DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 18     <-- 18 -->        PDF

vrhovima, nastava šuma crnoga graba s vrlo malo hrasta ili bez njega


fO. - S, typicum) , Cim je stanište zaštićenije i toplije, javlja se obilnije


kitnjak i izgrađuje čiesto velike čiste sasltojiine (O. -S. quercetosu m


s e s s i 1 i f 1 o r a e). Takve su sastojine najljepše razvijene iznad Meje.


Uz kitnjak nalazi se i medunac, koji preotima mah tek u nižim, toplijim


područjima i izgrađuje veće sastojine (O, - S, quercetosum pube


s c em t i s).


Posebni tip šume crnoga graba je subasocijacija s običnim grabom


(O. - S, carpinetosum betuli). Ona je raširena na dubljim tlima,
najčešće u zaštićenim uvalama i zatvorenim dolinama. U njoj se nalazi od
drveća crni grab, obični grab, kitnjak, klen, maklen, gorski javor, lipa,
bukva, brekinja, crni jasen, a od grmlja najčešće drijen i lijeska. Drveće
doseže znatne visine i debljine, a naročito su lijepo razvijeni hrastovi.
U nižim područjima, uglavnom ispod Škrljeva, Meje i Hreljina, mijenja
se nenadano sastav šume i šikare. Na mjestu crnoga graba pojavljuje se
bjelograb i s njim cijeli niz novih vrsta, koji upućuju na topliju klimu. Mi
prelazimo niemadano u područje zajednice bjelograba (Carpinetu m
orientališ croaticum). Najčešće su raširene šikare, ali ima i visokih
sastojina. Kod Križišća i Bakarca sačuvale su se manje plohe krasnih
šuma hrasta medunca i bjelograba u kojima preteže medumac, a niži sloj
drveća izgrađuje bijeli grab, maklen i crni jasen. Od grmova nalazi se
obilno drijen, rašeljka, drača (Paliurus spina Christi), smrika
(J u n i p « r u s o x y c e d r u s) i tršlja (Pistacia terebinthus). U
prizemnom siloju obilno je raširena šašika (Sesleria autumnalis),
ptičje proso (Liithospermum purpureocoeruleu m), veprima
(Ruscns aculeatus), speiražina (Asparagus acutifolius),
ivančica (Chrysanthemum corymbosum) idr. U jednoj plohi
kod Bakarca sabrali smo obilno Ophioglossum sp.


Naročiti oblik šume bijeloga graba razvijen je na dubljim tlima zaštićenih
uvala i dolina. Tu nailazimo na istu sliku kao i u području šiime
crnoga graba: elementima šume bjelograba pridružujie se obični grab s nekim
značajnim biljkama imijereno vlažnih stainišta, Takve šumice ističu se
lijepim visineima i debljineima i predsitavljaju važan tip, koji je danas nažalost
vrlo ograničen, jer su njegovo stanište zauzele kulture i livade.


Osim ovih dviju prirodnih šumskih zajednica nalaze se u području
šume crnoga graba i bjelograba kulture crnoga bora. Njihova flora naliči
na šume i kamenjare iz kojih su one proizašle. Naročito lijepe sastojine
nalaze se ispod Melnica i Plasa, pa oko Hreljina i Križišća,


U pnimiOTsikom području razvij eno je nekoliko tipova livada i kamenjara, koje na
ininoigim mjestima pokrivaju goletme površiine. U višim potožajiraa nalaze se dvije
glavne travnate zajednice, jedtio. je kamenjara OaTex h umi li s-Cent aute a
T u p e s t r i s, a druigoi livada S c o r z o n. e r a v i 11 o s a-L a t h y r u s m e g a i a nthos
. Najznačajnija pojava u području šume crnoga graba je kamenjara šaša crljenike.
Ona pokriva goleme površine na Pliišu, TelčaTU, Meču, Sitovici i Medveđaku.
Redovno zauzima izložene grebene i oidlikuje se velikom bujnoišću. Sastojine su najčešće
otvorene s većim ili manjim kamenjem. U zajednici dominira šaš crljenika
(Care x humilis) , a u doba cvatnje ističe se bezbrojnim cvijeto´viima žuita bodljikava
zečina (C e n t a u T e a r u p e s t r i s), plavi vrisak (Satureia subspicata),
perunika (Iris Cengialtii), bjeloglavice (DoTycnium her bace
um), razne žutilovke (Genista seri cea, G. sdl vest ris) i dr. Na


228