DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 10     <-- 10 -->        PDF

utvrđivanje utjecaja edafskih faktora treba istovremeno početi i sa speci´jalnim
naučnim istraživanjima. Ova treba da obuhvate i pitanje odnosa
početka fruktifikacije prema visinskom prirastu ili prirastu mase stabla,
da se konačno utvrdi, u kojoj dobi svog života stablo postizava svoju fiziološku
zrelost. Tada bi se ustanovilo, da li je početak fruktifikacije uopće
ovisan o prirastu ili je dosadašnje mišljenje o tome samo plod teoretskog
zaključka obzirom na distribuciju rezervnih materija biljke ili jednostavno
analogna primjena sličnih okolnosti iz biologije životinja. Možda će nas
rezultati ovih istraživanja iznenaditi, ako se na pr, ispostavi, da početak
fiziološke zrelosti kod jedne vrsti drveća ne podleži nekoj zakonitosti, već
je uslovljen baštinjenim svojstvima, da je dakle u neku ruku individualan.
Isto je tako moguće, da će jednaki edafski faktori različito djelovati na
razne vrsti drveća u pogledu početka fruktifikacije, da ne ćemo dakle
doći do jednostavnih zaključaka. Ne smijemo zaboraviti, da se sve vrste
drveća ne odnose jednako u pogledu svog optimuma, prema tomu će se ta
okolnost sigurno odraziti i u utjecaju raznih edafskih faktora na početak
fiziološke zrelosti. Konačno moramo imati na umu, da je u prirodi svaka
pojava uzrokovana čitavim kompleksom uzroka (9). Prema tome, koji
faktor iz tog kompleksa uzroka u konkretnom slučaju zadobije veću
važnost, on djeluje različito na rezultat, dakle na samu pojavu u prirodi.
Fruktifikacija šumskog drveća također je prirodna pojava, koja nema
samo jedan uzrok, već čitav niz manje ili više važnih uslova (temperatura,
množina oborina, svojstva tla, mogućnost asimilacije, zdravstveno
stanje i t. d.). Po svojem utjecaju oni mogu nastupati u mnogo varijacija:
jedamput će neki od njih povoljno utjecati na brzinu fruktifikacije, a drugi
nepovoljno; drugi puta opet obratno; treći puta će svi utjecati povoljno;
četvrti puta negativno i t. d. U svakom slučaju bit će rezultat drukčiji


t. j, fruktifikacija će nastupiti u drugoj dobi drveća. K tomu treba dodati,
da ie i pojam »dobrog«^ odnosno »lošeg« tla prilično relativan, jer prema
novijim istraživanjima prirodno tlo nije nigdje jednak^ formacije, već ono
sastoji od vrlo šarolikog mozaika kemijski i fizikalno raznovrsnih dijelova
tla (9). Stoga podaci, koje smo naprijed naveli, da bi ih obrazac za prikupljanje
trebao sadržavati, nisu nimalo preopširni, već označuju samo
minimum onoga, što je potrebno, da se dobije približna slika odnosno prosjek
za neke najvažnije uslove, koji utječu na početak fruktifikacije pojedine
vrste drveća.
Kako vidimo, istraživanja u cilju ustanovljenja početka fruktifikacije
kao i njegove ovisnosti o stanišnim, a naročito o edafskim faktorima, donijet
će zanimive rezultate za nauku, a korisne će biti za svakodnevnu
praksu, pa je svakako potrebno, da se što prije pristupi tome radu.


Obzirom na povezanost interesa nauke i prakse u tom pitanju, trebalo
bi da rukovođenje poslova na pribiranju podataka kao i analizu primljenih
podataka vrši Institut za šumarska istraživanja.


LITERATURA:


1, Ani ć ing. Mdlan: Pitomi kesten u Zagrebačkoj-gori. Glasnik za šumske
pokuse broj 7/3. Zagreb 1940,; — 2. Bajlen: Šumski Tasadnici, Zemun 1938.; — X B &len:
Drugi prilog poznavanju naših mediteranskih šuma. Šumarski list Zagreb 1937.;


— 4..Ba´len; O proredima I. Zagreb 1929.; — 5. Etti´nge r Josip; Razmatranja o
220