DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 3     <-- 3 -->        PDF

-*,


ŠUMARSKI LIST


GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 75. DECEMBAR GODINA 1951


ing. Dimitrije Afanasijev (Sarajevo):


EKSPRESNE ŠUME


Pod takvim nazivom poznate su kod nas brzorastuće šume, koje je
uzgojila grupa jiugosilovenskih šumara. Ove su šume rasle 5—10 puta brže,
nego što je uobičajila priroda. O tom radu u »Šumarskom listu« u g. 1938.
i 1939. bilo je otštampano više članaka pod naslovom: »Naš rad na ekspresnim
šumama«, »Ekspresne šume« i »Dvije godine ekspresnih šuma«.
O tome je također bilo objavljivano više puta u dnevnoj štampi, našoj
i stranoj.


Nakon oslobođenja mnogi šumari, agronomi i javni radnici interesovali
su se za sudbinu ekspresnih šuina. Zato ovaj kratki članak ima za cilj,
da upozna našu stručnu javnost sa istorijatom i postojećim stanjem ekspresnih
šuma.


članci u »Šumarskom listu« obuhvatili su samo rezultate radova za
1937., 1938. (i 1936., kada su se vršili prethodni radovi). Ogledna šumsko
meiiorativna stanica kod Sarajeva nastavila je ove radove u g. 1939. i 1940.
Rezultati ovih (radova! nisu bili nigdje objavljeni, a baš oni su dali najveće
uspjehe. Početkom 1941. godine bio je spremljen za štampu rukopis »Ekspresne
šume« u kojem su bili obuhvaćeni svi radovi, ali je taj rukopis spaljen
od okupatora. Ostali su samo pojedini koncepti i nešto fotografija.
Pored toga okupatorska) vojska je posjekla ekspresne šume za gorivo, pri
čemu je birala veća stabla visoka 8—7 m, a ostavljala na miru male sadnice,
koje nisu mogle služiti kao gorivo. Iz panja liščara izbili su izbojcd, koji
su također bili sječeni. Ekspresne šume su bile sječene u svemu tri puta
i posljednji put g. 1946., kada je bila vršena resurekcija. Nikakovih mjera
uzgoja za vrijeme od 1941. do 1951. godine nije bilo preduzeto.


Za povećavanje brzine ra&tenja bile su primjenjene dvije metode: visoka
agrotehnika i auksiniizacija. Agrotehnika je primjenjivana 1937 i 1938,
a 1939 i 1940 usavršavala se na osnovu stečenog iskustva. Pri tome su bili
postignuti na pr. rezultati, navedeni u pril. tabeli.


387
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Višima godišnjeg prirasta u- m


Vrste


1. god.
I


Chamaecypairis Lawsonianai-
0,50
Quercuis rubra 1,10
Tilia gramdifolita 0,7´6
Ulnvus ca/mpestrii3 1,32
Fraxinus excelsior i 1,50
Castanea vesca 0,97
Lairix europaea 0,72
Picea exceba j 0,21


Istovremeno radi pokrića uzgojnih
troškova između redova šumskih
sadnica gajile su se rentabilne kulture,
od kojih su mnoge imale ulogu
postojnih vrsta. Osim toga u cilju
rentabiliteta uzgajane su ukrasne i
dekorativne vrste. Početkom 1941.
god. uzgojni troškovi bili su podmireni
i to 30% od prodaje voća a
70°/o cd prodaje ukrasnih vrsta, a
ekspresne šume na površini od 6 ha
predstavljale su čist dohodak. Vri


3-godišnji LariiX europea uzgojen pomoću
visoke agrotehnike.
foto 1939.


2. god. 3. god. 4. god. 5. god.
j
0,61 0,71 0,90
1,80 ! 1,16 1,62 1.67
1,90 1,20 1,10 1,00
2,06 1,90 1 1,40 0,98
1,45 j ´ 1,40
1,00 1,09 1,40
1,38 1,52 1 1,15 1,15
0,52 0,58 0,84 0,65


1 i


10-gcdišnja Sequoia gigantea; prs. pr. 33
cm, visina 10 m.
foto 1951.


jedncst svega preostalog biljnog materijala iznosila je oko 380.000 dinara.


God. 1939. započeti su ogledi na pronalaženju anorganskih auksina.
Treba napomenuti da ovi auksini, odnosno stimulatori ili bdokatalizatori
imaju vrlo malo zajedničkog sa indolilnim kiselinama, koje su bile nazvane


388
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 5     <-- 5 -->        PDF

auksinima, odnosno heteroauiks&nima, a koje su pronađene u pupovima,
peludu cvjetova, a sintetične — u mokraćnoj kiselini. Ti su aiuksini proizvod
biljke inače ranije poznati pod imenom enzima, fermenta, fitohormona
i «1. Svi ovi proizvodi daju ubrzavanje sazrevanja plodova, povećanje
krupnoće plodova, a vrlo malo ubrzavaju proces rastenja. Ovi »auksini«
u stvari nisu biokatalBzatori. već regulatori rezervnih materija, koje ima
biljka.


14-godišnja borova sastojina uzgojena 12-godišnj* Pseudotsuga Douglasu vkiposredstvom
miinknalne agrotehnike. dis, visina 8,5 m.
foto 1951 foto 1951


Sarajevska stanica je tražila prave auksine, t."). biokatalizatore, koji
ie izazivati mnogo brže od prirodnog razmnožavanja ćelija, t. j . rastenje.
To su bili mikroeiementi, koji su do sada vrlo malo izučeni. Oni su se
unosili u biljnu hranu i prouzrokovan kako mnogo brže rastenje, tako i poijave
heterozisa. Tajna tog »životnog eliksira« bila je! u njihovoj uzajamnoj
proporciji i stepenu koncentracije.


Nakon mnogobrojnih i u početku bezuspješnih ogleda uspjelo se pronaći
reaepte auksina za nekoliko šumskih vrsta. U sastav tih auksina
ulazili su jedinjenja bora, mangana i dr., koji su obrazovali mješavinu sa
nitratnim azotom i fosfornom kiselinom. Rezultati su bili slijedeći: od po


389
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 6     <-- 6 -->        PDF

sijanog žira izrasle su sadnice u toku od 3 mjeseca visoke 3,20 m. Dvogo
dišnja smrča (Picea excelsa) daia je godišnji prirast 1,30 m., sedmogodišnji
jasen 1,60 m. Na druge vrste ovaj auksin nikako nije djelovao, a na neke
tek nakon dužeg vremena. Ovamo treba ubrojiti sekvoju (Sequoia gigantea),
koja! je biia auksinirana samo jedan put pri sađenju u g. 1940. Za
10 godina ona je postigla visinu od 10 m s prsnim prečn´lkom od 33 cm i to
bez ikakve njege u toku ovih 10 godina. Kontrolne sadnice sekvoje, posađene
u isti dan za ovo vrijeme postigle su visinu od 1,60 m, U svojoj


14-igodišnja kruška (Pirus .pir.) slučajno Izbojci iz panja Quercus ruba, foto
pošteđena od sječe. IX/1951 nakon obrezivanja u V/1851.
foto 1951


domovini Kaldforniji sckvoja za isto vrijeme od 10 godina stiže visinu od
3,20 m a počinje rađati u 40 godini. Na sarajevskog stanici ona je rod´ila
u starosti od 10 godina. Ima i drugih primjera vrijednih aklimatizovanih
egzota, čiji su primjerci ostali pošteđeni.


Ukratko rezultati na polju! brzog rastenja šumskih vrsta prevazišli su
sva očekivanja, što je naročito značajno baš u naše doba, kada sve države
ne žale ni truda ni sredstava, da postignu što brže rastenje šuma. U tom
pogledu rezultati radova jugoslovenskoig šumarstva bacili su u zasjenak


390
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 7     <-- 7 -->        PDF

sva postignuća stramog šumarstva. U posljednjem biltenu Američke ambasade
za prošli mjesec, na pr. dosdovoe se kaže: Čovjek sa zaprepaštenjem
gleda na hibridne borove, koji su za 6 godina postigli visinu čovjeka
(znači oko 2 m). Zatim se navodi, koliko je bila komplikovana hibridizacija
tih borova. Koliko je to daleko od brzine prirasta postignutog našim šumarstvom,
koji iznosi od 1 m i više godišnje i to za vrste„ koje su mnogo
vrednije od bora! I to je postignuto na mnogo jednostavniji i ekonomičniji
način. ´


Ostaci dendrološnog vrta: Opšti pogled na parcelu XII:
Picea pungens glanca i Pseudotsuga 14-godißnja sastojina bora
viridis. foto 1951 foto 1951


Uza sve to pojavljuje se jedan paradoks: neki naši šumari pa i oni na
vodećim položajima uopšte ne znaju o tom radu i pronalasku. Podizanje
brzorastućih šuma postavlja se kao ključna tema, sazivaju se i održavaju
konferencije na kojima se dugo raspravlja o potrebi pronalaženja efikasnih
metoda za ubrzavanje prirasta, o uvođenju brzorastućih vrsta navode se
uspjesi stranog šumarstva a potpuno se zatvaraju oči i prešutkuje o činjenicama
uspjeha naših ekspresnih šuma. Ljudima ne ide u glavu da Jugoslavija
može u nečem prestići inostranstvo.


391
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Ova je pojava nenormalna a ovakovo deziirteresovanje za svoju struk«
mora na kraju krajeva dobiti odgovarajuću ocjenu. Ali napredak se ne
može suzbiti nd piešutkivanjem ni bacanjem u birokratske ladice*.


Schnellwachsende Wälder


In dem Bestreben unser unbewaldetes Waldgebiet je früher möt Grün zu bedecken,
hat der Verfasser tin den Jahren 1937—1941 Versuche zur Aufforstung unternommen.
Zu diesem Zwecke benutzte er spezielle Agrotehniik und Auxin. Die Ergebnisse dieser
Versuche sind in unserer Zeitschrift vom Jahre 1938 und 1939 beschrieben. In dierem
Artikel ha- der Veriasser nur kurz die Entwicklung, den heutigen Stand der Versuche
und einige Ergebnässe veröffentlicht (s. T. der jährliche Höhenzuwachs u. Foto), ~-
Eine ausfürhliche Publikation über schnellwachsende Wälder ward bald erscheinen.


* Ministarstvo šumarstva NR BiH (sada Glavna Uprava za šumarstvo) omogućilo
je izdanje knjige »Ekspresne šume« u kojoj su detaljno navedeni rezultati rada i sve
najnov.je metode za podizanje brzorastućih šuma na svimal terenima, kao i postojeće
stanje ekspresnih Suma. Prema ocjeni stručne komisije ovaj rad ima elemente novatorstva
i koristan je kako za praksu tako i na naiućno isiiraživačkam polju. Knjiga.
Uf.koro izlazi; iz štampe u izdanju Zadružnog štamparskog izdavačkog preduzeća u
Sarajevu; dlustrovana je i snabdjevena praktičnim uputama.
Ing. Horvat August (Split):


O VAŽNOSTI UZGOJA LOVORA*


Naše obalno područje i neposredno zalede obiluje mediteranskim flornim
elementima, među kojima lovor (Lauru s nobili s L.) zauzima
vidno mjesto. Lovor je drvo ili krupniji grm,iz velike porodice Lauraceae,
koja obuhvata 30 rodova sa nekih 900 vrsta. U Europi živi autohtono samo
obični lovor. Sve druge vrste žive u tropskim i suibtropskim krajevima,
a ntßke su ponešto rasprostranjene ul Sjevernoj Americi. Paleontološka su
istraživanja pokazala, da je u tercijaru Laurus nobilis imao uz L. canadensis
veći areal rasprostranjenja u Europi. Danas nailazimo na lovor
u Maloj Aziji, zatim uz obale Crnog mora te u Sredozemlju: Grčkoj, Macedoniji,
uz našu obalu, u Italiji, Španiji te nešto u Maroku.


Nemamo tačnih podataka gdje sve i na kolikoj površini dolazi lovor
kod nas. U manjim skupinama ga ima u Istri, na Brionskim otocima, na
otocima i kopnu Kvarnerskog zaljeva. Kod Opatije i Lovrane dolazi u
većoj količini te tvori i sastojane. Nalazi se u okolini Rijeke, Crikvenice
Rabu, Pagu i otočju, oko Zadra. *Uz more ga nalazimo između Trogira
i Splita, zatim na otocima Braču, Hvaru, Mljetu i poluotoku Pelješcu,
U Dubrovniku i okolici, Sutorini, Herceg-Novom i Bold Kotorskoj.
Ukratko on nigdje ne dolazi obilnije, ali pridolazi duž cijele naše obale»
Visinska zona njegova rasprostranjenja, kao i rasprostranjenost u kopnenom
dijelu nije još dovoljno istražena. Dolazi na pr. u Dalmaciji do Maf


* Izrađeno u Institutu za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Direkcijama krš Split,
392