DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Ovaj članak fimalde još jedan cilj. Taj je da se na osnovu ovog članka razvije
«diskusija po pitanju primjene pojedinih režima sušenja kod nas. Naglašavamo da je
u modernoj sušari sa mehaničkom ventilacijom uzduha (2 m/s) moguće drvo pravlno
osušiti samo primjenom točno utvrđenih režima sušenja i stalnom kontrolom procesa
«ušenja. Zelja nam je, da iiuaši stručnjaci iz prakse iznesu svoje gledanje na taj problem,
da opišu dosadašnja svoja iskustva sa sušenjem drveta i svoja zapažanja s»
primjenom ovdje iznesenih režima sušenja za pojedine vrste drveta i Sortimente
piljene robe. i J


Mišljenja snio da ćemo takovom izmjenom iskustava samih stručnjaka jiz prakse
otkloniti nepotrebna lutanja i greške..


Primjenom pojedinih režima sušenja, koji najbolje odgovaraju našim vrstama
drveta i sortimentima piljene robe, unijet će se stanovita sigurnost u rukovođenju
procesom sušenja. Ovom primjenom smanjit ćemo sva ona kolebanja u kvaliteti sušenog
drveta, koja su dobrim dijelom poslljiedica primjene nedovoljno provjerenih
propisa sušenja drveta.


Tehnika sušenja drveta nije kao nekad monopolska svojina velikih poduzeća i
stručnjaka. Ona je. zahvaljujući dosadašnjim istraživačkim radovima o osnovicam*
sušenja drveta, postala opća tekov´ina savremene tehnike. Na nama je i na naš´ln stručnjacima
iz prakse da pravilnom primjenom dosadašnjih rezultata istraživanja i iskustava,
tehn´ku sušenja drveta učinimo općom svojiinom i naših tehničkih kadrova koji
rukovode sušenjem drveta.


Summary


In this paper the schedules for kiln drying of wood are discussed.


After the discussion of the fundamental principles of the drying process, the
schedules for kin drying of wood of the Forest Products Laboratory of Madison.
"U. S. A. (M—1 till 8), the schedules for kiln drying of wood by H, L. Henderson
(H—1 till 7), the schedules for kiln drying of wood of russian institut of wood (VIAM
and CNIIMOD) are described and in the table No 7 the application of these schedules
for home-timber are recommanded.


In the chapter 4 the direct and indirect control drying process are discussed.
In the chapter 5 is given a table by H. L. Henderson, of defects in kiln dried wood
and telling in as few words as possible the causes of the defects and the several
ways of preventing or remedying themIng. Dušan Vučković (Titograd):


O NEKIM PITÄNTIMA ODNOSA IZMEĐU ŠUMSKIH
GAZDINSTAVA I PREDUZEĆA ZA ISKORIŠTAVANJE ŠUMA.


Potreba zaključivanja ugovora o iskorišćavanju šuma


Sa stvaranjem posebnih preduzeća za iskorišćavanje šuma u svima našim Narodnim
republikama radi izvršavanja republičkih planova šumske i šumsko-industrijake
proizvodnje bilo u cjelini ili najvećim dijelom, a poglavito odvajanjem takvih
preduzeća iz resora šumarstva u resore industrije ili drvne industrije, — javila se
neophodna potreba pobližeg regulisanja odnosa između organa za; upravu šuma i organa
za iskorišćavanje šuma, t. j . između šumskih gazdinstava i preduzeća za iskorišćavanje
šuma (šumskih preduzeća, šum, ind. preduzeća, drvnih kombinata). Ta
je potreba u tol´ko veća što su se odredbe Zak. o šumama i dr. pravnih propisa koji
se odnose na iskorišćavanje šuma i onih za zaštitu šuma nepotrebno povezanih sa
iskorišćavanjem šuma pokazale nedovoljnim da obezbijede racionalno koiišćenje
šuma i posječenih stabala kao i zaštitu šuma povezanu s tim iskorišćavanjem, a što
se nameće kao imperativ u našoj planskoj privredi. S druge stranepreduzećima za


321