DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 31     <-- 31 -->        PDF

i pravnik, to je već poznato u stručnim krugovima, pa je mogla i izostati ova Brevinčeva
žaoka, tim pre što Šumarski list, kako sam Brevinac kaže, »seljaci ne čitaju«, za
koje bi možda ovakvo obaveštenje o Ljujićevoj tituli bilo od nekog interesa.


U svojim jetkim izlaganjima Brevinac potseća na novog Vašu Pelagića, narodnog
tribuna i zaštitnika seljačkih interesa od nasrtaja nekakvih šumarskih stručnjaka.
Epoha kojoj je pripadao Vaša Pelagić opravdavala je njegovu pojavu na istoniskoj pozornici
ondašnjeg društva. U savremenoj stvarnosti naše zemlje i našeg društva nema
mesta nikakvoj »pelagićevštini« (da se baš ovako izrazimo), koja bujno I temperamentno
izbija kroz pero M. M. Brevinca u njegovom članku o kome je ovde reč.


Neka nam čitaoci oproste za ovaj mala osvrt u samom početku, jer on zapravo
odgovara i početku Brevinčevih izlaganja. To smo učinili d zato što Brevinčeva žaoka
ne ubada samo Ljujića, već, no našem čvrstom uverenju, i sva nastojanja šumarskih
stručnjaka širom zemlje, da se šumarska služba unapredi i podigne, a šume zaštite od
svih vidova nepravilnog gazdovanja.


Reč je, ukratko, o zaštiti šuma i šumskog drveća van šuma, za koje se zalaže
Ing. M. Ljujić, i o tvrdnji M. M. Brevinca da seljak sam vodi brigu o ovome, te da nije
potrebna intervencija šumarskih stručnjaka, niti provođenje nekih »možda i opasnih zakonskih
mera za zaštitu«. A kako stoje stvari. Seljačke šumice, grupice stabala u njivama
ili pokraj njiva, usamljena šumska stabla i slične asocijacije baš danas su vrlo
ugrožene (više nego u doba izlaženja Ljujićeva članka) od bespravnih seča i dalje
špekulacije sa ovakvim dirvetom. To je nepobitna činjenica od koje polazimo, iako ne
možemo tvrditi da je to tako širom zemlje. Ali možemo tvrditi da se ova pojava događa
u mnogim privatnim vlasn´štvLma širom B. i H. i najviše su i ugrožene upravo
ovakve grupice šumskog drveća van šuma, jer tu postoje samo neznatna zakonska
ograničenja u pogledu seča i uopšte raspolaganja ovakvim drvetom. Šta više, drvo sa
ovakvih objekata i jeste predmet najveće špekulacije koja je uzela maha i kojoji se
sada energično staje na kraj mzn:im administrativnim merama. Oseća se tu izvesna
praznina i nameće nužnim donošenje zakonskih prepisa, koji će obezboditi pravilno
gazdovanje i šumskim drvećem koje nije u sastavu šuma. Utoliko Ljujićev članak baš
danas dobija svoju punu aktuelnost.


M. M. Brevinac nas upućuje na svest seljaka kad se radi o podizanju i zaštiti
njegovih šuma koje on smatra kao i svoje njive. Sa ovim se potpuno slažemo sa M. M.
Brevincem, a naročito ako se radi o Srbiji, osiromašenoj šumama. Saimo nr´kako ne
ispuštamo iz vida i činjenicu da seljak sve dotle čuva svoju šumu dok mu je na dohvatu
državna u kojoj želi da što pre »podgreje sunce li zaradi šumska trava« — kako
to i sam Brevinac kaže. A to sunce je podgrejalo mnoge bosanske šume, a još više
bivše opštinske šume u Srbiji. To se činilo, s jedne strane, zbog siromaštva bosanskog
seljaka i potrebe za proširenjem poljoprivrednih površina, a s druge strane pod utjecajem
kapitalističke trgovine drvetom. Ovakva težnja mnogih bosanskih seljaka
postoji i danas, pa čak i nove uzurpacije državnog šumskog zemljišta. Čvrst režim
čuvanja državnih šuma usmeno je seljaka na njegove vlastite, a naročito baš na ove
grupice stabala van šuma — u »konjukturi« špekulacije drvetom. I tu treba zaista nešto
uraditi i zaštititi ove šunree od nerazumnih seča, u čemu vidimo smisao Ljujićevog
članka. Ovoliko samo ukoliko se radi o> svesti seljaka »kome ne može biti pravo ako
mu se neko mesa u šume koie on sam podiže i1 gaja« — što ima, u neku ruku, poetičan
i sentimentalni prizvuk. Daleko smo i od pomisli zauzimanja nekog nenačelnog stava
protiv seljaka, ali operišemo činjenicama koje baš ne idu u prilog tvrdnjama M. M.
Brevinca, bar ukoliko se radi o bosanskim prilikama. Baš na ovom terenu manjka i dovoljno!
svesti i dovoljno propagande o važnosti šuma uopšte i njihovoj svestranoj zaštiti.
Utoliko Brevinčeva kriitr´ika Ljujićevog članka ne samo da je za ovdašnji teren
promašila, već je d štetna. Prema tome se »ovaj čovek« (nvslimo na Ljujića) javlja sa
punim pravom jednog stručnjaka, ne »taiko kasno«, već blagovremeno, da pomogne
seljaku u zaštićivanju, gajenju i isikorilšćavanju drveća van šuma, jer je ovaj problem
sagledao u njegovoj suštini. Možda je utešno što ni bosanski seljak neće ovo pročitati,
jer se sa njime nalazimo* licem u lice, pa ne moramo strepiti da će radi toga zamrziti
šumarske stručnjake koji´ mu isto tako dobra žele, jer će plodove njihova stručnog
rada upravo on, selja,k, i najviše da uživa.
Utoliko nas je iznenadilo izlaganje i ton pisanja uvaženog M„ M. Brevinca od
koga smo navikli da čitamo lepe, lake i´ popularne članke iz oblasti šumarstva, kao
šumarske priče koje okrepljuju čoveka šumskom svežinom i zelenSlom. Uvereni smo


415