DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 24     <-- 24 -->        PDF

ploča, namještaja^ fekorašćavanje drvnih otpadaka; pošunil javan je, obnova i njega
šuma, konzervacija tla ii dr.).


3. Stipendijama FAO omogućit će se velikom broju naših stručnjaka, da se u
raznim zemljama Evrope, Amerike i sjeverne Afrike duže vremena specijaliziraju i usavršavaju
u pojedinim granama šumarstva i drvne industrije (izrada ploča iz drvnih
vlaikanaca, izrada šper-ploča i panel-ploča i uopće finalnih drvnih proizvoda, sušenje,
konzerviranje i oplemenjivanje drveta, kemijsko diskorišćavanje drveta, mehanizacija
izvoza; pošumljavanje, obnova, njega i uređivanje šuma, uzgajanje vrsta drveća brzog
rasta, konzervacija tla, fitopatologija, entomologija, fitocenologija, aerofototaksacija
i dr.). - >I . I ; i i I ! i i : i uf
Po kroničarskoj dužnosti smatramo potrebnim istaknuti, da su delegati OUN
imali neobično mnogo razumijevanja za naše potrebe, te se upravo tome može mnogo
zahvaliti da će nj-hov posjet još više ojačati naše veze sa Organizacijom ujedinjenih
nacija te pomoći da se naša operativa i nauka uzdigne na višu razinu.


Opsežniji prikaz o svemu tome donijet će Šumarski list slijedeće godine iz pera
naišeg izaslanika na konferenciji FAO.
Ing. J. Šafar


3L& slpuäne kss^iäevnnsti


PREDAVANJA IZ ŠUMARSTVA U AKADEMIJI NAUKA


Akademik prof. Dr. A. Ugrenovd ć održao je u Jugosl. akademiji znanost»
i umjetnosti dva predavanja, prvo 16. III. 1950 pod naslovom »Šuma u svijetlu nauke«,
drugo 15. 11. 1951.: »Drvo za rezonanciju od Stradivarijai do danas.« Oba predavanja
bila su vilo dobro posjećena i s interesom saslušana. Akademija ih je izdala i kao
posebne publikacije (»Predavanja u Jug. akad.« sv. 1., Zg>b 1951, i sv. 5, Zgb 51-), koje
ćemo ovdje prikazati.


Suma u svijetlu nauke. Stari grčki i romski pisci, koji su pisali o obradi zemlje,
obuhvatili su poljoprivredu L šumarstvo pod »res rustica«. U njihovim radovima
znanje o šumi nije zauzimalo poseban položaj. Plinije je razlikovao »arbores glandiferae
« plodonosno drveće i »que resinam feront« t. j . daju smolu. Prva gledanja na
šumu bila su, dakle, uglavnom samo utilizacijska. Biološko gledanje razvija se tek
kasnije, premda su već i Rimljani poznavali i pojam vegetativnog umnažanja šume.
Šuma je promatrana kao poljoprivredna kultura. O njoj se govorilo u poglavljima
»de arboribus«. Nije pravljena razlika između süvukulture i arixwikulture. Quercetum,
pinetum alnetum bile su oznake za mjesta obrasla hrastom, borom, johom, a
nipošto ne za bljne zajednice.


Tehnološke osobine drveta kao materije bile su Rimljanima dobro poznate. Imali
su razvijeno stolarstvo, brodogradnju i građevinarstvo. Bile su jasne i predodžbe o
težini drveta, higroskopičatetu, tvrdoći, čvrstoći, vodljrVosti za zvuk i snazi ogrijavamja.
Alfi kad je trebalo objasniti uzročnu vezu između drveta na jednoj i tehničkih
svojstava na drugoj strani rimski pisci bffi su posve nenaučni Hvatali su se zoomoj-fnih
deskrincija ili uzimali u pomoć Ermpedoklovu filozofijiUL


Srednji vijek naslijedio je znanje o šumi od Rimljana. U 13. vijeku Crescencije
doduše već razlikuje prirodno i vještačko obnavljanje šume i uočava da su šume
zajednice, u čiji život čovjek može zahvatati proređivanjem i utjecati i na oblik
stabala i na prirast.


40,8