DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Za w = 6,00 im3 po 1 Sia Tabela br. 7


DE = o din — — — 0 din


D* = — 27,000.000 din — — 27,000.000 din


Za \v = 7.00 ma po li haj Tabela br. 8


DE = _ _ 11,160.000 din — 11,160.000 din


D« = — — 21,875.000 din — 21,875.000 din


Talbela br. 1 pokazuje da se disproporcija u troškovima proizvodnje drveta na*
panju izjednačuju, ako se stvari posmatraju «zolovano t. j.


1) za E = Z, DE = 0 din D« = 0» din


2) za E = Z, DE = — 12,500.000 din D» =< đ din


3) za E = Z, DE = + 12,500.000 din D* => đ din


Međutim, posmatrano u kompleksu, pokazaće se razlika i to za E > Z u odnosu
na Ei < Z, tako da će DE _ US.t = Ä ö, 6 = E—Ej. Naprotiv, tabele bn 2—6 pokazuju
da se disproporcije u troškovima proizvodnje drveta na panju samo d e 1 imlčn
o izravnavaju. Kombinacija (E + w) dejstvuje u pravilu m smislu smanjivanja
troškova proizvodnje drveta na panju (— predznak), — kako to pokazuje rubrika
»Ukupno«, a delimično u pravcu povećavanja troškova proiizvodnje drveta na panju
(+ predznak).


VPU, koja bi koristila vanredni prinos (w) u kombinaciji (E + w), bila bi dužna
da izvrše obračun izravnavanjia u smislu gornjih pTodloga. Jedan deo pruhoda dobivenog.
usled smanjivanja troškova proizvodnje išao bi u svrhe izravnavanja povećanih troškova
proizvodnje preduzeća (šumskih) gazdinstava) koja rade pod nepovoljnim uslovima;
drugi deo bi išao u budžet kao društveni doprinos. Sa ostatkom dohotka od
vanrodnog prinosa (w) kao i od redovnog godišnjeg etata drvne mase (E), mišljenja
sam, da bi trebalo da se raspoloži kako sa redovnim dohotkom.


About the determination of the value of the participation of regular and exceptional
crop yield regarding to the production expenses.


Continuing to examine the problem of disproportions in the production costs
of live wood, the author analyses the effects of extraordinary yearly growth (w) combined
with the regular yearly growth of the wood mass (E) on the production costs
of live wood. On the grounds of this analysis, he finds that this combination (E + w)
mainly tends towards a reduction, and only partly towards an increase of production
casts of live wo,od. In closing the author makes suggestions as to how this reduction ol
costs can be made use of.


406