DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Razmatranje svih pitanja dotaknutih u ovotn članku postaje aktuelndje s primjenom
akordniog rada u eksploataciji šuma, pri kome, bar u NR Crnoj Gori^ osjetno
opada nadzor i kontrola nad radnicima od strane preduzeća. Isto tako upravljanje
preduzećima od strane radnih kolektiva nameće potrebu da se i oni pobliže zainteresiraju
ovim pitanjima.


SUR QUELQUES QUESTIONS DE RELATIONS ENTRE LES ORGANES DE LA
DIRECTION DES FORßTS ET LES ENTREPRISES D´EXPLOITATION DES
FORETS


Dans cet article l´auteuir traite quelques relations entre les organes de la. direction
des forets et les entreprises d´exploiltat on des forets avec des considerations
critiques sur quelques prescriptions d´Instructions provisoires pour la conclusion et
la realisation des contracts d´exploitation des forets et sur l´exemplaire-modele du
contract qui ont ete presents par le Münistere des forets FNRJ ä la fin de 1949.
Dans Particle sont egalement exposees les experiences dans la realisation desdits
contracts dans la R. P. de Montenegro en 1950 ainsi que l´application des penalites
prevues par les contracts envers certaines entreprises de la R. P. de> Montenegro et
de la R. P. de Serfoie ä cause des lesions des prescriptions des contracts cites.


Jovan Starčević (Sr. Mitrovica):


´RACIONALIZACIJA RÄCUNOVOSTVENE I FINANCIJSKE
SLUŽBE


O sredstvima i metodima u računovodstvu Jedno od vrlo korisnih oruđa koje
čovjek koristi u svakidanjoj odministrativnoj praksi jeste ma kakav oblik racunaljke.
Dovoljno je istaknuti,, da je princip privrednog računa i rentabilnost
i postao baza za svaku privrednu djelatnost, a taj princip kontroliše
se i ostvaruje samo pomoću brojčano mjerljivih izraza i odgovorajućih računskih
pomagala.


S kakovim oruđima raspolažu naši računarski uredi? Za sada uglavnom sa
Raznim računskim strojevima na ručni ili električni pogon, koja su mahom iz inostranstva
uvezena. To su razne vrste zbrajalica (adiatori), razne univerzalne maš:ne
za sve četiri računske radnje (»Torpedo«, »Blitz«, »Brunsviga« i slično), logaritmarA
za tehnička gruba računanja, i to je sve. Za neke od ovih strojeva treba izvesti vagon
gotove rezane grade. — Kao što vidimo, lista računskih pomagala ograničila se
samo na ono što! se dobije za skupe devize riz inostranstva. Tek nešto od toga iizrađuje
se kod nas. No, to ne iznaći da je i stvarna mogućnost za korištenje računskih
pomagala potpuno iscrpljena. Matematika je toliko bogata neiskorišćenim oruđ:´ima,
da bi računska praksa kad bi uvažila samo jednu napomenu: nije dovoljno naučiti hrpu formula
napamet i postat,; virtuoz u 1 o g ari t miran j u, nego je potrebno
izoštriti matematičko mišljenje i steći aktivno, makar
i skromno, matematičko znanje, koje će čovjeku u svakom
trenutku biti na pomoći umjesto da mu bude dosadan
prtljagi teret na njegovom putu kroz praksu.


Jedno od vrlo korisnih pomagala jest nomogra m za proizvod i količnik.
On je podesan za gruba tehnička računanja i naročito za izračunavanje procenata
i raznih no imat iva, koji su upravo iu planskoj djelatnosti masovni pokazatelji. Poznato
je da mi nismo stvorili mogućnost proizvodnje lenjirskih logaritmara (Rechenschieber),
pa ako se traže pokazatelji Jsa 2 do 3 znamenke (bez obzira na broj deoi


328