DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 4     <-- 4 -->        PDF

60—SO igod., bor 35 god., a za hrast 80´—VdO god. Uglavnom se podaci Šum. tehničkog
priručnika slažu s podacima Petračića, jedino za, javor i tisu ima Pe t rači ć znatno
niže vrjiednosti nego priručnik, a te´ su ujedno i mnogo vjerojatnije za naša staništa
od onih iz [priručnika. Kad isu se već uzimali podaci i njemačkih aiutora, trebalo je paziti
da se uzimaju takvi, koji bar donekle odgovaraju našim prilikama. U tom slučaju ne
bi se godinama u Nenadićev u Sumarsko-lovačkom kalendaru podržavao podatak,
da bagrem fcod nas rodi tek od 20—25. godine. Kao, primjer, da su i neki njemački
podaci mogli biti bar donekle prihvatljivi, mogu poslužiti podaci F. X. P.od.l.a.k.a (´15),
prema kojima smreka počinje fruktMicirati iamedu, 30.—40 godinie;, bukva između 40—60
god. i grab između 15—^20´god. (u Malom priručniku između 35—40 god.).


Da su klimatski faktori od znatnog utjecaja na početak fruktifikacije
vidi se dobro iz francuskih podatalia. Francuska imade nekoliko različitih
klimatskih pojasa, te su prilike u mediteranskoj zoni posve drugačije nego
u Alpama. Stoga F r o n (7) (iako se općenito ograđuje, da je još prilično
neutvrđena doba, kad počima normalna i obilna fruktifikacija šum. drveća)
navodi za hrast lužnjak, da počinje roditi od 60—100. godine. Jasno je, da
se takav veliki interval odnosi na hrast u raznim klimatskim zonama.
Inače bi takvi podaci bili besmisleni. I kod nas postoje medu pojedinim
krajevima prilično velike razlike u klimi. Stoga bi i naše tablice, ako bi
bile »jedinstvene« morale imati veće intervale, a onda bi praktički bile
opet nedovoljno upotrebljive. Zato bi svakako trebalo prikupiti podatke
za pojedina klimatska područja, pa čak i unutar istog područja za razne
nadmorske visine. Takvi podaci kretali bi se u užim granicama, te bi prema
tome bili sigurniji.


Ne će biti bez interesa ako napomenemo, da je Ettinge r (5) pred gotovo (iOgodina dao poidatke o početku fruktifikacije za sve glavne vrsti šumskog drveća i
grmlja. Ti se podaci odnose vjerojatno na nizinske i prigorske šume između Save i
D´rave s umjerenom kontinientalnom klimom, a razlikuju se mmogo od uobičajenih podaitaika
naših priručnika i udžbenika. Tako prema navodima Ettinger a hrast kitnjak
počinje rađati sa 50 godina, bukva također sa 50, grab´sa 20, kesten sa 25, smreka
sa 30, jela sa, 45 i t. d. — sve same brojke, koje su većinom mnogo ispod onih, koje se
nalaze u priručniicima,, a koje se dosta približuju našim opažanjima u praksi. Upravo
iznenađuje, kako se Ettinge r ovi podaci posve slažu sa zaključcima ing. Panova
za glavne vrste naših četinjača´. Ettinge r ne navoidi, odakle crpi te podatke, već ih
donosi kaO´ gotovu činjenicu, te ih uzima, kao bazu za isvoje daljnje izvode (inače dosta
problematične vjerojatnosti). No možemo priMčmo sigurno zaključiti, da je te podatke
prikupio na terenu, a da ih mije preuzeO´ iz literature, jer ne znamo sličnog izvora, kojim
bi se on tada mogao poslužiti´. Osim toga on je bio vrlo oprezan prema podacima njemačke
literature, o čemu svjedoče i ove njegove riječi: »Naniia nije nuždmo. da uviek
ono, što Njemačka i drugi preporučuju, prihvatimo; oni što pišu j savjetuju, čine to
za svoje predjele i naroidno^gospodarstvene odnošaje, koji nam uviek na uhar ne služe.
A kaiko je s time ,tako valja da smo oprezni i kod uporabe njihove strukovne literature
. ..« (6).


Kad smo dakle već pred 60 godina imali prilično dobre podatke i
ovako jasnu opomenu na oprez pred stranim podacima, onda je nerazumljivo
i zaista štetno, da se tako dugo služimo za naše prilike posve neprihvatljivim
tuđim podacima. Ovo je to štetnije, što su ti podaci ušli u priručnike,
kojima se služi i niže štimarsko osoblje (»Šumarsko-lovački kalendar
« još je i danas veoma raširen kod lugarskog osoblja, a »Mali šumiarskotehnički
priručnik« sadrži posve iste podatke, jedino je za bagrem izvršen
ispravak). Ovo osoblje nije u mogućnosti nadoći na misao, da su to doduše
točni podaci, ali ne za naše prilike, ali ima zato svakodnevno sjajnu mo


214