DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 24     <-- 24 -->        PDF

dene dvije vegetacijske karte sekcije Sušak 1 : 25.000 može se reći da su
rezultati nadmašili očekivanja i da je izbor masiva Risnjaka i Snježnika
za tipološke istraživanje i kartiranje bio zaista sretan.


Na kartama prikazano je oko 60 biljnih zajednica (različitih asocijacija
i subasoicijacija), od toga 24 tipa šuma i šikara, 17 tipova livada i kamenjara
i 6 tipova planinskih rudina. Na temelju naših karaia pokrivaju na
području ovih dviju sekcija visoke šumie oko 14.000 ha, niske šume i šikare
3,000 ha, klekovina 72 ha, primorske kamenjare 2.300 ha, kopnene livade


2.700 ha i planinske rudine 60 ha.
Na našim vagetaoijskim kartama ima još nekih praznina, koje treba ispuniti. To
su malene površine do´linskih livaida, koje su bile pokošene, pa se nije moglo* točno
odrediti njihov sastav. Osiim toga ima ploha, koje treba još proučiti. To važi naročito
za neke primorske kamenjiare u kojima dominira Andropo-gon ischaemum,
I neka tehnička pitanja, koja su se nametnula tokom kartiranja novih fiovršina treba
još riješiti. Ipak se može reći. de. je glavni dio rada završen i bit će nakon izvršenih
dopuna predan javnosti.


Zaglavak


fzradbom dviju vegetacijskih karata Gorskog Kotara i Hrvatskog Primorja
stvoreni su temelji za daljnje sustavno proučavanje vegetacije u teoretskoim
i praktičnom pogleidu. Istaknuli smo, da naše vegetacijske karte
obuhvataju jedno od najmncgolikijih područja Hrvatske i pružaju velike
mogućnoisti za sustavna istraživanja vegetacije, za meteorološka, pedološka,
mikrobiološka, zoološka, šumsko-gospodarska i poljoprivredna istraživanja.
Na osnovu kartiranih površina šuma, šikara, kamenjara, livada,
cretova i t. d. mogu se organizirati svestrana, međusobno povezana istraživanja,
koja su vršena već dosad, ali tek prigodno, uz samo kartiranje. Završenjem
karte otvara se novo polje rada. U klimatološkom pogledu ostalo
je na pr. neisitraženo cijelo područje primorske vegetacije, u botaničkom
poigledu trebat će provesti strukturelna istraživanja biljnih zajednica i naročito
proučiti ekološke prilike s osobiitiim obzirom na vodno gospodarstvo.
Važan problem bit će nastavak mikrobioloških istraživanja, ali u središtu
interesa bit će svakako šumarska i poljoprivredna istraživanja. Šumarima
bit će naša karta polaznom točkom za radove oko pošumljivanja, uređivanja
i iskorišćivanja šuma, a poljoprivrednicima kod melioracija livada i
pašnjaka, kod proučavanja prinosa i hranidbene vrijednosti pojedinih
tipova.


Na prošlogodišnjim istraživanjima sudjelovao je veliki broj stručnjaka
iz najrazličitijih krajeva države. Oni su s velikom požrtvovnošću istraživali
i kartirali teške terene našega Krša i pridonjeli uspjehu naše zajedničke
stvari, pa im zato srdačno zahvaljujem,


Zagreb, Zavod za botaniku Veterinarskog fakulteta,


EXPLORATION ET DRESSAGE DES CARTES DE LA VEGETATION DES
VERSANTS MERIDIONAUX DE LA CROATIE OCCIDENTALE ET DE LA
CONTREE DE LA SOURCE DE LA KUPA


Au cours de l´annee 1´950, les explorations complexes de la vegetation du massif
de GoTski Kotar depuis la source de la Kupa jusqu´ aajx versants meridionauK se sont
poursuivies, En meme temps, on a procćde au dressage des cartcs de la vćgćtatioit


234