DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Harlc dolazi do tog prijedloga proučavajući binomskc krivulje broja
stabala i drvne mase teoretski i na nekoliko stvarnih sastojina. On se
sastoji tt tome, da se prsnii promjer srednjeg «astojinskog stabla, koji odgovara
promjeru traženog trupca (»trgovačkom ili industrijskom promjeru
«), umanji kod mladih sastojina barem za 5 cm, a kod starijih sastojina
barem za 10 cm. Za tako umanjene promjere valja odrediti vrijeme,
u kojem se oni mogu postići. Utvrđeno vrijeone uzimia se za ophodnju, te
se na temelju te ophodnje provodi daljnje uređivanje šume. Na taj je
način određena ophodnja kraća od stlaroisti srednjeg sastojinskog stabla
kojega promjer odgovara debljini traženog trupca. Umanjeni promjeri za
5 resp, 10 cm vrijede za prsne promjere srednjih sastojinskih stabala, kojih


staroist odgovara ophodnji.
Proučivši struikture sastojina, koje daje Hadé, utvrdili smo, da se
ovim postupkom ne gubi na količini drvne mase ´stabaila, koja odgovaraju
najpovoljnijem trupcu, ako dolaze u obzir i sva ostala stabla, kojih se
prsni premijeri razlikuju za ±5 cm od promjera najpovoljnijeg trupca.
Opisaninu se postupkom smanjuje broj i masa jačih stabala. Zbog
ioga bi mogao doći do primjene, ako nema potrebe za tim stablima jačih
dimenzija, kako^ smO´ to već napomenuli, a postoji znatna potreba za slaT>
ijim trupcima ili sitnijim sortimentima. U suštini predstavlja Harléov
postupak smanjivanje duljine ophodnje-
Nastane li potreba i želja, da se proizvodnja usmjeri na nekim, šumskim
površinama ´samo na jedan specijalni proizvod (uzmimo na hrastove
furnire (oplatice), tada bi prilikom određivanja zrelosti ili ophodnje trebalo
ovako postupati: Ponajprije valja utvrditi sve šumske površine, koje
su sposobne za proizvodnju hrastovih fumirskih trupaca iine strukture.
Nakon toga treba odrediti onu zrelost sastojina, u kojoj se može proizvoditi
najveća količina furnira. To znaci, da kod oidređivanja te zrelosti
ili ophodnje mora doći u obzir ne samo maksimalna količina mase tur-
Tiirskih trupaca, nego i postotak iskorišćavanfa tih trupaca (oblovine)
u furnir,
S rastenjcim dtdjine ophodnje raste s jedne strane drvna masa furriirskih
trupaca u cjeloktipnoj masi etata uz uvjet, da se ne mijenja zdravstveno
stanje sastojina, jer sve veći broj stabala postiže tražene promjere.
No s druge strane, nakon izvjesnog momenta, počinje padati etat mase
fumirskih trupaca s rastenjem ophodnje na utvrđenoj šumskoj površini,
jer prirast u masi fujmirskih trupaca nije u mogućnosti pokriti naglo smanjivanje
etata površine zbog sve dulje ophodnie. Prema tome će se- kod
neke određene ophodnje ili zrelosti postići maksimalna proizvodnja mase
fumirskih trupaca. No ova ophodnja ili zrelost ne mora biti još opho´dnja,
koia -daje mogućnost maksimalnog dobivanja furnira. Da bi se utvrrfâla
Oiphodnja, kona daie tu mogućnost, valia uzeti u obzir i postotak iskorišćavanja
fumirskih trupaca u furnir. Taj je to veći, što su trupci s^-3 7^_ijih
dimenzija (promjera)^. Zbo^.c^ toga može nastupiti situacÜa^ da manja
količina mase fumirskih trupaca, koji su snažnih promjera, daje veću
količinu furnira, nego veća količina m.´ase fumirskih tmpaca, koii su tanjih
promjera. Radi toga se može dogoditi da ophođjnju ili zrelost, u kojoj


^ Viditi Taidnj´u ´Krpan : fekorišćenje ´bu´koviih. truipa´Ca za Jjuštenje, Suimars´ki
List 1951.. str. 121.
17 .