DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (9)
iznosi:


^w = — 57,00 0,50 = — 37,50 din


Ukupno: D* = — 37,00» 500.000 m3 = — 18.750 din
4) Za E + w = E + wi, wt = 2,00 m3, w = E + wi = 7, m3 po 1 ha.
Kao napred, izračuna se — pomoću formula! (1) i (2) — razlika (smanjivanje) u


troškovima proizvodnje drveta na panju kombinacije (E+w), (pi+pri+vi) -7
(p2+pr2+v2) po 1 m3:
A (E+w) = 71,43 _^ 125,00 = — 53,57 din


Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) u kombinaciji (E+w) po 1 m3,
prema formuli (5) iznosi: vß = 5 :12 = 0,4166
Smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (6)
iznosi: \ j
AE = _ 53,57 0,4166 = —* 22,32 din
Ukupno: DE = — 22,32 500.000 m3 = — 17,160.000 din
Udeo vanrednog prinosa (E) u kombinaciji (E+w) po l1 m3, prema formuli (8)
iznosi: u« = 7 : 12 = 0,5833
Smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (9)
iznosu1:
Aw = — 53,57 0,5833 = — 31,25 din


Ukupno: D* = — 31,25 700.000 m3 m — 21,875000 din


Kao napred, preduzeća koja rade pod uslovima E Z, bila bi dužna da uplate
razlike u troškovima proizvodnje drveta na panju ne samo zbog udela vanrednog
prinosa (w), no i| zbog udela redovnog godišnjeg etata drvne mase (E).


III POSTAVKA : E

Kombinacija (E + w) daje tri različita izratita (E+w)

a) varijanta: (E + w) < Z,


U ovoj su varijanti! troškovi proizvodnje pi + pri + vi na panju C (E + w) > Q,z_ Razlika u cenama odnosno u troškovima proizvodnja drveta
na panju daje povećavanj e troškova proizvodnje drveta na panju kombinacije
(E + w) u odnosu na dnuštveno potrebne troškove proizvodnje Šumskog proizvoda po


=


vlaka godišnjeg priraštaja (Z) po 1 m3 t. ji A´E+W´ C(E+w) — CZ = (pi+pri+vi) —
(P2 + prs. + v2) (11)
Ukupno: D(E+w) = A(E+W) E + A´E+W) w . . . . .... , . (12)


Analogno formulama (5) do (10) dobivaju se izrazi za udele rednog godišnjeg
etaita drvne mase (E) i vanrednog prinosa (w) po jedinici mere i ukupno, kako sjedi:
A´E+w)


AE = uE . ´ (13>
Ukupno: DE = AE E (14)
odnosno: Aw = A´E+W! u* (15)
Ukupno: Dw = Aw w (16)


Na primer. Površina šumskog gazdinstva «nosi 100.000 ha; Š = 500 din,
E = 4 m3 Z = 5 m3 po 1 ha.


1) Za w = o, vamredni prinos ne postoji. Međutim, povećavanje troškova proizvodjne
drveta na panju odnosi se — kao napred u celinii na redovni godišnji etat
drvne mase (E)- Kao i ranije, povećavanje se rapoljava kao razlika u troškovima
proitzvodnje drveta na panju (pi + pri + vj) — (p2 + ipr2 + v2) po 1 m3, prema
formuli (11):


A(E+w) = 125,000 — 100,00 = + 25,00 din
Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) po 1 m3, prema formuli (5) iznosi:
u« = 4 : 4 =1


403