DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Mitteileiid die Rcsultate eigener Beobachtungen und aproximativen Untcrsuchungen
iiber die Breite und Tiefe des Wurzeusystems fur einizellne Starkelklassen, haupsachlieh
iiber die Stieleiche (s. Tab. u. Graf.) iin Uberischwommungsgebiet der Save,
kommt der. Verfasser zuf Schlussfoligerung, đass mfit Riioksiicht auf die Verteiluimg der
Wurzelti die uuigleichairtigen Eiichcnmischbcstande besser s´indi alis reine gleichartiige. —
Auf Grund aproximativer Untersuchungen unterirdjscher Organe der Weisstanne in
den Plenterwaldern sobliesst der Autor, das man in einzelnen: Waldgelbieten vor der
Anordnung starkerer Holzschlaigintensitat die Bewurzeilung der Baume untersuchen
muss, weil mam nur" auf Grund des ausseren Aussehens ahnlichcn Bodens nicht iinmer
die Wiedenstandskraift der Waldbauime gegen den Wind erkennen kano. Ferner setzt
der Autor voraus, dass sich bei der Bes´tandespfleige auf den ungunstigeren Boden und
windauisgesetzten Standorten die Aufmeriksamkeit konzentrieren muss niicht nur auf
den Kroinnenschiuss sondern auch auf den Wurzelschluss und Wurzelform.


Zum Schluss scMagt der Verfasser vor, die Forschlungen und Untersuchungen zu
machen; welche Institute und auch die Praxis ausuben sollten zwecks Hebung der
Qualitat der Pflanzung. «


»


Ing Ferdo Šulentić (Ogulin): ,


UPOTREBA I RASPORED STROJEVA U PROIZVODNJI SANDUKA


Sanđučare, u kojima se proizvode sanduci fin e obrade , mogu se svrstati u
red većih tvornica. Osiim za faizu fine obrade one su kompletirane i garniturama strojeva
za proizvodnju ostalih vrsta sanduka: neobrađeni! sanduci i sanduci za voće. Zadnjih
godina sagrađen je priličan broj. sandučaira. U ovim) tvornicama mogu se vidjeti
razna rješenje u osnovnom rasporedu strojeva, Sva ta rješenja nisu podjednako dobra,
a ponegdje su| montaže izvršene tako, da je u tim tvornicama više ili imanje onemogućen
princip sistematizacije proizvoidnjie. Ta okolnost ponukala nas je, da ovdje izložimo
osnovne principe pri rješavanju problematike odabiranja, rasporeda i upotrebe
strojeva u samdučairaima. U ovom članku ograničit ćemo se isključivo na analizu rasporeda
i upotrebe strojeva u fazi proizvodnje sanduka fine obrade.


U međunarodnoj trgoviM zahtijeva se, da su »obrađeni« sanduci jednostrano ili
dvostrano blanjani, da su debljine, š´irine i duljine elemenata sanduka precizno izrađene
dl da su pojedini elementi jednodjclni. Uzansama se predviđa, da se elementi sanduka,
sastavljeni na pero i utor u vladu »lastinog repa« od´ dvijle ili više daščica i međusobno
slijepljenih, imaju smatrati kao jednodjelni. Do ovog popuštanja u zahtjevima
na kvalitetu nesumnjivo je došlo u momentu pronalaženja savršenijih radnih strojeva,
a također kao´ posljedica smanjivanja drvnih zaliha. To1 je omogućilo veću proizvodnju
sanduka, na kojima se počelo oslkudjevati, kao i osjetno sniženje troškova proizvodnje
tih proizvoda.


U istraživanju načina bolje i efikasnije proizvodnje tokom vremena došlo! se do
naročitih konstrukcija strojeva za izradu pera i utora ii sastavljanja daščica. Tako danas
postoji stroj, ikoji istovremeno na dvije daščice urezuje »lastin rep«, te sastavlja ii slijepljuje
daščice. Stroj je veoma produktivan, a u savremenim sanduoaraimai najvažniji
je u fazi proizvodnje sanduka fine obrade. To je uvjetovalo naročita tehnička svojstva
i raspored ostalih radnih strojeva u fazi. Za pakovanje nekih proizvoda ipak se ne
toleriraj« sanduci, kojih su elementi izrađeni na ovaj način, već se za neke od elemenata
izričito zahtijeva, da su liKrađeni od jedne daščice (na pr. stranice sanduka za
etivažu suhih šljiva, jafa-sanduci i još neki). Prilikom naručivanja sanduka ovaj se
uvjet mora posebno istaknuti. Izrada ovakovih elemenata zahtijeva posebnu manipulaciju
prilikom priređivanja materijala za proizvodnju. Već´nom se talkav materijal
mora posebno rezati na pilani. Cijena ovim proizvodima osjetno je veća od proizvoda,
kod kojih su elementi višedjelni.


Radi veće čvrstine, a na zahtjev kupca, elementi sastavljeni! na pero i utor, mogu
ec na sastavcima daščica pojačati još i posebnim žicanim klanficama._ Sklapanje elemenata
u sanduk© oibTčno se vrši zabijanjem čavala na spojnim mjestima. Sanduci, koji
treba da imaju lijep izgled te čvrstinu i trajnost, umjesto čavlima sklapaju se načinom:
»jarebičji rep«.


373