DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Obrade _ zastaju, jer ih radi većeg razmaka drugi pa* val jaka ne bi mogao prihvatatl.


Duplaci težih konstrukcija na ovom poslu ne bi bili, iskorišćeni proporcionalno svome


kapacitetu. U shemi između strojeva 3, 4 i 5 sa jedne strane i duplaka sa druge imamo


prazan prostor velične 60 m2. Taj prostor je namijenjen za razvrstavanje daščica po


širinama.


Nakon izvršenog krajčenja na duplacima, daščice dolaze na obradu na blanjaiicu
ravnjiaču (br, 8). Na ovom stroju vršimo poravnavanje rubnih strana daščica. Tako
osiguravamo potrebnu preciznost u radu oko sastavljanja daščica na »lastin rep« na
slijedećem stroju. Poravnavanje se vrši tako, da radnik uzima u ruke toliko daščica,
koliko može obuhvatiti prstima. Zatim taj skup daščica okrene na jedan rub i položi na
sto! iravnjače. Istovremeno pokretom u naprijed pritiskujući uz gvozdeni lineal na
stolu, potisne daščice preko osovine za blanjanje. Poslije okrene daščice na drugi rub
i ponovi istu radnju.


Daščice ovako pripremljene dolaze na obradu na stroj za urezivanje utora »na
lastin rep«, za sastavljanje i slijepljivanje (br:. 9). Sastavljanje elemenata vrši se obično
od dvije daščice, a izuzetno od 3 i više. Ovaj; se rad vrši tako, što se sa jedne i druge
strane stroja na beskonačni transporter polaže po jedna daščica. U napredovanju jedne
daščice prema drugoj, na stroju se na unutrašnjim rubovima daščica izvrši urezivanje
utora, pnamaziivanje utora ljepilom, sastavljanje i na sredini stroja ´automatsko izbacivanje
sad već sastavljenog elementa. Ako eleimenat, sastavljamo od više nego dvije
daščice, tada se radi svake slijedeće daščice operacija mora ponoviti. Pri ovom radu
mara se voditi računa,, da zbroj širina daščica, koje sačinjavaju eleimenat bude za
toliko veći, koliko gubimo od širina na urezivanje utora. Taiko izrađeni;; elementi
nemaju potpuno točnu šranu. Radi toga redovito) komibiiiiraimo, daščice tako, da dobijemo
širine elemenata nešto, veće od potrebne širine.


Navedena okolnost uvjetovala je operaciju na slijedećem stroju (br. 10), a to
je srezivanje elemenata na propisanu širinu. Ovaj se rad- obavlja na specijalno konstruiranim
stolnim cirkularima. Veoma uspjela konstrukcija ovakvog cirkulara je proUvod
tvornice Raknan, koja je ovaj stroj proizvela kao sastavni d´o garniture uz opisani
stroj za »lastin rep«.


Nakon sreziivanja na širinu, elementi dolaze radi propill´vanja kroz sredinu na
slijedeću raspornu tračnu pilu (br. 11). Ova radna operacija uvjetovana je specijalnom
konstrukcijom stroja za urezivanje »lastinog repa«, na, kojem se istovremeno i paralelno
urezuju dva utora. Prema tome propitivanjem na stroju br. 11 dobivamo odmah
2 stranice ili 2 čela sanduka idi dno i poklopac. Ova okolnost ukazuje anaftn na velike
prednosti stroja za urezilyanje utora »lastin rep« i njegovu veliku produktivnost. Po
potrebi možemo urezivati i samo jedan utor. To međutim treba izbjegavati, jer se tako
proizvodni kapacitet stroja smanjuje na, polovicu1.


Vodeći računa o do sada opisanim svojstvima pojedćinog stroja, dolazimo do
zaključka, da se najpovoljniji radni, učinak postizava, ako, daščice za, elemente sanduka
proizvoidimo u duplim debljinama, pa ih tek u sastavljenom stanju nrOirezujemo u »
elemente, kojih debljine odgovaraju propisanima. Kod toga se mora voditi još računa,
da sa tračne pile pod br. 1 izlazi materijali duplo deblji; od propisane debljine elementa,
plus debljilna koja se gubi na blanjanje na strojevima, broji 4, 5 li 12 i prorezivanje na
tračnoj pili br. 11.


Ako se zahtijeva dvostrano blanjanje saindučnilh elemenata, tada se nameće
potreba zai blanjanje i druge strane elementa, t. j . površine koja se doibila iproiplJlivanjem
na stroju br. 11. Ovu se radnju obavlja na blanjaJiici: debljiači, koju smo već spomenuli,
a koja se u shemi nalazi pod rednim brojem 12.


Redovite operacije oko proizvodnje sandučniih elemenata bile. bi ovilm završene.
Pod tekućim brojem 13 imamo stroj za krpanje čvorova, Ovdje se vrši dotjerivanje_
elemenata s većim pogreškama, a naročito s ispadaj u ćim čvorovima. Pod brojem 14
smješten je stroj za cinkanje (cl´nkmašina). Na tome stroju vršimo urezivanje »jarebičjeg
repa« na sastavnim dijelovima elemenata onih sanduka,, kod kojih se zahtijeva
»usadno sastavljanje«. Pod br. 15 nalazi se stroj za zabijanje žicanih klamfica, u svrhu
pojačanja spojeva između daščica (Heftmašiina). Pod brojem 16 i 17 su stolovi, na
kojima se vrši električno upalji´vanje žigova: znak proizvađača, razni podaci o pakovanoj
robi i t. d. Na praznom prostoru u shemi između strojeva br. 12, 13, 14, 15, 16 i 17
vrša se sortiranje, slaganje i uvezivanje elemenata u pakete. Ovako složeni i uvezani
elementi otpremaju se vagonetom u stovarište gotove robe. Stolovi sa žigovima moraju
biti tako izrađeni´, da ih se po potrebi rnože premještati.


376