DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Karol Rakušček (Maribor):


RACIONALIZACIJA RADA U ŠUMSKOM RASADNIKU


Valjak za pravljenje brazdica


Obično smo sijali u šumskim rasadnicima sjeme u brazdice, napravljene
utiskivanjem u zemljište naročitih dasaka »brazdara«. Taj rad
iziskuje mnogo vremena i prilično je dosadan. Stoga je u velikim rasadnicima
uz današnju oskudicu radne snage, često nemoguće u kratko
određeno vrijeme, ponekad skraćeno još uslijed vremenskih neprilika,
izvršiti s;etvu sjemena. Zbog odmaklog vremena u sjetvi mogu da nastanu
velike štete zbog pripeke, bolesti na biljkama (fuzarioza), zakoiroviljenja
suše i dr.


SI. 1 Upotreba valjka (sa podjednako razmaknutim kolutima) (orig.),
SJL 2 Isti valj´ak sa složenim kolutima (orig,)


Prema zamisli ing. V. Beltrama iz Glavne uprave za šumarstvo NR
Slovenije poduzeće Gozdme semename in drevestnice za svoj veliki rasadnik
u Radvanju kod Maribora dalo je izraditi poseban valjak za pravljenje
brazdica za sjetvu. Valjak trebao je da bude zamjena za daske
brazdare. Njime bi efektivnost rada trebala da se poveća, rad ubrza
i pojeftini.


Valjak je izrađen od 6 mm debelog željeznog lima, dužine 1,20 m,
prečnika 32 am. Kompletan teži oko 100 kg, a može da se prema potrebi
napuini sa oko 80 litara vode. Međutim je upotreba pokazala, da je valjak
i za teže zemljište dovoljno težak i da je punjenje nepotrebno. Valjku
pripada još 12 kolutova, koji mogu da se namjeste u povoljnim razmacima.


Kod s:etve listača upotrebljavali smo 8—9 kolutova u podjednakim
razmacima, kod četinjača po 12 kolutova i to po 6 dvoredova, sa razmakom
između redova 15 cm a u samom dvoredu 7 cm. Kod posebnog
načina sjetve četinjača u široke brazde složili smo po 2 i 2 koluta, zajedno


297
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 24     <-- 24 -->        PDF

i time postigli širinu brazdica od 4—5 cm. Kolutovi su od četverobridnog
željeza, 25 mm visoki i 10 mm široki; probušeni naskroz i vijcima pričvršćeni
na valjak. s


Svrhu smo u punoj mjeri postigli. Dvije radnice vuku valjak po
gredici. Efektivnost rada povećava se, uipoređeno sa utiskivanjem dasaka,
za pet puta.


SI. 3 Jasen, posijan u jednostavnim redovima (orig.)
SI. 4 Ponik običnog bora u dvoj m redovima (or g.)


Primjenom ovog valjka pojavilo se pitanje sjetve. Za sjetvu u brazdice,
okomite na dužinu gredice, upotrebljavali smo drvene žlijebove.
Kod uzdužnih brazdica ti žlijebovi nisu na´zgodniji. Uvježbane radnice
počele su da siju rukom, za svaku vrstu točno odmjerenu količinu sjemena.
Ručna sjetva osobito se preporuča u široke brazdice, jer se sjeme
liijepo rastrese po čitavoj širini brazdite. Tako se je i ručna sjetva pokazala
mnogo bolja nego pomoću žlijebova.


S:etva po dužini gredica ima svoju dobru stranu i u tome, što omogućuje
primjenu posebnih sprava (prašača) za prašenje sadnica, kakve
se često upotrebljavaju i u poljopr´vredi.


Ne može se tvrditi, da je valjak u svakom pogledu savršen. Daljnja
njegova upotreba pokazat će, u koliko će se moći još dalje upotpuniti.
Svakako je njegova primjena korak naprijed k mehanizaciji rada u rasadnicima.


Za velike rasadnike je opisani valjak, i uz razmjerno visoke nabavne
ci´ene, rentabilan. Za manje rasadnike podesan je i drveni valjak, sa
jednakim željeznim kolutovima, koji se razmještaju po volji ali se ne
pričvršćuju vijcima, ne<*o se to ra^i pomoću tankih drvenih klinova, koji
se zabiju izmetu valjka i kolutova. Drveni val-´ak prečnika 40 cm imat
će zajedno s kolutima težinu od nešto preko 100 kg i odgovarat će svojom
težinom skoro u svakom slučaju. Najpodesniji bio bi od parene bukovine
i premazan katranom ili od hrastovine.


298