DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 26     <-- 26 -->        PDF

AtiapAeM4xL


ISKORISTIMO DRVNE OTPATKE


1. Briga za glavne i sporedne proizvode, U tvornicama šperploča i u ostalim pogonima
za imehantčikii preradu drva, makar i nesvjesno, odlazi mnogo drveta u vatru,
koje bi se inače moiglo iskoTistiti. Ili zboig slabog prikrajainja u šumi ili zbog naknadnih
pukotina, na trupcima se prave isječcd i odsječci do jedan metar dužine, koji u najviše
slučajeva odlaze u vatru. K toime, u tvornicama furnira i šperploča taJcOivi su ostaci
puni vode od apsorbovane pare tako da ti »oitpaci« ni tu mnogo.ne koriste, a ponekad
-se desi da oni wše gase nego jačaju vatru. Slično je i sa furnirlmia \ ostalim sortimeiitima
ispod mjere. Alli,, po nekoj pogrešnoj navici, otpaci su STnoniin ogrjevnog materijala
i otuda jedini put, kojd oni treba da slijedq, jest pogonska peć.


Kod tehničkih i pogonskih rukovodilaca moiže se općenito primjetiti jedna tipična
crta, da oni praite samo glavni proizvod, a sve drugo ispuštaju iz vida. Mjestimično
oni upravljaju pažnju samo na količinu prorezanih klada ili isprešanih šperploča, a
zapostavljaju konačni i glavni efekat — vrijednost produkata u cjelini i to na onom
mjestu gdje se vrši otprema, a ta je vrijednost funkcija ne samo količine nego i kvalitete
i asortimana. Takav slučaj može da bude kritičan kod prerade pragovske oblcvine
iz koje se, osim pragova, dobijaju i Iriize (poipruge); Oivo se postiiže sitnjenjem ´
zgodnom manipulacijom defektnih i čvomatih komada, što dakako uzroikuje relativno
visoke troškove prerade. No, akO´ je normativ utroška radne snage postavljen kruto
po iprosječnom ključu, umjesto izdiferenciran po raznim sortimontima, preduzeće se,
katkada, neće upuštati u silnjenje iz bojazni dal ne pređe normativ te će izgiibiti višestruko
na konačnoj vrijednosti proizvoda, jer će uprkos prividno povoljnog randmana
imati slab vrijednosni koeficijenat.


Neka preduzeća još prije rata shvatila su rentabilnost sitnih, »galanterijskih«
artikala, Čcsto^ su na bazi te spoznaje vršene i spekulativne kalkulacije: glavni produkt
prodavan je uz relativno nisku cijenu, ali je kupac u galanterijii platilo duplu otštetu.
Drvna galanterija u Karlovcu rodila se još prije rata baš iz takovih motiva. Galanterijski
artikli pretstavljaju sitne proizvode drvne industrije, za upotrebu u domaćinstviima.
Današnja drvna galanterija u Karlovcu prozivodi kuvače, gljive za štopanje
čarapa, štipaljke za rublje, vješalice, pritiskače za krompir i si., sve iz takovih komada
koji su isklj´učeni iz standardiziramih pilanskih proizvoda. U galanterijskom proizvoidu
kupac plača više duhovitost i inventivnost proziivođača nego dr\´nu masu. Osim galanterijskih
artikala, danas se iz drvnih otpadaka sve više proizvode dječje igračke,
koje su do sada izrađivane od metaila.


Tvornica alata Povišil u Osijeku (današnje preduzeće Ivo Marinković) steklo je
glas upravo zbog proizvodnje sitnili predmeta, koji su se mogli proizvoditi iiz »sporednih
pilanskih produkata (»untermassa«) i »otpadaka«. Karakteristično je spomenuti, da se
PovišJl pored tadanjeg Mitrošpera i Ukoda bavio i proizvodnjom šperploča, ali ne za
izvoz nego za vlastite potrebe. On je imao znatno mamju presu pa je koristio i takove


furnire,
koji.bi se inače tretirali kao »Untermass«. Time što je proizvodio´ i sjedala
ZK. Stolice, za koje je imao posebnu malu formatpresu, mogao je korsiititi još manje
komade. Povišil je, međutim izrađivao i sav alat za obrtnike t. j . drveni dio za ručne
blanjiC, razna držala i drške (počevši oid burgije i glačalice pa do dlijeta i čekića), tako
da je moigao iskoristiti i najsitniji otpadak. Na taj način on je i od pojma »podmjere«
i od pojma »otpadak« stvorio relativan pojam.
U Leipaigu se firma M. Miiller razvila u najveće drvno preduzeće baš na principu
korišćenja otpadaka. Mada se vlasnik preduzeća lično interesovao´ za liskorišćenje
otpadaka iz posve egoističnih razloga, on je tom interesu dao skromniji obrazac prema
vani. Navodno, pošto se za glavni proizvod brinu svi, počam od najmanjeg pogonskog


236
.