DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 14     <-- 14 -->        PDF

s obzirom na mjesto i klimatske prilike pojedinih godina. Oni se, što je i
najpravilnije, određuju na terenu prateći razvoj potkornjaka na pokusnim
lovnim granama ili na samim stablima. Na isti način utvrdit ćemo i postojanje
sestrinske generacije, pa u slučaju pozitivnog nalaza treba postavljati
u blizini lovnih grana, prve serije, svježe lovne grane. U pravilu bi se ove
grane trebale postaviti nakon što primijetimo da ženka koja je već odložila
jaja započne sa regeneracionim žderanjem. Obično se one postavljaju tri
tjedna nakon konstatovanja prvog naleta na grane prve serije.


Lovne grane moraju se skupiti na unaprijed za to= pripremljenom mjestu
i spaliti u vrijeme kada pod korom ustanovimo prve kukuljice. Moglo bi se
pokušati i sa rezanjem zaraženih grančica sa stabala, kojima su tu i tamo
grančice počele žutjeti a deblo još nije napadnuto po sekundarnim štetnicima.
Takove grančice treba zatim spaliti. Moguće bi na ovaj način mogli
spriječiti širenje štetnika no ne smijemo ispustiti iz vida da je svaki
napadaj potkornjaka uslijedio zbog toga što je ©slabljenje stabala ispod
»kritične točke« nastupilo uslijed drugih razloga.


Ovom prlikom moramo napomenuti, da sušenje borova u Istri i Hrv.
Primorju nije posljedica isključivo napadaja P. trepanatusa. Potkornjaci su
svi više ili manje sekundarni štetnici, pa je njihov napadaj uvjetovan
oslabljenjem stabla zbog nepovoljnih klimatskih prilika kroz dulji niz godina,
naročito na mršavim i degradiranim tlima, zbog golobrsta gusjenica
ili zbog drugih razloga. Mi upravo rješavamo pitanje, koliko tome slabljenju
pridonose gusjenice borova preilca gnijezdara (Cnethocampa pitvocampa)
goloorstom. Iako nema sumnje da ovaj, za naše primorske krajeve
toliko česti štetnik, stvara dispoziciju za napad potkornjaka, ipak trebamo
još razjasniti činjenicu zašto šuma »Vrana« na otoku Cresu, koja je vf
posljednjim godinama mnogo stradala od gusjenice prelca, nije do sada napadnuta
po P. trepanatutsu. Naprotiv šuma »Niska« na istome otoku, i.
pored toga što je mnogo manje bila napadnuta) od iste gusjenice u istome
periodu, pretrpjela je veće štete zbog napadaja P. trepanatusa.


Pitanje zaštite borovih šuma odraznih štetnika, medu koje bez sumnje
spadaju kao najznačajniji Cnethocampa pitvocampa, Sciff Pitvogenes trepanatus
Noerdl. i Evetria buoliama Sciff, usko je povezano s uzgojnim mjerama
koje treba u ovim sastojinama poduzeti. Naši uzgajivači vjerojatno
ne će imati težak posao u Sisölu i Kremenjaku, gdje se na cijeloj površini
može naći jasenov podrast a na prosjekama i proređenim mjestima prirodni
borov podmladak. Mnogo teži problem predstavljaiu kvalitetno loše šume,
kao »Sv. Bartolomeja« i »Vrane«, gdje, toga pomlatka nema. Zato bi pitanje
zaštite borovih kultura od štetnika pored pošumljavanja trebalo biti glavni
zadatak šumara na Kršu. <


Un nouvel ennemis du pin du Littoral Croite et de l´Istrie; Pityogenes trepanatus Nördl.
genes trepanatus Nördl, aux pins dans les forets du littoral create et d´Istrie. Ce
ravajgeur, si rare, est trouve chez nous pour la premiere fois cette annea. Plus de 1000
arbres furent abattusi sur nine superfice non plus grande de 150 ha.


Barbey ai signale qu´dl y a: de la similitude en bioloigie du P. trepanatus Nördl. et
cellai du P. chalcographus. Cependant P. trepanatas se develope dans nos regions
dans toute autre biocemose et dans tout autre biiatotpe que P. calcoigraphus (P. chalcographus
vit diains les forets; d´epicća, et P. trepanatus dans les foirets du pin des nos
regions meridioualles). D´aipres Escherich P. chalcographus peuit avoir une ä deoix
generation iuivaint le lieu et le cliimat de son developpement. Nous cons-derons que


398