DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 23     <-- 23 -->        PDF

laj najvredniji etat (prirast] ili najveći novčani prihod iz jelovih prebomih
suma, tada bi se proizvodila za 3**/o manja količina drvne mase od najveće
moguće, , -


Kao najpovoljniji promjer sječive zrelosti za jelova stabla na dobrim
bonitetima može se smatrati onaj od 60 cm. To se shvaćanje osniva na
ovim činjenicama: prvo, da kod toga promjera sječive zrelosti na pripadnoj
mu drvnoj zaJihi često nastupa proizvodnja najveće drvne mase,
kako´ to pokazuju istraživanja Miletićev a (17); drugo, da je kvaliteta
jelovih stabala s tim promjerom sječive zrelosti dobra, a mogu se
osim toga s obzirom na tu debljinu racionalno izraditi i preraditi. Prema
toime bi i pokriće potreba s proizvodima od jelovne kod prozvodnje
jelovih sitabala s prsßnim pronljeröm od 60 cm bilo vrlo povoljno.


Valja napomenuti, da su se prema Matthe w s u (15) stabla
s prsnim promjerom od 60 cm (24 in.) smatrala u USA kao najpovoljnija,
te su irnala najveću potražnju.


Ako bi se u jelovim prebomim šumama na dobrim bonitetima, stojbine
pristupilo proizvodnji jelovih stabala s promjerom sjećive zrelosti od
60 cm, tada može nastupiti situacija da taj promjer sječive zrelosti leži
između promjera, kod kojega se godišnje proizvodi najveća drvna masa
(50 om), i promjera, kod koga se godišnje proizvodi najvrednija drvna
masa (85 cm). No može nastupiti i takvo stanje, da taj promjer bude
identičan s promjerom sječive zrelosti, kod koga se proizvodi najveća,
drvna masa.


Iz izloženoga se vidi, da je situacija u prebomoj šumi jele donekle
slična kao u visokoj regularnoj šumi, samo što ovdje dolaze zrelosti izražene
promjerom,, dok su u regularnoj visokoj svjmi izražene vremenom,


Naprijed smo istaknuli, kako smatramo, da se sastojine u visokoj
regularnoj šumi na dobrim stojbinam.a ne bi smjele sjeći prije zrelosti
proizvodnje najveće drvne mase. Isto tako držimo, da i u prebomim
šumama socijalističke proizvodnje ne bi promjeri sječive zrelosti stabala
na dobrim stojbinama smjeli biti tanji (slabiji) od promjera sječive zrelosti,
kod kojih se proizvodi najveća količina drvne maise. Stabla se ne bi
smjela smatrati zrelimia za sječu na dobrim stojbinama, dok nisu postigla
taj promjer zbog već iznesenih razloga. Iznimku bi od toga činile samo
izvanredne potrebe i slučajevi.


Gornje izlaganje odnosilo se na prebome šume jele. ali će vjerojatno
takvo stanje biti i kod bukve. Ističemo ovo vjerojatnim zbog toga, što
nismo bili u mogućnosti da utvrdimo to stanje, jer nam manjkaju neki
prijeko potrebni podaci (realna vremena preiaza za metodu po Borelu).


Prikazavši teoretski naše gledanje o cilju šumskog gospodarstva u
^socijalizmu i njegovoj realizaciji potrebno je naglasiti, da smo u tim razmatranjima
pošli od ovih dviju Oisnovnih pretpostavki. Prvo, da su u
svijetu sređene ekonomske prilike ili bar mirnije. Dakle, . razmatranje
isključujie ekstremne i kratkotrajne ekonomske promjene uzrokovane
različitim momentima (naoružanje i t. d.), koji obično izazvaju potrebe
s^^ecifične i različite od normalnih. Drugo, da će i u budućnosti (nekoliko
decenija) postojati potrebe za istim, drvnim sortimentima kao i danas. Da
li će tako stanje biti i u dalekoj budućno´sti, to je vrlo teško predviditi
kod današnjeg gigantsikog razvitka tehnike (proizvodnih snaga) i golemih


21