DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 28     <-- 28 -->        PDF

ističe među ostalim graditeljima, ako se govori o njegovoj intuiciji, prirođenoj nadarenosti
i L đ., razlog tome treba tražiti u prvome redu u njegovom temeljitom
iako empirijskom poznavanju drveta.


U oblasti drveta za rezonanciju nauka nastavlja sa traženjem objektivnih činjenica.
No priznati se mora, da ono, što i dalje ostaje subjektivno i individualno nije
više tehnika građenja, već osjećanje ljepote tona gudačkih instrumenata,. A to je
psihološka pojava, koja se zasada još ne´može objektivno obuhvatiti.


Na kraju predavanja Dr. Ugrenović predložio je nastavak istraživanja a napoise
i istraživanje drveta i. zv. Pančićeve omorike (Pivea omorica Panč.).


Rezonantno drvo predstavlja i važan privreda´n problem. Ono je analogno drveti»
potrebnom za gradnju aviona. Potrebno je kod nas izdvojiti područja, koja sadrže
tu skupocjenu sirovinu i uvesti najracionalnije iskorišćavanje, a naročito spriječiti,
da se plemenita smrekovina ne bi i&korišćavala za manje vrijedne tehničke produkte.


Dr. N. N.


»L e s 1951. god.« Revija za lesno gospodarstvo — izdaje Društvo inžendrjev in
tehniikov gozdarstva iin lesne industrije — Ljubljana, Parmova 37. — Br. 1 Pengov :
Piiogram revije »Les« za leto 1951; Jelovac : Od kemične industrije je odvisert
razvoj lesne industrije in obrti; Pengov : Traktoirjü v izkoriščanju gozdov; Za vodnik
: PredeLava smrekove in jelove hlodovime na žagarskih opojav na naših jarmenkih; Pr,: O širini´ reza pri jarmenšku; Grij : Kakšni naj bodo
hlodi za luščenje? Čokl : Iz gozdarstva na Koreji; Žumer : Stroj za rezanje lesa;
Župan : Lesno obdelovani stroji. — Br. 2 XXX: Ali moremo še ođlašati razvojem
lesne industrije? B a r 11: Les-knmilo; Pengov : Traktorji v izkoriščanju gozdov;
Zavodnik : Predalava smrekove in jelove hlođovtoe na žagarskih obratih; Bleiweis
: O boleznih naših kostanjevih gozdov; Dovžan : Specialni elektromotorji in
obnova zastarelih strojev za ohdelavo lesa. — Br. 3 Grča : Prvi dela.vski svet združenih
podjetij lesne industrije; XXX: Ali moremo še odlašati z razvojem lesne industrije?;
Bartl : Izkorišeajmo lesne odpadke!; P r ister : Ravno ali pirečno brušeni
zobje listov polnojarmenika?; Rainer : Naš novi žični žerjav. — Br. 4 2 u m e r: Ali
moremo še odlašati z razvojem lesne) industrije?; St ro j i nj Proizvodnja lesovinskih
in invernatifa plošč — prispevek k raciionalnejšemu izkoriščanju lesa; Pengov : Kje
obtičimo pri posku&ih mehanizacije; Komar : Amerikanska pasovka; Ostrouhov :
Električni pogon. .— Br. 5 Knaus : Krojenje lesa v gozdu; Strojin : Proizvodnja
lesovimsknh to ivernaitjh plošč; Jug : Svetilne naprave kot priipomioček za boljše izkoriščavanje
na žagah; Grij : Še nekaj o hlodovini za luščenje; Čufer : K popolnejši
izrabi kleja; Župan : Lesno-obdelovalnj stroj; Rainer : Dokumentacija strokovne
literature z obzirom na potrebe gozdarstva in lesne industrije. — Br. 6 Pipan: ´
Vrednostni kriteriji v gozdarstvu; Zum er: Razvoj industrije lesovinskih plošč;
Ci vi din i: Kje smo pri nas v umetnem sušenju lesa; P r i s t e r - C i v i d i n i:
Zmanjšan je motenj pro robljenju desk na krožnih žagah; Pris t er: Ureditev navadnega
robilmika za natančno robljenje; Dovžan : Kaj je z domačo- produkcijo lesne
obdelovanih strojev; Ostrouhov : Električni pogon; Jelovac : Za naše tovarne,
podjetja in miearske majstore. — Br. 7 Rus : Z izkoriščanjem smrekove skorje šte


dimo les; Pavlin: Pot od smreke do papirja; Ci vid in i: Menitve in kontrola´
stanja pri sušenju lesa; K a r b a: Poiščimo obratovodjo na žagarskem obratu; Rainer :
Urejanje hudournikov in lesno gospodarstvo; L. Ž.: Nov tip stroja za izdelovanje
lesne volne; Ostrouhov : Električni pogon; Žumer : Sedanja leana bilanca Evrope;
Berlič : Vprašanje izvoza pohištva. — Br. 8 Pengov : Obrtniška proizvodnja
v lesni stroki; Žumer : Lešini kombinat; Pavlin : Od smreke do p<""i,rja; Cd vi:
dini: Meritve ari kontrola stanja matertiala pri sušenju lesa; So vine: Nožna opora
pri pisalnih in sfcrojepisniih mizah. — Br, 9—10 Jelovac : Delo na napređku lesna
industrije v Kanadi; Žumer : Lesni kombinat; Slovnik : O preprostih motornih
izvlačiloih; Ci vid i ni: Pomembe novosti v umetnem sušenju lesa; Kiš: Razporeditev
delovnih mest; M af t ej : Prilog proučavanja lepljenja šperploča; Župan : LesnOr
obdelovalni´ stroji; Pengov : Orođe iz trdih kovin za obdelavo lesa; Turk : Ekskurzija
po Koroški in Avstriji.


412