DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 22     <-- 22 -->        PDF

na dubljim tlima zaštićenih polja, dolina i uvala. Obje zajednice imaju
golemio gospodarsko značenije i prehranjuju u ljetno doba veliki broj stoke,
ali daju i znatne količine sijena. Bilo je stoga vrlo važno upoznati ove
tipove s gospodarskog gledišta. Tu zadaću preuzeli su ing. A. Sabado š
i dr. T, Brzac,


Sa livade zmijlka sabrani su uzorci ispod Zlobina, na Meču i ispod Medveđaka.
Košeno je na 15 mjesta, svagdje po 4 m-, pa je prosječni! prirod svježe krme po
hektaru iznosio 5,300 kg.


Uzorci iz kamenjare šaša crljenike sabrani su na 25 mjesta na Meču, Katunu i
(joricama i dali su prosječno oko 4,000 kg svježe krme na hektar. Poredimo li količine
sijena primoTski´h livada i kamenjara s kontimeatalnim livadama vidimo, da su oni
ugla^vnom mnogo manji, izuzev najslabije livade kopnenih krajeva. Kod prosuđivanja
ove količine treba ipak naglasiti s jedne strane prošlogodišnje nepovoljne prilike;, a
s druge strane i manju pažnju, koja se obraća primorskim livadama nego koipnenim.
Imali smo prilike vidjeti odlične rezultate dobivene gnojenjem livade zmijka. Zato je
potrebno sto prije pristupiti istraživanjinM djelovanja umjetnog i stajskog gnoja na
pojedine tipove. Istoi tako treba što skorije proučiti i važan tijp primoTskih livada i kamenjara
rdobraide, koji prošle godine nismo mogli obuhvatiti.


VI, Vegetacijska karta


Kartiranje vegetacije bilo je i prošle godine u središtu našega rada, pa
je na kartiranju sudjelovao najveći broij učesnika, izuzev mikrobiologe
i one šumare, koji su vršili samo šumarska istraživanja. Najveće površine
kartirali su ing, Bertović, ing, M a t a n i ing. P e 1 c e r, koji su
pripremili povećanja i kopije karata i izradili vegetacijske karte u omjeru


1 : 12.500 i 1 : 25.000.
Prošlogodišnjim istraživanjem i kartiranjem obuhvaćeno je područje
potpune karte omjera 1 :25.000 i to tako, da je na sekciji Sušak 2a izrađeno
44 km^, a na sekciji 2c 90 km^. Prema tome iznosi dosadašnja kartirana
površina 280 km^ i proteže se dužinom i širinom dviju sekcija 1:25.000.
To su velike površine, ali važnost kartiranog područja
nije samo u njegovoj vieličini, nego u prvom
redu u mnogolikosti terena, koju ono obuhvaća.
Karta se proteže, kalko smo istaknuli od doline Kupe
preko planinskih skupova Risnjaka i Snježnika sve
d o Primorja , Ona obuhvaća prerez vegetacije zapadnog dijela južne
Hrvatske od sjevernog ruba Gorskog Kotara do obale mora. Na karti je
prema tome prikazan značajan isječak vegetacije Dinarskog gorja s prekrasnim
cmogoričnim šumama u nutrini i isječak vegetacije primorskog
Krša, koja se proteže u jednolikom sastavu od Tršćanskog Zaljeva sve do
Orjena.
Na našim kartama prolazi značajna granica kopnene i primorske vegetacije,
prikazano je tipično visinsko raščlanjenje Hrvatske i Bosne, a
obuhvaćeni su i mnogoliki utjecaji Krša s vrtačama, provalijama i mrazištima.
Osim toga nalazi se na kartama uz bazifilnu vegetaci,ju na vapnencima
i dolomitima ekstremno acidofilna vegetacija na silikatnoj podlozi.
Spomenemo li još mnogolikost kulturnih utjecaja, koji se očituju na jednoj
strani u uzornom čuvanju šuma, a na drugoj strani u strahovitom pusto.
Senju, dobivamo sliku o važnosti kartiranog područja. Nakon što su izra


232