DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Mitteileiid die Rcsultate eigener Beobachtungen und aproximativen Untcrsuchungen
iiber die Breite und Tiefe des Wurzeusystems fur einizellne Starkelklassen, haupsachlieh
iiber die Stieleiche (s. Tab. u. Graf.) iin Uberischwommungsgebiet der Save,
kommt der. Verfasser zuf Schlussfoligerung, đass mfit Riioksiicht auf die Verteiluimg der
Wurzelti die uuigleichairtigen Eiichcnmischbcstande besser s´indi alis reine gleichartiige. —
Auf Grund aproximativer Untersuchungen unterirdjscher Organe der Weisstanne in
den Plenterwaldern sobliesst der Autor, das man in einzelnen: Waldgelbieten vor der
Anordnung starkerer Holzschlaigintensitat die Bewurzeilung der Baume untersuchen
muss, weil mam nur" auf Grund des ausseren Aussehens ahnlichcn Bodens nicht iinmer
die Wiedenstandskraift der Waldbauime gegen den Wind erkennen kano. Ferner setzt
der Autor voraus, dass sich bei der Bes´tandespfleige auf den ungunstigeren Boden und
windauisgesetzten Standorten die Aufmeriksamkeit konzentrieren muss niicht nur auf
den Kroinnenschiuss sondern auch auf den Wurzelschluss und Wurzelform.


Zum Schluss scMagt der Verfasser vor, die Forschlungen und Untersuchungen zu
machen; welche Institute und auch die Praxis ausuben sollten zwecks Hebung der
Qualitat der Pflanzung. «


»


Ing Ferdo Šulentić (Ogulin): ,


UPOTREBA I RASPORED STROJEVA U PROIZVODNJI SANDUKA


Sanđučare, u kojima se proizvode sanduci fin e obrade , mogu se svrstati u
red većih tvornica. Osiim za faizu fine obrade one su kompletirane i garniturama strojeva
za proizvodnju ostalih vrsta sanduka: neobrađeni! sanduci i sanduci za voće. Zadnjih
godina sagrađen je priličan broj. sandučaira. U ovim) tvornicama mogu se vidjeti
razna rješenje u osnovnom rasporedu strojeva, Sva ta rješenja nisu podjednako dobra,
a ponegdje su| montaže izvršene tako, da je u tim tvornicama više ili imanje onemogućen
princip sistematizacije proizvoidnjie. Ta okolnost ponukala nas je, da ovdje izložimo
osnovne principe pri rješavanju problematike odabiranja, rasporeda i upotrebe
strojeva u samdučairaima. U ovom članku ograničit ćemo se isključivo na analizu rasporeda
i upotrebe strojeva u fazi proizvodnje sanduka fine obrade.


U međunarodnoj trgoviM zahtijeva se, da su »obrađeni« sanduci jednostrano ili
dvostrano blanjani, da su debljine, š´irine i duljine elemenata sanduka precizno izrađene
dl da su pojedini elementi jednodjclni. Uzansama se predviđa, da se elementi sanduka,
sastavljeni na pero i utor u vladu »lastinog repa« od´ dvijle ili više daščica i međusobno
slijepljenih, imaju smatrati kao jednodjelni. Do ovog popuštanja u zahtjevima
na kvalitetu nesumnjivo je došlo u momentu pronalaženja savršenijih radnih strojeva,
a također kao´ posljedica smanjivanja drvnih zaliha. To1 je omogućilo veću proizvodnju
sanduka, na kojima se počelo oslkudjevati, kao i osjetno sniženje troškova proizvodnje
tih proizvoda.


U istraživanju načina bolje i efikasnije proizvodnje tokom vremena došlo! se do
naročitih konstrukcija strojeva za izradu pera i utora ii sastavljanja daščica. Tako danas
postoji stroj, ikoji istovremeno na dvije daščice urezuje »lastin rep«, te sastavlja ii slijepljuje
daščice. Stroj je veoma produktivan, a u savremenim sanduoaraimai najvažniji
je u fazi proizvodnje sanduka fine obrade. To je uvjetovalo naročita tehnička svojstva
i raspored ostalih radnih strojeva u fazi. Za pakovanje nekih proizvoda ipak se ne
toleriraj« sanduci, kojih su elementi izrađeni na ovaj način, već se za neke od elemenata
izričito zahtijeva, da su liKrađeni od jedne daščice (na pr. stranice sanduka za
etivažu suhih šljiva, jafa-sanduci i još neki). Prilikom naručivanja sanduka ovaj se
uvjet mora posebno istaknuti. Izrada ovakovih elemenata zahtijeva posebnu manipulaciju
prilikom priređivanja materijala za proizvodnju. Već´nom se talkav materijal
mora posebno rezati na pilani. Cijena ovim proizvodima osjetno je veća od proizvoda,
kod kojih su elementi višedjelni.


Radi veće čvrstine, a na zahtjev kupca, elementi sastavljeni! na pero i utor, mogu
ec na sastavcima daščica pojačati još i posebnim žicanim klanficama._ Sklapanje elemenata
u sanduk© oibTčno se vrši zabijanjem čavala na spojnim mjestima. Sanduci, koji
treba da imaju lijep izgled te čvrstinu i trajnost, umjesto čavlima sklapaju se načinom:
»jarebičji rep«.


373
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Bilo Je potrebno, da u uvodu izložimo opće okolnosti, pod kojima se proizvode
sanduci fine obrade. Osobitosti ove vrste proizvodnje poslužit će nam kao podloga
pri analizi upotrebe i rasporeda strojeva u tima tvornicama. Kako u načinu organi1
zacije proizvodnje postoje izvjesne modifikacije, to ćemo uzeti u razmatranje dva
glavna tipa.


Način rada kad se stroj za blanjanje nalazi u fazi iza strojeva za prerezivanje
materijala. Rješenje lokacije i rasporeda strojeva kod ovoga načina rada vidi se iz
sheme A. Svi strojevi u shemi uz tehničku oznaku imaju i svoj tekući broj. Pod tekućim
brojem 1 označena je rasporna tračna pila. Ovaj steej služi ovdje za propisivanje
debele robe na potrebne tanje dimenzije. Kako sandučeta pretežno prerađuju
raznu deklasiranu pilansiku robu, to veći dio robe namijenjene za proizvodnju sanduka!
prolazi kroz ovaj stroj. Radi toga je rasporna tračna pila redovito! mnogo opterećena.
Zahvaljujući uspjeloj konstrukciji! ove vrste strojeva, na njima se taj posao
uspješno savlađuje. Vadeći računa o boljem iskorišćivanju drveta, uvedeno je u
praksu, daj se materijal namijenjen za proizvodnju sanduka izrađuje u vidu mesnica,
a tek nalkon sušenja piropiljuje na tanje dimenzije. ;Na taj način postižemo dvije koristi;
jedna je, što debela roba za vrijeme sušenja manje puca, a druga, što je rez na
raspo´rnoj tračnoj pili gotovo u pola manji od reza na jarmaiči.


Nakon prortezivanja na raspornoj tračnoj pili piljenice. dolaze na preradu na
strojeve za presijecanje (broj 2 i 3). Na tim strojevima iskrojimo: piljenice u daščice,
kojih se duljine poklapaju sa duljinama pojedinih elemenata određenog tipa sanduka.
Za ovu operacijo najprikladnije su stojeće klatne pile sa ugrađenim elektromotorom.
Ovi strojevi odlikuju se velikom preciznošću, a odgovarajući modeli pogone se sa
svega 2,5 do 3 few pogonske snage. Iz sheme se vidi, da je stroj pod tek. brojem 3 namijenjen
za preradu robe, koja dolazi sa rasporne tračne pile, dok je stroj pod tek.
br. 2 predviđen za preradu robe već odgovarajućih debljina, koju ne treba parati, već
se ovdje doprema izravno sa stovafrišta rezanog materijala. Ovakve je strojeve u god.
1950. ´proizvela tvornica »Bratstvo«, a od stranih poznati su fabrikati Georg Fischer
i I. W. Jirion.


Pošto amo obavili rad na presijecanju, daščice sada dokize na obradu na strojeve
za blanjanje (strojevi označeni pod 4 i 5). Blanjanje daščica može biti jednostrano, ali
se rta ovom radnom mjestu vrši većinom dvostrano blanjanje. Poslije ćemo vidjeti, da
ie to radi naročitog konstruktivnog svojstva stroja za izradu »lasfcinog repa«. Od strojeva
za ovu radnu operaciju (blanjallice debljače) zahtijeva se velika preciznost, da su
snabdjeveni gornjom i donjom radnom osovinom (dvostrana blanjaliea debljača) i đa
imaju širinu grla najmanje 600 mm. Na blanjalicama sa#širim grlom postizava se veći
radni učinak, jer je tako omogućeno, da se istovremeno obraduje veći broj daščica,
stavljajući ih jednu za drugom stepeničasto u stroj. Na ovom radnom mjestu predviđenđ
su dvije blanjalice, zato, što se na jedinoj ne bi mogao obraditi sav materijal,
koji dolazi sa prethodnih strojeva. Blanjalice su osjetljivi strojevi, koje treba često
dotjerivati i popravljati, pa bi u radu samo sa jednom blanjalicoim; dolazilo do čestih
zastoja. Na radnom mjestu pod brojem 12 nailazi se također blanjaliea debljača, koja
nije uvijek dovoljno iskorišćena (objašnjenje naknadno). Znači, da bi taj stroj ponekad
mogao nadoknaditi jedan od strojeva pod 4 i 5. Takvo rješenje bilo bi pogrešno,
jer bi na taj način normalno odvijanje proizvodnje ovisilo o sktčaju.


Naikon svršene obrade na blanjalicama, daščice dolaze na strojeve za krajčenje
na širine (br, 6 i 7). Za ovaj rad predviđeni su u ovoj shemi kao najefikasniji: cirkulari
duplaai. Odlike su ovoga stroja, što se na njemu istovremeno i paralelno obraduju
obadvije strane daščica. Ovi su strojevi snabdjeveni i uređajem za mehanizirano napredovanje
materijala prilikom obrade. Da ne bi bilo suvišnih otpadaka, a da bi se
postigao! što bolji radni učinak, potrebno je daščice nakon blanjanja razvrstati po širinama.
Daščice se propuštaijni kroz duplak tek ovako razvrstane. Tada se na duplaku
za svaku širinsku grupu namjesti odgovarajući razmak cirkularnih p´la. Ako se daščice
ne bi razvrstavale u širinslke grupe, morali bi skoro za svaku daščicu namještati drugi
razmak pila, što bi uvjetovalo smanjenje radnog učinka stroja, a također i veći gubitak
u otpacima. Također je bolje isikorišćenje materijala, ako se u pilani piljenice, namijenjene
za isandučaru, krajče konično ili samo jednostrano. Jednostrano krajčenje preporučuje
se, kada su piljenice nesimetričnog oblika. U obadva slučaja´ od iste piljenice
dobivene daščice daju veći zbroj širina, nego u slučaju paralelnog) krajčenja piljenica.
Zato što se na ovim strojevima prerađuju daščice malih duljina, najčešće 30 do 80 cm
potrebno je birati duplake lagane konstrukcije i sa malim razmakom prvog ; drugog
para nazubljenih valjaka-transpon-tera. U protivnom bi se događalo, da daščice prilikom


374
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 23     <-- 23 -->        PDF

375
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Obrade _ zastaju, jer ih radi većeg razmaka drugi pa* val jaka ne bi mogao prihvatatl.


Duplaci težih konstrukcija na ovom poslu ne bi bili, iskorišćeni proporcionalno svome


kapacitetu. U shemi između strojeva 3, 4 i 5 sa jedne strane i duplaka sa druge imamo


prazan prostor velične 60 m2. Taj prostor je namijenjen za razvrstavanje daščica po


širinama.


Nakon izvršenog krajčenja na duplacima, daščice dolaze na obradu na blanjaiicu
ravnjiaču (br, 8). Na ovom stroju vršimo poravnavanje rubnih strana daščica. Tako
osiguravamo potrebnu preciznost u radu oko sastavljanja daščica na »lastin rep« na
slijedećem stroju. Poravnavanje se vrši tako, da radnik uzima u ruke toliko daščica,
koliko može obuhvatiti prstima. Zatim taj skup daščica okrene na jedan rub i položi na
sto! iravnjače. Istovremeno pokretom u naprijed pritiskujući uz gvozdeni lineal na
stolu, potisne daščice preko osovine za blanjanje. Poslije okrene daščice na drugi rub
i ponovi istu radnju.


Daščice ovako pripremljene dolaze na obradu na stroj za urezivanje utora »na
lastin rep«, za sastavljanje i slijepljivanje (br:. 9). Sastavljanje elemenata vrši se obično
od dvije daščice, a izuzetno od 3 i više. Ovaj; se rad vrši tako, što se sa jedne i druge
strane stroja na beskonačni transporter polaže po jedna daščica. U napredovanju jedne
daščice prema drugoj, na stroju se na unutrašnjim rubovima daščica izvrši urezivanje
utora, pnamaziivanje utora ljepilom, sastavljanje i na sredini stroja ´automatsko izbacivanje
sad već sastavljenog elementa. Ako eleimenat, sastavljamo od više nego dvije
daščice, tada se radi svake slijedeće daščice operacija mora ponoviti. Pri ovom radu
mara se voditi računa,, da zbroj širina daščica, koje sačinjavaju eleimenat bude za
toliko veći, koliko gubimo od širina na urezivanje utora. Taiko izrađeni;; elementi
nemaju potpuno točnu šranu. Radi toga redovito) komibiiiiraimo, daščice tako, da dobijemo
širine elemenata nešto, veće od potrebne širine.


Navedena okolnost uvjetovala je operaciju na slijedećem stroju (br. 10), a to
je srezivanje elemenata na propisanu širinu. Ovaj se rad- obavlja na specijalno konstruiranim
stolnim cirkularima. Veoma uspjela konstrukcija ovakvog cirkulara je proUvod
tvornice Raknan, koja je ovaj stroj proizvela kao sastavni d´o garniture uz opisani
stroj za »lastin rep«.


Nakon sreziivanja na širinu, elementi dolaze radi propill´vanja kroz sredinu na
slijedeću raspornu tračnu pilu (br. 11). Ova radna operacija uvjetovana je specijalnom
konstrukcijom stroja za urezivanje »lastinog repa«, na, kojem se istovremeno i paralelno
urezuju dva utora. Prema tome propitivanjem na stroju br. 11 dobivamo odmah
2 stranice ili 2 čela sanduka idi dno i poklopac. Ova okolnost ukazuje anaftn na velike
prednosti stroja za urezilyanje utora »lastin rep« i njegovu veliku produktivnost. Po
potrebi možemo urezivati i samo jedan utor. To međutim treba izbjegavati, jer se tako
proizvodni kapacitet stroja smanjuje na, polovicu1.


Vodeći računa o do sada opisanim svojstvima pojedćinog stroja, dolazimo do
zaključka, da se najpovoljniji radni, učinak postizava, ako, daščice za, elemente sanduka
proizvoidimo u duplim debljinama, pa ih tek u sastavljenom stanju nrOirezujemo u »
elemente, kojih debljine odgovaraju propisanima. Kod toga se mora voditi još računa,
da sa tračne pile pod br. 1 izlazi materijali duplo deblji; od propisane debljine elementa,
plus debljilna koja se gubi na blanjanje na strojevima, broji 4, 5 li 12 i prorezivanje na
tračnoj pili br. 11.


Ako se zahtijeva dvostrano blanjanje saindučnilh elemenata, tada se nameće
potreba zai blanjanje i druge strane elementa, t. j . površine koja se doibila iproiplJlivanjem
na stroju br. 11. Ovu se radnju obavlja na blanjaJiici: debljiači, koju smo već spomenuli,
a koja se u shemi nalazi pod rednim brojem 12.


Redovite operacije oko proizvodnje sandučniih elemenata bile. bi ovilm završene.
Pod tekućim brojem 13 imamo stroj za krpanje čvorova, Ovdje se vrši dotjerivanje_
elemenata s većim pogreškama, a naročito s ispadaj u ćim čvorovima. Pod brojem 14
smješten je stroj za cinkanje (cl´nkmašina). Na tome stroju vršimo urezivanje »jarebičjeg
repa« na sastavnim dijelovima elemenata onih sanduka,, kod kojih se zahtijeva
»usadno sastavljanje«. Pod br. 15 nalazi se stroj za zabijanje žicanih klamfica, u svrhu
pojačanja spojeva između daščica (Heftmašiina). Pod brojem 16 i 17 su stolovi, na
kojima se vrši električno upalji´vanje žigova: znak proizvađača, razni podaci o pakovanoj
robi i t. d. Na praznom prostoru u shemi između strojeva br. 12, 13, 14, 15, 16 i 17
vrša se sortiranje, slaganje i uvezivanje elemenata u pakete. Ovako složeni i uvezani
elementi otpremaju se vagonetom u stovarište gotove robe. Stolovi sa žigovima moraju
biti tako izrađeni´, da ih se po potrebi rnože premještati.


376
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Način rada kad se stroj za blanjanje nalazi u fazi ispred strojeva za kraćenje.
Ovakvo rješenje rasporeda strojeva prikazano je u shemi B. Suština rješenja je u
tome, što se blanjanje pliljemicai obavlja u punoj ´duljini, a tek nakon toga dolaze na
obradu na strojevima za kraćenje. Neki praktičari! zalažu se za ovaj raspored strojeva
s motivacijom, da se na blanjalicama oštećuje kratki1 materijal. To oštećivanje očituje
se u okrnjiivanju oštrih rubova daščica. Oštećivanja nastaju naročito u predjelu onoga
čela, kojim se daščica stavlja u stroj. Oštećivan ja su znatna, ako stroj mije dobro
centriran, a naročito, ako su tupi noževi za blanjanje. Naprotiv u prilog rješenja u
shemi A govore slijedeće činjenice: 1. što se oštećivanje daščica, ako se radi na
ispravnim strojevima, svodi na najmanju mjeru. Rad na neispravnim strojevima ne
smije doći u obzir; 2. što kod rasporeda strojeva u shemli A strojevi zakrajčenje dolaze
tek poslije blanjalica; na taj način efikasno je riješeno! pitanje odstranjivanja pogrešaka
nastalf´h na blanjalici, bez posebnih poduhvata u radu. 3. prema shemi B prolaze
krioz blamjalicu i oni dijelovi piljenica, ikoji kvalitetno ne odgovaraju za ovu vrstu proizvodnje;
rješenjem u shemi A omogućeno je, da se fcafcvfi idijelovi prije blanjanja
(prilikom kraćenja piljenica) isijecaju u punoj duljini i odmah predaju fazi grube
obrade sanduka; 4. što se rasporedom strojeva u shemi A ušteđuje nešto ui građevnom
prostoru. U ovoj shemi piiljenice se pojavljuju u punoj duljini samo u dvije prve
operacije, dok se prema shemi B .pojavljuju u tri radne operacije.


Za krajčenje u shemi Bi predvidjeli smo obične stolne ciirkulare (br. 6, 7, 8 i 9).
.Kako na tim strojevima rad nije mehaniziran (a da se spriječi zagušivanje na ovom
radnom mjestu), to je bi&O potrebno predvidjeti dva puta više strojeva, nego kada se
krajčenjie obavlja na diuplacima. Ovi eirkulari dolaze u obzir samo onda, ako se ne
raspolaže s boljim strojevima.


Sortiranje daščica po širinama u shemi B obavlja se nakon izvršene operacije na
blanjalici ravnjaci (stroj br. 10), dok se u shemi A sortiranje vrši nakon svršene operacije
ma blanjalicama debljama (br. 4 i 5). Obadva ova rješenja; podjednako su dobra,
dobiva se više operativnog prostora.


Strojevi u obadvije alternative smješteni su na prostoru 1QX56 m. Po- shemi A
Rješenje unutarnjeg prometa. U obadvije sheme dovoz materijala riješen je na
dva kolos jeka. Dovoz se vrši izravno do prvih strojeva, a posluživanje istih obavlja se
sa vagoneta. U daljnjem napredovanju materijala sa stroja na stroj zalažemo se za
upotrebu plato´ kolica s kotačima, koji se osim u .pravcu kretanja -okreću i oko svoje
vertikalne osovine. Kolica se postavljaju pokraj pojedinog stroja; a .materijal kako
izlazi iz stroja, tako se slaže na kolica. Kada su kolica parna odguraju se na slijedeću
operaciju, a nadoknade drugima praznim kolicima. Velika prednost ovoga rješenja
je u tome, što- postoji mogućnost izravnog dodavanja, materijala svakom pojedinom
stroju. Transporteri su u tom pogledu neefikasni, naročito ako neki stroj treba preskočiti
ili materijal radi kvara stroja privremeno skloniti u kraj. Važno je obezbijediti
dovoljan broj ovih kolica, a mogu se izrađivati u vlastitim radionicama!. Svako suvišno
prenošenje materijala na rukama treba dosljedno sprečavati. Otprema gotovih proizvoda
u slagalište riješena je izlaznim kotos jekom. v


. Opće napomene. U shemi primjenjene horizontalne dimenzije strojeva, sa manjim
odstupanjima, odgovaraju naravnoj veličini. U toliko bi shema u pogledu potrebnog
prostora imala i realnu vrijednost. Međutim u slučaju ostvarenja nekog novog pogona,
nije uputno pristupati izradi plana rasporeda strojeva i veličine radnog prostora prije
nego je izvršen izbor strojeva i prikupljeni svi tehnički podaci. Raspolažući točnim1 podacima
o strojevima (dimenzijama i učinku) li namjeni budućeg pogona, jedino je moguće
odrediti potreban broj strojeva, njihov pravilan raspored i odgovarajuću pDvršinu
radnog prostora. Odstupanje od ovog principa uvjetuje rad »od prilike«, neuravno


teženost u kapacitetima radnih strojeva, nedostatke u njihovom rasporedu i u većoj
ili manjoj mjeri podizanje neekonomičnih građevnih objekata. Ovako zasnovani pogoni
redovito imaju većih nedostataka.


Kod nekih strojeva treba voditi računa, koji im je smjer djelovanja. Na pr. tračnih
pila ima. lijevih i »desnih«. U protivnom slučaijiu se "događa, da se strojevi naopako
montiraju. s


Za dobar rentabiitet proizvodnje u sandučaraina veoma je važno, da rukovodilac
na osnovu dimenzijia sanduka, koji su u planu proizvodnje, podešava dimenzije piranske
robe, ako pilama reže izravno za sandučaru. Kad to nije slučaj, treba za preradu birati
takvu robu od koje će biti najmanje otpadaka, U prvom slučaju mogu se postići znatni


377