DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Ing, Josip Šafar (Zagreb):


UGIBANJE I OBNAVLJANJE JELE U PREBORNIM SUMAMA
GORSKOG KOTARA


Ugibanje jelovih stabala u prebornim šumama na sjeverozapadnom,
području Hrvatsike redovna je pojava. No ona ne zahvaća veće površine;
ugibaju samo pojedina stabla ili vrlo male grupe, i to većinom na suhijima,
strmijim i toplijim, položajima te na kamenitim plitkim tlima. Najviše
su napadnute sastojine na jugozapadnim ekspozicijama
i na pojedinima izloženim glavicama, kao na pr. u predjelima Plasine,
Lipovača, Kobiljak, Viljak. Mačkovica, Zvirjak, Mrkovac, Crna Kosa,
Litorić, Lovnik, Požar, Šiljevača. Primaran uzrok sušenju jelovih stabala
vjerojatno su vjetrovi, koji pojedinim stablima napose u progaljeni m
sastojinam a postepeno umanjuju mehaničku a prema tome i fiziološku
vezu između tla i korijenovog sistema, pa je zbog toga umanjeno dovođenje
hranljivih tvari i vode u krošnju; osim toga na suhijim položajima
suhi vjetrovi i jaka insolacija u doba vegetacije znatno povećavaju transpiraciju
i isušuju tlo. Zbog toga takva stabla postepeno fiziološki oslabljuju.
U posljednjim decenijima loše utječu češće i dugotrajne suše, koje su
naročito nepovoljne za sastojine na plićim i suhijim tlima. Na ugibanje jele
utječe i slaba prirodna otpornost pojedinih individua. Sekundarni uzročnici
sušenju jele su uglavnom potkornjaci. Ugibanje, stabala jele i bukve
bilo je znatno rasprostranjeno nakon suhog ljeta 1928. i jake zime 1929.
kao i nakon slijedećih sušnih godina, te u toku II. svjetskog rata i nakon
njega, kad se šumski red nije dovoljno održavao. No sve to nije imalo
karakter masovne zaraze kao u južnijem krajevima naše države (B am bulo
vić 1930, O mano vić 1930. 1931, 1932, Batić 1930, Panov
1930, Kola ko vić 1931, Marić 1932, Matić 1947, 2ivojino


vić 1948, Fice 1950 i dr.).


U dijelovima Srednje Evrope, napose na granicama prirodnog rasprostranjenja
jele i u umjetno osnovanim jelov´m sastoi´nama na nepovoljn m s+an:št:ma, pojava
propadanja jele bila je još pred stotinu godina zapažena; pred nekoliko decenija odumiranjejel
e rasprostranilo se na veće površine toliko mnogo, da se u stručnoj
javnosti vrro često ras^ravl-´alo pitanje, da li je u pojedinim krajevima i uopće u nekm
dijelovima Srednje Evrope rentabilno održavati i obnavljat´ jelu (Bernhard


i 1924. Ružičk a 1934 1°36, Wiedeman n 1927). Ta je pojava općenito poznata
pod nazivom »Tanensierben« (taj termin kasnije su neki autori proširili na ug´banje
i mladog naraštaja). Ona je zahvatila mnoge zemlje; najviše Austriju. Cle^oslovačHi. i
Njemačku, manje Švicarsku, Francusku, Dansku i druge pa su taj problem pratili
mnogi njihovi stručnjaci (Beer 1940, Bontempo 1931, Budin 1949, Co-u Ion
1949, Dannecker 1941, Dieterich 1928, Fankhauser 1949. Graser 1931»
Güde 1941, Hausrath 1938 Hos si i 1940 Komarek 1937 Lei.« in gen 1924,
Maksvmov 1949, Neger 1924, Nemec 1942. 1943, 1950 Pel i Sek 1944, Pfeffer
1937. Plassmann 1928, Sedlaczek 1933. Seh«effer 1951, Schneider-
Orel li 1949, Schneidter 1919 Šnobl 1934 S t ö c k < 1 1941. Schubert 1930,
Tschermak 1941, Turček 1950. Witzgall 1939, Zendgraf 1949 i druffi).
Öini se. da su primarnj uzrok toj pojavi česte sušne godine i studene ziime i još više
"neracionalni sos^odars´-´i zahvati, osnivanje jelovih kultura na neodgovarajućim staništima
te divljač, negdje isniranje vama i dr. \x tla. zakas^´javaWVie tla. a i tvornički
plinovi. Simptomi u znatnom broju slučajeva bili su: sušenije krošnje odozdo;


299