DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 26     <-- 26 -->        PDF

uspjesi. Tada rukovodilac sandučare može da određuje debljine piiainske robe (i širine),
tako da u sanđučari nema nikakvoga drugog otpatka osim pilottae, iverja na blanjalicama
i najnužnije količine odsječaka.


Usage and arrangement of the machines in the production of boxes of fine elaboration


In this article the author tis treating about the problem of the production of boxes
of fine elaboration. He is pointing to the big differences as regards the way of the
arrangement of the machines and of the organization of the process of the production
into´ the single box factories. He is pleading for the systematizing of the production
and therefore he is giving two altcrnativ shemes of the arrangement of the machines
adding the detailed analysis of the method of work according to those schemes.


SaopAettfia


Čuvanje i sijanje jasenovog sjemena — Poznato je, da neke vrste šumskog sjemena
(nai primjer jasen, grab, lipa) vrlo sporo niču. Ako sjeme takovih vrsta sijemo
nepripravljeno prvo proljeće iza dozrijevanja, sjeme niče tek narodnog proljeća t. j .
godinu dana iza sijanja.


Manjkavosti takvog sijanja svima su nam dobro poznate. Zasijana površina u
šumskim vrtovima leži| godinu dana neiskorištena. Osim toga zasijanu površinu treba
redovito pljeviti, što povisuje proizvodne troškove sadnica. Plevljenje tako zasijane
površine skopčano je sa velikim poteškoćama, pošto se prilikom plevljenja gdjekad
sjeme .iskopa ili u najmanju ruku otkrije; zato takovo sjeme propadne. Međutim najglavnija
mana ostaje ipak ta, da tim macinom zasijano jasenovol sjeme slabo niče. U
mojoj .praksi takav način sijanja jasenovog sjemena bio je uvijek bezuspješan.


Druga´i način sijanja vrsta šumskog sjemena, koje sporo niče, obavlja se tako, da
se sakupljeno sjeme zasija još u jesen. Prema podacima u članku »O planiranju i setvi
šumskog sjemena u rasadnicima i na terenu«! druga iinig, Ivan Soljanika u Šumarskom
listu 1950 broj 9—10 propisuje se za jasen sijanje u mjesecu oktobru i novembru. Ing.


A. Panov u knjižici »Sakupljanje i manipulacija sa šumskim sjemenom«, Sarajevo 1951.
iznosi, da je jasenu, prema novijim opažanjima, bolja energija klijavosti, ako se sakupi
gotovo poluzelen još u augustu i ako se rano sakupljeno sjeme odimah posije. Stručnjaci
sa terena trebali bi navedena opažanja u praksi) iskušati, da bi se mogao´ utvrditi najbolji
način sijanja jasenovog sjemena i time povećati proizvodnja jasenoviih sadnica
za naša prostrana poplavna područja između Save g Drave.
Treći način sijanja vrsta drveća, koja sporo niču, jest taj, da takovo sjeme na
poseban natoin. pripremimo (stratificiiramo) za sjetvu. U malom Šumarsko-tehničkom
priručniku II. iz 1949. godine opisan je na strani! 507—508 postupak oko stratificiran ja
šumskog sjemena. Prema tom izvodu stratificirani e sjemena obavit ćemo najbolje, ako
ga pomiješamo sa nešto grubljim pijeskom i to tako, da uzmemo otprilike liste količine
pijeska i sjemena a može se uzeti i tako, da bude pijeska za pola manje od sjemena.
Sjeme i pijesak se dobro izmiješaju i zaliju vodom. U pomanjkanju pijeska može se
stratificiiranje izvršiti i tako., da iskopamo rovoiće 20—25 cm dubine i u njih stavimo
sjeme ti pokrijemo zemljom.


U godini 1951. imao sam zadatak, da u područnim šumskim rasadnicima N. O.-a
kotara Dugo Selo* zasijem 120 kg sjemena. U tu svrhu sakupljeno^ je u jeseni 1950. po
područnom lugarslkom osoblju potrebno sjeme u šumama jasenoviih siastojiina. Da. bi
se ustanovio najbolji način sijanja, izvršen je jedan dio sijanja jasenovog sjemena u
jesen mjeseca novembra, drugi dio sjemena stratificiran je u pijesku, a treći dio sjemena
pripremljen je za sijanje tako da je metnut u rOvčiće.


Najbolji uspjeh od naprijed pomemutih načina zaisijavanja pokazalo je sijanje
jasenovog sjemena u jesen. U proljeće zasijano stratificirano jasenovo sjeme kako ono
iz pijeska tako i ono iz rovčića pokazalo je slabiji uspjeh po razvoju samih sadnica.
Sadnice iz sjemena zasiijanog u jesen bile su mnogo jače od sadnica pripremljenog jasenovog
sjemena zasijanog u proljeće. Inače je uspjeh klijavosti stratificiranog jasenovog


378