DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 50     <-- 50 -->        PDF

/


izrade tanjih sortirnenatla ili tesane građe koja se gotovo nikad ne može dobiti u


traženoj količini u redovnim sjecištima; na drugog strani, gdje bi se ti sortimenti


mogli doibiti bez štete po šumu, preduzeća odbijaju sječu jer tamo nemaju izvoznih


naprava.


Nema sumnje dai će se dotaknuta i dr. pitanjla s ovim u vezj] pojavljivati na
dnevnom redu sve dotle dok se ne izrade šumsko-uređajni elaborati, dok ne bude
mogućnosti da doznaku provode iskusni stručnjaci i dok se između organa za upravu
šuma i organa za iskorišćavanje šuma ne uspostave takvi odnosi koji će omogućavati
sporazumno određivanje i sjecišta i obima sjieča po vrstama drveta i asortimanu
u skladu sa stvarnim mogućnostima šuma. U NR Crnoj Gori ova je isaradnja do
sada bila vrli» slaba i zapravo tek u ovoj godimii preduzete su odlučne mjere za
izbjegavanje dosadašnjeg načina rada pri planiranju godišnjih sječa od strane industrije
gotovo nezavisno od resora šumarstva A to ne samo lio obimu, već ii po vrstama
drveta, asortimanu i po preduzećima odnosno šumskim područjima. Ovo je dovodilo
i do samovlasoilh sječa od strane preduzeća i u tekućim i ranijim sjecištima, a time
do osjetnih šteta samim šumama. Izrada uređajnih elaborata napreduje vrlo sporo
zbog oskudice kadrova, a podaci inventarizacije šumia ne mogu svuda dati potrebne
podatke. Zbog ovoga treba i ubuduće računati s ´navedenim teškoćama, odnosno
usklađivati potrebe i interese obije strane u opštem interesu s gledišta potreba narodne
privrede klao cjeline| i šumske privrede.


Pri ovakvom stanju stvari, mišljenja smo da bi doznaka i primopredaja doznačenih
stabala po kvartalima stvarala manje teškoća, a ne bi išla na uštrb ostvarenja
plana preduzeća za iskorišćavnje šum.


Sječa doznačenih stabala


Kod izvršenja sječa^ i Upustva i obrazac ugovora obavezuju kupca da ije dužan
posjeći sva doznačena i predata stabla uz rajihoivo najracionalnije korišćenje. Kako
će se ustanovljavati dokazi o neracionalnom korišćenju drvnih masa i o načinu prirjiavljivanja spora arbitraži. Upustva i obrazac ugovora određuju da će o> tome sporazumno
propisati nadležni resori detaljna upustva koja prethodno treba da odobri
arbitraža.


U pogledu sječe svih doznačenih stabala, već je ranice napomenuto dai preduzeća
za iskorišćavanje šuma izbjegavaju da sijeku sva ona stabla koja po svom kvalritetu
daju manju masu tehničkog drveta. Upustva predviđaju ugovorne kazne ukoliko
kupac po završetku sječe ostavi neposječena pojedinačna stabla, da će takva stabte
posjeći prodavač ma trošak kupca. Treba podvući da obrazac ugovora ne sadrži pomenutu
odredbu u pogledu sječe navedenih stabala od strane prodavca nia trošak
kupca, već samo citirane ugovorne kbzne prema kupcu zbog neizvršenja sječa tih
stabala.


Ukoliko se radi o zaraženim stablima, i Upustva i obrazac ugovora predviđaju
da će njihovu sječu, ukoliko to ne provede kupac, izvršiti prodavač nla trošak kupca,
kao ii ugovorne kazne za neizvršenje sječe. Isto je određeno i u slučaju ako Ikupac
ne uspostavi šumski red na sjecištima,


Očigledno je da ovi propis- Mu za tim da se zbog šumsko-uzgojnih razloga
i u cilju očuvanja i zaštite šumemoraju obavezno posjeći sva navedena stabla i uspostaviti
šumski red na sjecištima.. Nastaje pitanje, da li, organ koji upravlja šumom
rnoža to da izvrši u slučaju da to kupac nije proveo? — Poznato (|e da organi koji
upravlja šumom nema i ne može dobiti redovnu radnu snagu za ovakve poslove, a
to je ovdje osnovno pitanje. Ako prodavač, t. j . organ koji šumom upravlja, mora
dati za ove poslove radnu snagu odobrenu mu za izvršavanje drugih zadataka, onda
će to| mOTtati ići na štetu izvršenja njegovih redovnih zadataka. No, i u slučaju odvajanja
redovne radne snage proidavca za izvršenje ovih zadataka. No, i u slučaju odmogao
uvijek provesti jer nema potrebnih sredstava odnosno uslova za prebacivanje,
smještaj i obezbjeđenje ishrane svojim radnicima. Pošto imamo i takvih slučajeva
da predavač uopšte nema odobrene radne snage (na pir. neka povjereništva za šumarstvo
SNO-a, odnosno uprave za šumarstvo), sječu navedenih stabala i usposCaivu


324