DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (6)
iznosi1:
» A E = — 25,00 -1 = — 25,000 din


Ukupno: DE = — 25,00 500.000 m3 = — 12,500.000 ´din


2) Za E > w = (E-Z), wi = 0,25 m3, w2 = 1,00 m3 i w3 = 2,00 m3 po 1 ha.
Pomoću formula (1) i (2) izračunavaju se razlike (smanjiivainja) u troškovima


proizvodnja drveta na panju kombinacije (E + w), (pi+pri+vi) — (P2+PT2+V2) po 1 m3:
za wi <- 0,25 m3, A (E + w) = 95,24 — 125,00 = — 29,76 din
za w2 = 1,00 m3, A (E + w) = 83,33 — 125,00 = — 41.67 din
za w3 = 2,00 m3, A (E + w) = 71,43 — 125,00 = — 53.37 din


Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) u kombinaciji1 (E+w) po 1 m´,
prema formuli (5) iznosi:
za wi = 0,25 ms, uP = 5 : 5,25 = 0,9524
za w2 = 1,00 m3, uE = 5 : 6 = 0,8334
za w3 = 2,00 m´, tß = 5´: 7 = 0,7143


Smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (6)


iznosi: . [
za wi = 0,25 m3, AE = — 29,76 0,9524 = — 28,35 din
za w2 = 1,00 m3, A E = —´ 41-67 0,8334 = — 34,70 dim
za w3 = 2,00 m3, AE = — 53.37 0,7143 = — 38,30 din


Ukupno:


za wi = 0,25 m3, DE = — 28,35 500.000 m3 = — 14,175.000 din
za wi = 0,25 ms, DE = — 28,35 500.000 m3 = — 14,175.000 din
za w2 = 1.00 m3, DE = _ 34,70 500.000 m3 = — 17,350.000 din
za %v3 «= 2,00 m3, DE = _ 38,30 500.000 m3 = — 19,150.000 don


Udeo vanrednog prinosa (w) u kombinaciji (E + vv) po 1 m3, prema formuli´ (8)


iznosi:
za wi = 0<,25 m3, u» == 0,25 : 5,25 = 0,0476
za w2 = 1,00 m3, u» = 1 :6 = 0,1666
za w3 = 2,00 m3, iuw — 2 : 7 = 0,2857


Smanjivanja troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (9)


iznosi:
za wi = 0,25 m3, Aw = — 29,76 0,0476 = — 1,42 din
za w2 = 1,00 m3, A w = — 41 67 0,1686 = — 6,94 din
za w3 = 2,00 m3, Aw = —´ 35.3T 0,2857 = —15,29 din


Ukupno:
za wi = 0,25 m3, D» = - 1,42 - 25,000 m3 == — 35.400 din
za w2 = 1,00 m3, D* =f — 6,94 100.000 ni3 == — 694.000 din
za w3 = 2,00 m3, D« = — 15,29 200.000 m3 == — 3,058.000 din


3) Za w = E = 5 m3 po 1 ha.
Pomoću formula (1) in (2) izračunava se razlika (simanjnivanje) u troškova proizvodnje
drveta na panju kombinacije (E+w), (pi+pri+vi) — (p2+pr2+V2) po 1 ms:
A (E + w) = 50,00 — 125,00 = — 57,001 din
Udeo redovnog etat», drvne mase (E) u kombinaciji (E+w) po 1 ms prema formuli


(5) iznosi: uE 5 : 10 = 0,50.
Smanjivanje troškova proizvodnje drveta na panju po 1 m3, prema formuli (6)
iznosi:
/\ß. = __ 75,00 0,50 = — 37,50 din
Ukupno: DE = — 37,50 500.000 m3 = — 18,750.000 din
Udeo vanrednog prinosa (w) u kombinaciji (E + w) po 1 m3, prema formuli (8)
iznosi: uw = 5 : 10: 0,50


402