DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 59     <-- 59 -->        PDF

S-aopAett^iM,


NAŠI NAJVEĆI PLATANI


U stručnoj literaturi navode se uglavnom tri vrste platana: Platanus occidental!»


L. (američki platan), Platanus orientalis L. (azijski platan) i Platanus acerifoha Willd.
(javorolisni platan). Američki platan je rasprostranjen na atlanskom delu Sjeverne
Amerike a azijski od Balkanskog poluostrva sive do Himalaje. Po najviše je raširen
javorolisni platan, koji je nastao ukrštenjem prva dva.
Kod nas je autohton samo azijska platan i to u najužnijiim delovima Makedonije.
Prema navodima Petrovića najviše ga ima u okolini Đevđalije, gde je uticaj"
sredozemne klime najveći;, ali se u manjim šumicama, uzduž rečica, nalazi sve do
Tikveša. U grupama ili pojedinačno nalazi se azijski platan u mnogim delovima
Makedonije (područje Bellasiice, Kavadar, Vatoša, Velss, Prizren Ohrid i dr.).
Černjavski smatra azijski platan karakterističnim za n;že "položaje Makedonije, sa
većom vlagom, gde dolazi sa pitomim kestenom, bukvom, običnim grabom i drug, im
Trstama, pa je ove šume izdvojio u poseban tip Plataneto-castanetum vescae.


Platan u Trstenora kod Dubrovnika


Unesem, po parkovima i drvoredima, platani se nalaze širom čitave naše zemlje.
Zasađeni na Vlažnim i dubokim tlima često dostižu velike dimenzijev Tako sü
poznati platani na Zrinjevcu u Zagrebu, koji su prema Ettingeru posađeni god. 1872.
Po svojim dimenzijama ističa se i jedna od platana pred Šumarsko-lovačkim muzejom
u Topčiđeru kod Beograda. Po navodima Jovanovića njegov prsni prečnik
iznosi 2,5m a visina oko 24 m, On navodno pretstavlja najveći primjerak u Srbiji.
Raste na svežem, dubokom aluvijalnom tlu.


U Trstenu kod Dubrovnika nalaz se dva platana koji svojim dimenzijama
i starošću prevazilaze sve ostale. To su azijski platani. Rastu na vapnenom terenu,
pokraj velikog vrela, koje im osigurama trajnu vlagu, a ona je za dobar uspeh pla


333