DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Zbog usporedbe vrjednosti sporednih đ iglavnih proizvoda po geografskoj podjeli
zemlje mogu poslužiti slijedeći podaci:


sjeverna srednja južna otoci
It a 1 i j a
u mil. lira


Vrijednost glavnih proizvoda
(prirast ravan zreloj masi.) 31.210 14.858 13.274 2.238
Vrijednost sporednih
šum. proizvoda 5.829 4.931 3.375 591
Omjer u postocima između
drugog li prvog stava 18.6 33.1 25.4 26.4´Vo


Iz prednjeg pregleda se vidi, da je odnos između sporednih i glavnih šumskih
proizvoda najnepovoljniji u sjevernoj Italiju radi intezivnog iskorištavanja šuma u
alpinskim predjelima, dok kod sporednih šumskih proizvoda glavnu vrijednost predstavlja
kod ikontunanitailnog dijela Italije kestenov plod, a: po otocima pluto. Rr.


Potrošnja želj, pragova po vrsti drveta u Njemačkoj. U zadnjih 70 god. njemačke
željeznice trošile su pragove po vrstii drveta (u %) ovaiko:


Vrst praga 188u 1913 1939 1950
hrastovi pragovi 58 6 6 7
borovi pragovi 36 64 33 28


*
ariševH pragovi 6 7 7 —
bukovi pragovi — 23 54 65
Kao što se vidi potrošnja borovih pragova opada a bukovilh raste. Tome imade
više" razloga: 1. bukovina bez crvenog srca »dade se bolje iimpregnäraitii ´nogo hrastovina
i borovina; 2. habanje bukovine (podložne plcčice, tračnice) znatno je manje nego ´
habanje borovine; 3. nakon 1945 godine povoljniji sui usilovi maibavke bukovih pragova
nego borovih pragova (područja borovih šuma uglavnom se prostire u Njemačkoj
demokratskoj republici i u području istočno od linije Odra—Niša),


Podaci za 1950 odnose se na Upravu željeznica Zapadne Njemačke.
(Prema podacima časopisa »Holz« 9. Jg., 1951) Ivo Horvat


UPOZORENJE PRETPLATNICIMA ŠUMARSKOG LISTA!


Uslijed višestrukog povišenja cijena papiru, tiskarskih troškova,
poštanske tarife i dr. Upravni odbor Šumarskog društva NR Hrvatske
odredio je godišnju pretplatu Šumarskom listu u 1952.
godini sa 400.— din odnosno po pojedinom broju 35.— din.


Pretplata u iznosul od 400.— dinara šalje se čekovnom uplatnicom
putem Narodne banke na broj 401-953-311 i potrebno ju
je dostaviti unaprijed.


Molimo pretplatnike da ovo uvaže i po ovom postupe!


UPRAVA ŠUMARSKOG LISTA


423