DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 11     <-- 11 -->        PDF

dobi šumskog drveća u raznih periodah njegovoga živovanja. Šum. list 1893.; —


6. Ettjnger : Quercus rubra (amerikan.s.ki crveni hrast). Šum, list 1´894.; — 7. Fro n
Albert: SyIvicultuTe, IV. ed. Pariš 1923.; — 8. G ay e r-Fab r i c i uis: Die Forstbenutzung,
XII, Aufl, Beillin 1´93K; — 9, KarO´lyi Arpad: Metode i pTofolemi u šumarskoj
nauci. Šum. list 1922.; — 10. Lore y Tuisko: Waildbau, u djelu Handbuch der
Forstwissenschaft, Tiibigen.´1888.; — iil. Nenadi ć dr. Đuro: UTeđivanje šuma, Zagreb
1929.; — 12. Pano v ing. A.: Načelne razmatranja o fruktifikaciji šumskog
drveća. Šum. list 1949.; — 16, Panov : O ifruktifikaciji naših četinjara. Šum, list 1950.;
— 14, Petrači ć dr, Andrija: Uzgajanje šuma I/II, Zagreb i92i5/il(93il.; — 15. Poila k
Franz X,: Katechrsmus des Waldbaues, Wien—^Leipzig 1907,; — 16. Po l lak : Katechismus
der Forstbenutzung, Wien.—^Lcipzig; — 17. Sarnavk a ing. Roman: Proizvodi
za obnovu šuima i uzgoj drveća. Šumarski priruičnik II. Zagreb 1946,; — 18,
Ugrenovi ć dr, Aleksandar; Upotreba drveta i sporednih produkata šume, Zagreb
1948,; — 19, Morozo v G. F,: Nauka o šumi I, (prijevod), Zemun 1940,
NOCH´OBE R DIE ANFANGLICHE PHYSIOLOGISCHE REIFE
DER NVALDBAUME


Zur Ausarbeitung perspcktiver Plane zwecks Aufforstung ist es notig zu kennen,
velche Bestiinde und zu wekher Zeit jede Haiupthoilzart Samen tragen wiirde. Autor
analisiert einheimische und auslandische Angaben in Bezug auf okologische Faktorn,
sowic auch in Bczug auf die wiTtschaftIichen Aufbaufomien des Waldes: der anfangliche
Samenertrag in Hoch- und Nieder-vvald und auf vorschidenen Boden. Autor stellt
ferner den Antrag iiber die Art und Weise ^ur Sammlung von Angaben und fordert
gleichzeitig, daiss die Leiturig dieser Arbeiten zvveoks Anwendung in der Praxis und
des Fortschritts der Wissenschaft, das Institut fiir forstlichc Versuchwesen ausiiben
solite. ´


Prof, dr. Ivo Horvat (Zagreb);


ISTRAŽIVANJE I KARTIRANJE VEGETACIJE PRIMORSKIH
OBRONAKA ZAPADNE HRVATSKE I PODRUČJA IZVORA
KUPE


(Prethodni izvješta})


Prošlih godina istraživali smo i kartirali planinsko područje Risnjaka
i Snježnika s okolnim šumama i livadama i izradili smo površinu jedne
karte omjera 1 : 25,000, Od toga smo izradili na karti sekcije Sušak 2a oko
90 km-, a na karti iste sekcije 2c oko 44 km-. Tom su vegetacijskom kartom
bili obuhvaćeni planinski masivi Risnjaka i Snježnika s gorskim grebenima
užeg područja Gorskog Kotara, ali su bili dotaknuti i primorski
obronci oko Gornjeg Jelenja. O rezultatima ovih istraživanja izvjestio sam
u Šumarstjom listu god, 74, 1950,


God. 1950, nastavili smo po intencijama Savjeta za poljoprivredu i
šumarstvo kod vlade FNRJ istraživanjima i kartiranjem preostalog, manjeg
sjevernog dijela karte Sušak 2a i većeg, južnog dijela sekcije Sušak
2c, pa su sada završene dvije potpune karte omjera 1 : 25.000. Na tim
kartama obuhvaćene su ne samo znatne površine središnjeg dijela Gorskog
Kotara s najvišim planinskim masivima na sjever sve do Gerova i izvora
Kupe, nego su prikazane i velike površine primorskih šuma. šikara i ka


221