačke
priznavala
šumarske
2