DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Povećavanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m8, prema formuli (13)
iznosi:
AE = + 25,00 li = + 25,00 din
Ukupno: DE = +, 25,00 500.000 m3 = + 12,500.000 din
2) Za w < (25 — E) w = 0,25 m» po 1 ha.
Pomoću formula (11) i (12) izračuna se razlika (povećavanje) troškova proizvodnje
drveta na panju kombinacije (E + w), (pi + pri + vi) — (p2 + prs + v2) po 1 m*:
A(E+w) = H7,65 _ 100,00 = + 17,65 din


Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) po 1 m3, prema formuli (5) iznosi:
«E = 4 : 4,25 = 0,9412
Povećavanje troškova proizvodnje drveta na panju 1 m8, prema formuli 113)
iznosi: t
AE = + 17,65 0,9412 = + 16,61 din
Ukupno: DE = + 16,61 500.000 m3 -+ 8,305,000 din
Udeo vanrednog prinosa (w) po> 1 m3, prema formuli (8) iznosi:
u" ~ 0,25 : 4,25 = 0,0588
Povećavanje troškove proizvodnje drveta na panju) po 1 m3, prema formuli (15)
Iznosi:
Aw = + 17,65 0,0588 = + 1,04 din
Ukupno: D* = + 1,04 25.000 m3 = + 25,250 din


b) varijanta: (E+w) = Z.


U ovoj su varijanti, troškovi1 proizvodnje pi + pri + vi = p2 + pff2 + V2 i cena
drVeta na panju CIE+W) = Cz. Prema tome, razlika (povećavanje) u cenama odnosno
u troškovima proizvodnje, ne postoji, t. j . cena kombinacije C(E+W) jednaka je ceni
Šumskog proizvoda — godišnjeg prištajai Cz-


Prema osnovnoj postavci E < Z, troškovi proizvodnje redovnog godišnjeg etata
drvne mase (E) ,— po + pro + vo u odnosu Aa društveno potrebne proizvodnje šumske
proizvodnje — godišnjeg priraštaja (Z) — p2 +> prs + vg veći su t. j . po + Pro


+
Vo > P2 + pr* 4- vg i cena drveta na panju CE > Cz.
Za (E+w) = Z, w (Z — E) = 1,00 m3 po 1 ha iz primera pod tač. a).
Pomenuta jednakost odnosno nejednakost u troškovima proizvodnje i cenama
drveta na panju daju zajedno: (pi + pri + vi) — (p2 + prž + vg) + (po + pro+´ Ve>


— (Pa + Pr2 + va) po 1 mS
AI(E+w) = 100,00 — lOO^OO = 0 din
+ /^n(E+w) = 125,00 — 100,00 — 25,00 din
Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) po 1 ms, prema formuli: (5) iznosi:
U´J(E) = ö a ,UH(E) =4:4 = 1
Smanjivanje/ troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (6) iznosi:
AKE) = 0 din
Povećavanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (13) iznosi:
^II(E) = + 25,00 1 = + 25,00 din


Ukupno: DI(E) = o din i D&(E) « + 25,00 500.000 m3 = + 12,500.000 din
Usled dodatka vanrednog prinosa (w) emanjili su se troškovi proizvodnje
Pi + Pri + vi i cena drveta na panju kombinacije (E + w) i napokon se izjednačili
sa troškovima proizvodnje pa + pr2 + V2 i cenom drveta na panju šumskog proizvoda


— godišnjeg priraštaja (Z1 t. j . (pi + pri + Vi) — (p8 + pr8 + V2) ,i C(E+w) = Cz.
C) Varijanta: (E+w) > Z.
U ovoj su varijanti troškovi proizvodnje pi + prt + vi < P2 + pr2 +V2 i cena
drveta na panju CiE+w) < CZ, Prema tome, razlika (smanjiivanja) u cenama odnosno
troškovima proizvodnje drveta na panju kombinacije (E+w), (pi + pri + vi)


— (ps + Pr« + vj) po 1 m3 iznosi: —A´E+W), prema formuli (3).
404