DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Smanjivanje troškova proizvodnje po 1 m´, prema formuli (9) iznosi:


za wi =) 0,25 m3, Aw = — 7,35 0,0588 = — 0,43 Din
za w2 = 1,00 m3, Aw = — 25,00,- 0,2000 = — 5,00 Din
za w3 - 2,00 m3, Aw = — 41,67 0,3333 -— 13,89 Din


Ukupno:
´ za wi = 0,25 m3, D* = - 0,43 25.000 m3 = — 10.750 Din
za w2 = 1,00 m3, D« = — 5,00 100.000 ms = — 500.000 Din
za w3 = 2,00 m», O» = — 13,89 200.000 m* = — 2,778.000 Din


3) Za w =i E = 4 m3 po 1 ha.
Pomoću formula (1) i (2) izračuna se smanjivanje troškova proizvodnje drveta
na panju kombinacije (E+w), (pi + pri + vi) — (p2 + pr2 + v2) po 1 ms:


^(E+w) = 62,50 — 125,00 = — 62,50 din


Udeo vanrednog prinosa (w) u kombinaciji (E+w) po 1 ms, prema formuli (8) iznosi:
u* = 4 : 8 = 0,50
Smanjirvanje troškova! proizvodnja po 1 m9, prema formuli (9) iznosi:


Lw = _ 62,50 0,50 = — 31,25 dm


Ukupno: D« = - 31.25 400 000 m3 = — 12,500.000 din
4) Za E < w = E + wi : wi = 2,00 m3, w = E + w4 = 6,00 ms po 1 haPomoću
formula (1) i (2) izračuna se smanjivanje troškova proizvodnje drveta


na panju kombinacije (E+w), (pi + pri + vi) — (p2 + pr2 + v2) po 1 m3;


^(E+w) = 50,00 — 125,00 = — 75,00 din


Udeo vanrednog prinosa (w) u kombinaciji (E+w) po 1 m3. prema formuli (8)
iznosi: u* = 6 : 10 = 0.60
Smanjivanje troškova proizvodnje po 1 m3, prema formuli (9) iznosi:


Aw = _ 75,00 060 = — 45,00 dän


Ukupno: D" = - 45,00 600.000 m8 = — 27,000.000 din
U uslovima postavke E » Z učestvuje u smanjivanju troškova proizvodnje
drveta na panju samo vanredni prinos (w) u napred izračunatim iznosim*. Preduzeca
(šumska gazdinstva) koja bi koristila vanredni prinos pod naveden´im uslovima, bila
bi dužna da od dobivenih prihoda za vanredni prinos (w), upla>te u elegazacioni fond
ili u budžet jedan od izračunatih iznosa, radi izravnavanja povećanih troškova proizvodnje
drugih preduzeća koja rade pod nepovoljnim uslovima.


!


II- POSTAVKA : E > Z


Kombinacija (E+w) daje takođe nejednakost izraza (E+w) > Z. Ovaj slučaj je
identičan sa napred pomenutim. Međutrim, razlika je utoliko što u gornjim uslovima
dolazi do izražaja i udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) na, troškove proizvodnje
drveta na panju, ^to u prvom slučaju nije dolazilo.


Na primer. Površina šumskog gazdinstva iznosi 100.000 ha; Š = 500 din, E =
5 m3 i Z = 4 m3 po 1 ha.


1) Za w = 0. vanredni prinos ne postoji. Međutim, smanjivanje troškova proizvodnje
drveta na panju odnosi se u celini na redovni godišnji etat drvne mase (E). —
Pomoću formula (1) i (2) izračuna se razlika (smanjivanje) troškova proizvodnje
drveta na panju kombinacije (E + w) u odnosu na društveno potrebne troškove proizvodnje
šumskog proizvoda — godišnjeg priraštaja (Z). (pi + pri + Vi) — (p2 +
pr2 + v2) po 1 m3:


A.{E+w) = 100,00 — 125,00 = — 25,00 Din


Udeo redovnog godišnjeg etata drvne mase (E) u kombinaciji (E+w) po 1 ms,


* prema formuli (5) iznosi: uE = 5 : 5 = 1
401