DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1951 str. 29     <-- 29 -->        PDF

nastalo pedogenetskim procesima. Sve se više izgrađuju metode, kojima se tlo sve


strano karakterizira.


|Sve do najnovijeg vremena mi drugog udžbenika pedologije nismo imali Naši
naučni radnici na polju pedologije bili su zaposleni intenzivnim izučavanjima naših
tala u naučne i praktične svrhe. Na tom su poslu postignuti zamašni rezultati. Mnogi
od njih od velike su važnosti za
%
našu šumarsku praksu, pa se ona njima sve više
koristi. ´


Kišpatićev je udžbenik bio na visini tadanje savremene evropske nauke j decenijima
je služio za obrazovanje naših šumarskih i gospodarskih stručnjaka, pa je bilo
potrebno, da ovaj njegov Jfcfoilej ne prođe nezapaženo.


Ing. Zlatk o Gračalmiin


Milorad Miložević-Brevinac: Seljačko pošumljavanje u nekim krajevima Srbije,
Mala šumarska biblioteka, izdanje Ministarstva šumarstva NR Srbije, Beograd 1P5I1, str.
24, 11 slika, naklada 2.000, rasprodana.


U stalnom nestajanju šuma centralnog dijela sjeverne Srbije zbiva se interesantna
pojava, koja možda nema premca u svijetu. Seljački narod, pritješnjen oskudicom u
drvetu kako za gorivo tako za sitnu i kuupnu građu, već je prije nekoliko decenija
pristupio obnovi izvora drveta. Najprije se našao bagrem kao pojedinačno stablo uz
seljačku kuću. Kasnije je seljak počeo da ga sadi u ogradu kraj puteva i kao međašne
šumske pojase oko svojih njiva, dok nije konačno prišao osnivanju svojih bagremovih
šuma na lošijiim poljoprivrednim zemljištima. Tako je seljak spašavao od konačnog
uništenja ostatke hrastovih šuma, u čije je prorijeđene saistojine na plješinama također
unosio bagrem. Bagrem je uskoro postao svestrano upotrebivo drvo ne samo za ogrjev
nego i za kolarstvo, stolarstvo, za građevinski materijal (grede, vrata, prozore), za
burad iitd. Bagrem je danas ujedno karakteristično drvo čitave pokrajine južno od
Save, od Obrenovca do Požatrevca ,od Beograda na jiug preko Avale, Kosmaja do blizu
Rudnika, na području od preko 500.000 hektara.


Sličnu ulogu, samo sa malim zakašnjenjem, dobiva pajasen. Isprva korov, kasnije
dobar ogrijev i konačno drvo za pokućtvo i za čitavu drvnu građu seoske kuće. Poput
bagrema prošao je i pajasen sve tri faze osvajanja, od pojedinačnog stabla do sastojine,
čiste ili miješane s bagremom.


Decenijama, neopazice i samoinicijativno podizane, ove dvije drvne vrste uspjele
su da pomognu srpskom seljaku da prebrodi tešku krizu nestašice šume i drveta. Seljak
je šumu iskrcao, on je prišao njezinoj obnovi, odgajajući sam potrebne sadnice.


Objavu ovog originalnog pokreta pošumljavanja dugujemo poznatom saradniku
Šumarskog lista, koji ispituje i sakuplja i druge zanimljivosti! narodnog šumarstva
Srbije. VI. Bel tram


Od dr. Ilije M i h a j 1 o v a, red. prof, univerziteta u Skoplju primili smo ovu
obavijest:


U Šumarskom Liistu br. 3—4/1951 godine na strani 154, u radu ing, Borivoja
Emrovića: Grafička primjena Levakovšćevih formula, od autora je postavljena sledeća
primedba:


»M i h a j 1 o v navodi, da je Levakovićeva funkcija nesavršena sa teoretskog
gledišta, jer joj krivulja prirasta (krivulja prve derivacije y po x) izlazi iz ishodišta
tamgeci´jalno na apsnsnu os samo onda, kada je umnožak parametara c.d>3, a za
istinske krivulje rastanja takvi slučajevi nisu česti (vidi cit. Zbornik, str. 13).«


Molim Vas da objavite u Vašem časopisu, da ta primedba je poslediea jedne
štamparske greške u citiranom mome radu* u tom smsilu da je mesto o. d>3, trebalo
bšti c.d>2.


VRIJEME U RADNOM PROCESU


U članku pod gornjim naslovom dao je kig. ST Lovrič u broju i)—10/1&50 šumarskog Lista
prikaz mjerenja odnosno određivanja vremena sa zaključkom da se po tom metodu mogu rješavati
primjeri i izvan Šumske proizvodnje. Ovdje je uglavnom analiziran jedan relativno jednostavan
primjer, a prethooio mu je niz matematičkih obrazaca funkcionalne zavisnosti učinka, norme


vremena.


Prema svemu izloženom, autor je htio odgovoriti na pitanje koliko je vremena potrebno
za izradu 1000 m* tehničke oblovine i kako i kada se vrše rokade radnika, ako je pronađen opti.


271