DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 7     <-- 7 -->        PDF

općenito ono, koje slijedi iza periode najvećeg pTirasta u visinu, kada počinje da se
razvija krošnja a prirast imase počinje padati. To bi međuitim značilo, da: sam početa
k fruktiifikacije pada baš u doba najvećeg prirasta ili još prije njega, jer je
poznato, da u početku stabla ne rode obilno. Eronu je glavno da utvrdi, kada započinje
normalno t, j . obilno´ rađanje sjemenom. Po 11a-k također navodi, da rađanje sjemenom
počinje u doba, kad kuilminira visinski prirast. N e n a d i ć (Kl) naprotiv spominje,
dia je prirast mas e najveći u doba, kada stablo jočinje plodom rađati. Pošto
znamo, da prirast mase sporije raste od prirasta u visinu i da kasnije postigne svoj
maksimum, onda se i sam početak fiziološke zrelosti pom.iće na kasniju dob stabla.
Ettinge r je bio drugog mišljenja, jer po njegovom naputku dobijemo godinu najvećeg
prirasta mase nekog stabla tako, da godinu početka fruktifikacije pomnožimo
sa 3! U"ig r e n o V i ć (liS) je oprezniji, te veli, da šumsko drveće počinje rađati sjemenom
tek, poišto ono bude spolno zrelo, a to biva, kad je neko stablo doseglo otpri


^ lilke Va do 1/4 svoje srednje fiizičke ZTelosti (starosti).


Dovođenje početka fruktifikacije u vezu sa kulminacijom prirasta
obrazlaže se time, da su za stvaranje sjemena potrebne rezervne materije,
koje se inače troše na prirast stabla. Dakle, ili se opadanjem prirasta oslobađa
jedan dio tih rezervnih materija i upotrebljava za stvaranje sjemena
ili opet potreba održavanja vrste zahtijeva odvajanje rezervnih materija
za stvaranje sjemena, pa zbog toga pada prirast (2). Nije, prema tomu, još
pročišćeno, da li je stvaranje sjemena, uzrokovano opadanjem prirasta ili je
opadanje prirasta uzrokovano stvaranjem sjemena. Ako je prirast funkcija
fruktifikacije (ili obratno), onda logično slijedi, da kod vrsta drveća, koje
imadu višegodišnje pauze u obilnijem rađanju sjemenom (bukva, hrast,
jela), u razdoblju slabijeg ili nikakvog uroda prirast raste prema prirastu
u godinama obilnog uroda. M o r o z o v (19) to i tvrdi, te se poziva na R.
Hartiga , koji da je dokazao, da obilna plodnost bukve smanjuje njezin
godišnji prirast za V2 od normalnoga. U prilog ove teze B a 1 e n (3) iznosi
slučaj čempresa, koji na nekim našim staništima u Dalmaciji veoma rano
(sa 3—4 god.) rodi sjemenom. Ovaj prerani urod sjemena navodno suviše
iscrpi stabalce (koje često nema više od pola metra visine) i štetno djeluje
na razvoj stabla, a naročito na oblik, koji postaje grmolik. Stoga preporuča
skidanje češera sa vrlo mladih stabalaca još prije nego dozore, jer
to navodno korisno djeluje na dalji razvoj čempresa. M o r o zo v zaključuje,
da između prirasta i plodnosti postoji stalna veza: veoma uski godovi
uvijek se poklapaju s bogatim rodnim godinama. Znači da on vezu fruktifikacije
proširuje i na debljinski prirast, dakle i na prirast mase stabla.
No mi znamo, da na prirast utječu i drugi, vanjski, faktori (sklop, vremenske
prilike pojedinih godina, sastav tla), te nas to dovodi do zaključka, da
ti vanjski faktori djeluju na fruktifikaciju u obratnom smislu nego na
prirast, -


Utjecaj boniteta tla na početak fruktifikacije. Prihvatimo li stanovište,
da je početak fiziološke zrelosti ovisan o kulminaciji prirasta (bilo visinskog
ili drvne mase), onda moramo priznati, da faktori, koji posješuju ili
usporavaju kulminaciju prirasta u istom smislu djeluju i na početak fruktifikacije.
Što se tiče temperature, to je očigledno; u toplijim klimatima nastupa
kulminacija prirasta ranije n-ego u hladnijim, a isto tako i početak
fruktifikacije je raniji. Od interesa je kod toga kvalitet tla. Svi se autori
slažu u tome, da kulminacija prirasta (bilo visinskog ili drvne mase) nastupa
na dobrom tlu ranije nego na lošem. Iz toga bi logično slijedilo, da
i početak fruktifikacije nastupa prije na boljem zemljištu. Međutim ovdje


217