DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Znademo nadalje, da insolacija ubrzava fruktifikaciju: stabla na osami,
rubna stabla, dominantna stabla u sastojini, počinju ranije fruktificirati.


Da li su loša tla sama po sebi toplija? O tom nema ni govora, jer kao
što među dobrim tlima imade hladnijih i toplijih (glinena ilovača, pjeskovita
ilovača], tako je i medu lošijim (živi pijesci]. Koji bi onda mogao biti
razlog ili pokretač, koji bi stablima na lošem zemljištu ubrzavao fruktifikaciju?
Zar možda »strah i briga za potomstvo«? O razlozima takve vrsti
danas ne možemo više ozbiljno govoriti.


Kakogod okrenuli, teoretski nikako ne možemo dozvoliti pretpostavku,
da na lošijem zemljištu fruktifikacija nastupa ranije nego na dobrom.
Prema tome tvrdnja u prilog te teze može da potječe samo na
osnovu nekog opažanja, koje nije dovoljno utvrđeno i naučno obrazloženo.


Nakon svega naprijed iznešenoga možemo naše »znanje« o početku
fruktifikacije šum. drveća skupiti´u slijedećem: 1) na početak fruktifikacije
šum. drveća utječu klimatske i edafske prilike i to one prve više;
2) topla klima ubrzava početak fruktifikacije, dok za zemljište nije još
definitivno utvrđeno, u kojem smislu djeluje na početak fiziološke zrelosti
stabla; 3) u kojem stadiju svog razvoja stablo počinje fruktificirati također
još nije utvrđeno, a ranije postavljeno´ mišljenje, da to biva u doba iza
kulminacije visinskog prirasta, odnosno u doba kulminacije prirasta drvne
mase, treba još svestrano provjeriti.


Prikupljanje podataka o početku fruktifikacife pojedinih vrsta drveća


Utvrđivanje početka fiziološke zrelosti za razne klimatske zone i nadmorske
visine ne će zadavati naročitih poteškoća. Potrebno je na sve
terenske šumarske ustanove (šumarije, uprave za šumarstvo kod KNO-a)
dati zadatak, da počnu sa motrenjem na svom području i točnim bilježenjem
početka fruktifikacije pojedinih vrsta šumskog drveća. U tu svrhu
dobro bi bilo propisati obrasce, u koje bi se unosili svi potrebni
podaci, kako bismo na temelju ovih opažanja mogli stvarati i zaključke o
uzročnoj vezi između početka fiziološke zrelosti i stanišnih faktora. Takav
obrazac trebao bi da sadržava ove podatke; vrsta drveća, šum. predjel,
nadm. visina, ekspozicija i inklinacija, bonitet zemljišta, da li je sastojina
čista ili mješovita (oznaku primješanih vrsta drveća i omjer smjese), da li
je uzgojena iz sjemena ili iz panja (ako je iz sjemena, da li prirodnim ili
umjetnim putem), koliki je obrast i sklop sastojine, te konačno starost
odnosne vrste drveća u doba početka fruktifikacije.


Uz pretpostavku, da se svi traženi podaci savjesno popimjavaju, dobili
bismo već.za godniu-dvije prilično materijala za sastav preglednih tabela,
a najkasnije za pet godina imali bismo već toliko podataka, da bismo mogli
definitivno odrediti početak fruktifikacije svih vrsti šumskog drveća za
razna klimatska područja i nadmorske visine.


Uporedo sa sastavljanjem tabela apsolutnih starosti na početku fruktifikacije
prikupljeni materijal mogao bi služiti za analizu utjecaja raznih
stanišnih faktora^ (u prvom redu boniteta tla) na početak fruktifikacije.
Ipak ovi bi podaci za tu svrhu mogli u glavnom poslužiti samo kao orijentacioni,
jer je vjerojatno, da ipak ne će biti posve sigurni. Za konačno


219