DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 3     <-- 3 -->        PDF

GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 76. JANUAR - FEBRUAR - MART GODINA 1952


DEVEDESET GODINA ŠUMARSKE NASTAVE


Tko hoće da radeći i napreduje, treba da mu je trajno pred očima cilj
koji želi doseći. To gledanje u budućnosti neobično je važno u šumarstvu.
Ono je jednako važno u operativi, nauci i nastavi. Važnost toga gledanja
izvire iz osnovne karakteristike šumarstva; njegovi ciljevi su daleki, široki
i vrlo složeni, dakle teško dostižni.


No pored ocjenjivanja puta, koji još treba prevaliti, korisno je osvrnuti
se i na staze koje sy već utrte i na puteve koji su već prevalfeni u prošlosti.
Korisno je zagledati i ocijeniti; koje su zaprijeke savladane, koja su iskustva
stečena i koja su saznanja sabrana na tom putu. Povezivanje prošlosti,
sadašnjosti i budućnosti pretstavlja sadržinu svake evolucije.


Apstrahirajući misao o osnivanju prvog šumarskog zavoda, koja je
nikla četrdesetih godina prošloga stoljeća, treba se sa praga godine 1952
sjetiti, da se navršilo punih devedeset godina otkako u Narodnoj Republici
Hrvatskoj u neprekinutom kontinuitetu postoji šumarska nastava. Ako se
uoče historijske činjenice, da su Šumarsko učilište u Križevcima, te Šumarsko
društvo i Šumarski list u Zagrebu predstavljali tri žarišta šumarstva,
može se postaviti tvrđenje, da je NRH u oblasti šumarstva bila prvoborac
na Balkanu.


Dužnost je nas starih, koji smo pred više od sto semestara prišli šumarskoj
struci i aktivno uzeli učešća u njenom izgrađivanju, da našim
mladim drugovima, koji će pisati historiju našeg šumarstva, predamo po
koji podatak o razvoju šumarstva u prošlosti. Daleka je od nas misao, da
prikazujemo gole događaje prošlosti. Naš je cilj širi; uzimajući historijske
činjenice kao pozadinu, nama je na umu da ukažemo koliko je današnjica
dala pogodnije uslove za razvoj šumarstva nego prošlost. Ovaj put se ograničavamo
samo na iznošenje misli, koje se vežu o devedesetu godišnjicu
šumarske nastave u NRH.


Šumarska nastava u NRH razvijala se u četiri perioda. Prvi period
(1861 do 1898) obuhvata razdoblje od osnivanja Gospodarsko-šumarskog
učilišta u Križevcima do prenošenja šumarske nastave na Sveučilište u


1 .