DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 20     <-- 20 -->        PDF

od vađenja do zasađivanja. Jer mi stvarno zasadujemo k or
i j e n a n e sadnicu . Korijen izvađene i zasađene biljke je najosjetljiviji
dio sadnice, brzo reagira na vanjske nepovoljne utjecaje; u toku prvih
godina presađeni korijen mora se boriti za stabiliziranje i daljnji razvitak
redovno više nego drugi dijelovi biljke. Zato rezultat pošumljavanja najvećim
dijelom je odraz utjecaja svih radnih faza od oblikovanja podzemnih
organa biljke u rasadniku doi njihova učvršćivanja na terenu. I prema tome
loša manipulacija sa korijenjem vrlo često uzrokuje, da se sade biljke
uginule ili nesposobne za daljnji život.


Kad bi praksa u pošumljivačkim radovima više pažnje poklanjala korijenju
sadnica, njegovoj strukturi, njegovoj mogućoj otpornosti prema
vanjskim nepovoljnim utjecajima kao i tehničkom postupku prigodom manipulacije
i smještaja korijena u tlu, bilo bi više uspjeha. Kad bi se´ izvršila
komparativna ispitivanja o štetama, koje nastaju samo zbog loše manipulacije
u razdoblju od vađenja biljaka u rasadniku do sadnje po pojedinim
fazama, držim, da bi se za nedovoljan uspjeh pošumljavanja mnogo manje
moglo okriviti klimatske okolnosti a više proces, kojim sadnica prolazi do
sadnje. Također i komparativni pokusi o nepravilnom obavljanju same
sadnje korijenja pokazali bi brojčano, za koliko postotaka bi se uspjeh
pošumljavanja mogao povećati. Rezultati takvih i sličnih pokusa omogućili
bi, da se pažnja pošumljivača, upravnih i nadzornih organa usmjeri
prvenstveno na najslabije točke čitavoga kompleksa radnih procesa; ukazali
bi, Ttad bi i šta bi trebalo učiniti) da se poveća kvalitet pošumljavanja.


Naša pak istraživačka služba može u proučavanju korijenja i zakorijenjivanja
naći vrlo plodno, polje rada, ako se na temelju dosad stečenih
iskustva pokusi usmjere na današnje najaktuelnije probleme, koji izviru
iz potreba i težnja na masovnom pošumljavanju: a) kakvo korijenje1 za pojedina
(napose loša) staništa treba da imaju sadnice, da se uz1 racionalan
utrošak radne snage i financijskih sredstava postigne dobar uspjeh pošumljavanja;
na koji se način takvo korijenje može proizvesti; b) najjeftiniji
postupci sadnje, koji omogućuju da zakorijevanje sadnica na pojedinim
tlima ipak bude dobro; c) razdoblje mirovanja korijenja, napose u semiaridnim
područjima; u vezi s time najpovoljnije doba pošumljavanja i presađuje,
te produživanje razdoblja! pošumljavanja; d) najpovoljniji odnosi između
veličine krošnje i korijenja za lošija staništa.


Ti pokusi i istraživanja većinom ne zahtijevaju mnogo radne snage
ni financijskih žrtava, a može ih obaviti i operativa na obližnjim-terenima
uz pomoć instituta. Ta istraživanja omogućit će, da se ne moramo neprestano
oslanjati na iskustva iz drugih zemalja, u kojima ekološke okolnosti
većinom nisu podjednake onima u našoj zemlji,


tJBER DIE WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG DER PFLANZEN- UNI)
BAUMENTWICKLUNG


Das Wurzelsy.stem der Wialdbaume und PfLanzem in R. N. R. Jugoslawien war
wenig untersucht. Deswegen legt der Autor dar, auf Grand der Untersuchungen und
Beabachtungen welche im Auslande -und Inlamde ausgcfiihrt wan-en, die Rit´.le und Bedeutumg
der Wurzel besonders fiir Pflaozungen die man in Jugoslaven auf gerikimigen
Flachen an sehr verschiedenen Standortcn ausfiihrt.


372