DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1952 str. 10     <-- 10 -->        PDF

cilj šumskog gospodarstva. Zrelost ili ophodnja, u kojoj se proizvodi drvna
masa s najvećom cijenom ili vrijednošću na određenoj šumskoj površini,
odgovara ophodnji najvrednijeg godišnjeg prihoda šumskog gospodarstva,
koju spominju Guttenberg (6) i Nenadić (19).


Tu zrelost određuje vrijeme kulminacije godišnjeg sirovog (bruto)
prihoda. Ona se podudara gotovo sasvim sa zrelošću najvećeg godišnjeg
čistog prihoda šumskog gospodarstva (ophodnjom najveće »šumske
rente«). Između tih dviju zrelosti mala je razlika. Ona nastupa tek onda,
kada se provodi umjetno pomlađivanje, jer je uzrokuju kulturni troškovi.
No ona je tako malena, da se može zabaciti s teoretskog, a pogotovu
s praktičkog stajališta.


Na temelju Schwappac h ovi h financijskih tabela i podataka
Spiegel a iz 1926. godine (27) izračunali smo zrelost (ophodnju) najvećeg
godišnjeg sirovog prihoda šumskog gospodarstva za različite vrste
drveća i dobre bonitete stojbine (od I. do III. razreda)2. Ona u prosjeku
za te bonitete iznosi: kod hrasta 175 god., kod bukve 155 god., kod jele
145 god., kod smreke 125 god. i kod bora 130 god.3


Za ove izračunane zrelosti može se reći, da vrijede u glavnom i danas,
makar su određene na temelju podataka iz 1926. godine. Ovu tvrdnju
potkrepljujemo narednim izlaganjem:


Činjenica je, da jednom utvrđena i usvojena zrelost ili ophodnja najvećeg
godišnjeg (sirovog ili čistog) prihoda nema trajnu vrijednost. Ona
se mijenja. No te promjene nisu tako nagle i nisu povezane s velikim
odstupanjima od prvotno utvrđene zrelosti, kao što se to napominje u
uređivanju šuma [J u d e i c h (9), Guttenberg (6), Š e n š i n (29) i t. d.i.


Promjene u vremenu nastupa zrelosti najvećeg godišnjeg sirovog prihoda
mogu nastati: a) zbog promjene boniteta stojbine; b) donekle radi
načina njegovanja odnosno proređivanja sastojina; c) od promjena u odnosima
ili omjerima (indeksima), u kojima međusobno stoje cijene drvnih
sortimenata za istu vrstu drveta.


Promjene u bonitetnom razredu utječu kod nekih vrsta drveća malo
ili nikako na duljinu vremena, kada nastupa zrelost najvećeg godišnjeg
sirovog prihoda, ako se radi o I., II. i III. bonitetnom razredu, koji za tu
zrelost jedino i. dolaze u obzir. Tako prema podacima Schwappacha i
Spiegela (27) nema uopće razlike u duljini vremena te zrelosti, kad se
radi o boru na I. i III. bonitetnom razredu. Ta razlika između I. i III.
bonitetnog razreda iznosi kod hrasta i bukve samo 10 godina, a kod
smreke 30 godina. Kod smreke je ona najveća. Na slabijim je bonitetnim
razredima vrijeme ove zrelosti dulje.


Kako se iz ovih podataka vidi, promjene u bonitetnim razredima
imaju malen utjecai na duljinu vremena, kada nastupa zrelost najvećeg godišnjeg
sirovog prihoda, ako se pusti iz vida smreka.


2 U ovim našim razmatranjiima uzimamo u obzir .podatke od pet bonitetnih
razreda stojbine, jer ih toliko- sadrže igoitovo> sve prihodne tabele. Pri tome L. U. i
HiL bon. razred smatramo dobrim, IV. slabim, en V. lošim razredom stojbine.


3 Napominjemo, da se u Francuskoj, u kojoj se gospodarenje osniva u glavnom
na oipthodnji (zrelosti) najvećeg godišnjeg čistog prihoda, ophodnja u državnim šumama
prema P err in u (20) kreće: kod hrasta kitnjalka od 180 do 200 god., kod"


hrasta lužnjaka 150 god., kod bukve 120 do 150 god., kod jele 120 do 150 god., kod´
smreke 150 god., kod bora 150 god,, kod ariša 150 do 200 ,god.
8