DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 75. JUN I GODINA 1951


Ing, Mirko Špirancc (Zagreb):


JOŠ O POČETNOJ FIZIOLOŠKOJ ZRELOSTI ŠUMSKOG
DRVEĆA


Apsolutna starost drveća u doba prve fmktiiikacije


Članak ing, P a n o v a »Načelna razmatranja o fruktifikaciji šumskog
drveća« (Šumarski list 1949) potaknuo je pitanje, koje kod nas nije još
uopće rješavano. Potrebu rješenja toga problema osjećaju naši šumari
praktičari već odavno, a posljednjih je godina to pitanje postalo upravo
akutno. Planiranje u oblasti pošumljavanja nije uopće moguće, ako se ne
zna bar približno, kakav će biti urod sjemena slijedećih godina. Pošto mi
to faktično ne znamo, to je neizbježivo, da se realizacija plana često puta
veoma razlikuje od propisa samoga plana: umijesto jedne vrste drveća sije
se druga — neplanirana — jer je kod prve, planirane, urod sjemena izostao,
Ili se zbog izostanka uroda mijenja plan tako, da se sade biljke umjesto
sjemena. Za potrebe rasadnika mora se, iz istog razloga, naručivati sjeme
iz drugih krajeva, a kod toga nikad nismo sigurni, da li će to sjeme odgovarati
lokalnim prilikama.


Za. sastav perspektivnih planova važno je znati, koje sve sastojine
u dogledno vrijeme mogu doći u obzir u pogledu uroda sjemena,
makar one danas još i nisu dozrele za donošenje ploda, U tu je svrhu potrebno
znati, kada pojedine vrste drveća počinju fruktifikacijom, Ing. P an
o V dotakaO´ se tog pitanja i upozoriO´ na činjenicu, da su u tom pogledu
naši priručnici decenijuna donosili podatke, koji nikako ne odgovaraju
našim prilikama,. Neslaganje podataka preuzetih većinom iz njemačke
literature naročito je upadno za naše glavne vrste drveća, s kojima najviše
radimo i kod kojih smo najprije mogli opaziti tu razliku.


Tako na pr. za hrast, navodi Miali šumarsko-tehnički priručnik, da stabla u sastojini
počinju rodiiti između 70. i 80. godine, za bukvu 60-^80 god., za smreku 5god. i obični bor 30^^0 god. Isto tako i Pe t rači ć (14) imade podatke za bukvu


213