DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 15     <-- 15 -->        PDF

nekadašnjih hladnih perioda. Dolinom Kupe izmjenjivali su se u prošlosti
raznoliki florni elementi, a njihovi tragovi sačuvali su se na pogodnim
staništima do danas.


Vrlo je zaniimilijiv primjer mnogolikosti vege^tacije područje Krašićevice, koja utječe
u Kupu tik kod njezina izvora. U goirnjem dijelu Krašićevice razvijene su tipične
crnogorične šume Gorskog Kotara, ali se na sunčanim, strmim i kamenitim staništima
javljaju već i majnje sastojine šume crnoga graba i crnoga jasena s brojnim termotilnim
vrstama (na pr. C o t (i n u s c o g g y g r i a). U neposrednoj blizini ruja raste
sleč (Rh o d o den dro n hirsutum) s kupinom kamen jarkoim (Rubus saxatilis),
bijelim zvjezdanom (Aster b el lidi as tr,u m) i drugim planinskim biljkama.
Sleč iseže u dolini Kupe sve do Hajdove Hiie iznad ^evalja, gdje su se sačuvale
i mnoge druge planinske biljke.


KUPtČKl VRH


soo m.


5 .^^^


X X


^


4


671 *\ S
jSr


^t^" X


55om 1


´ 0 5o0 in.


450-m


^


Profi l br. 2. Šumska i livadna vegetacija u području izvora Kupe.
iFagetum montainum; 2 Os t r y e t o-E ri c et u m; 3Fagetu,m a b i e t etosum;
4 Brometo-Plantaginetum


Snaži toplotni utjecaj kupske doline opaža se u cijelom gornjem toku Kupe, u
prodoru Sušice, u Genovskom Kraju, kod Krašićevice i kod Razloga. Taj se utjecaj
vidi već u kulturama. Dok uže područje Gorskog Kotara nema voća, nalaze se kod
Razloga voćnjaci sa šljivama, jabukama i kruškama, a već miže, u samoj dolini Kupe,
javlja se i vinova loza. Utjecaj kupske doline odra/jujc se j u prirodnoj vegetaciji.
Crnogorične šume nestaju kao odsječene, a njihovo mjesto zauzimaju čiJste šume
bukve, dok se na suhim, kamenitim staništima javlja i termofilna šuma crnoga graba.


Uz naročite klimatske prilike odlikuje se područje izvora Kupe i velikim razlikama
u geološkoj građi. Na uskom prostoru izmjenjuje se vapnenačka i do.lomitna
vegetacija sa silikatnom i daje krajini foraz velike mnogolikosti.


Spomenuli smo, da su iznad kupske doline razvijene najtipičnije crnogorične
šume Gorskog Kotara, na vapnencima šume bukve i jele (F a g etum
a bi e t e t o s um), a na silikatima šuma jele i rebrače (Abieto


225