DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Sl. IL Deformacije piljenica


(po TJ. S. Forest Products Laboratory).


SJ. 12. Izboöenost (I), korttavost (3).


vttoparost (3)


Zaključak


Napfelaili smo ovaj Slanak i prikazali pojedine režime sušenja sa željom da omi
posluže našoj praksi kao siguran oslonac kod rukovođenja sa procesom sušenja u
našim novim sušarama. Naša praksa sušenja je mlada. Ona treba da koristi iskustva
i rezultate dosadašnjih istraživanja na tom području. Da bi mogla korastitji ove rezultate
i iskustva sastaivili smo orijentacicinu tabelu, režima sušenja naših vrsta drveta.
Ova tabela dobro će poslužiti rukovoditeljima procesa sušenja sve dotle dok na
osnovu vlastitih iskustava i rezultata istraživanja ne izvršimo rektifikaciju pojedinih
režima sušenja ili dok ne izradimo nove režime sušenja, koji će najbolje odgovarati
specifičnim karakteristikama naših vrsta drveta, pojedinim sartimem/tima piljene robe
i konstruktivnim karakteristikama pojedinih tipova sušara kod nas.


320