DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 9     <-- 9 -->        PDF

gulSjienice su bi´le ismoibdilizdttiaiti© -bilo na tlu ili lišou. Za prvlih 24 sata uginulo je 80%
gusjenica. Ostali dio uginuo je u naredna, dva. dama.


II. stadij . Poikusi sa gusjeniicama II- stadija plO«ta´^^ljelni su istog dana, kad i
omi za gusjenice prvog stadija. Djelovanje otrorva viremieinski se nije razlikovalo od
djelovanja na gusjenice L stadija. No u načiTiu djelovanja mogla se opaziti razlika
ilzroeđu Pamitakana i Parathiiotna. Guisjeniiioe otrovame Pairathionom spuštale su se po
nitima na tlo i ostajale ovdje neparndične, ili sa povremenlim inaglim trzajima. Većima
uginulih »(usjiemica bila je zadnjilm krajem prfflijiepljena na podlogu.
^^arfar,iti ^ttae^aftf^
1 "´y


"^^ r^r:^ 4


7j/


..


<´ L


// i ^^ / ...^:-´


1´ 1 il -i /
r:
´i1 1 / / 7 / /
// 1 / \ ´ ´ / ^-,


^..^


f/i i / ^inkikan tKtihga 1X ]__


/"´´


´ / ´ / lnh Jij \il 1 1
Z. /^
i / / #´-´ s.*€. »«r ., ^ V5: V t~ -^
*


Gralfaik´on 1 — Djelovanje li% Painitakan emiuilzije ma gubareve gusjienice I.—^V. stadija;
Grafikon 2 — Djelovanje S*/« Panitalkan praha na gubaireve gus-jenice I.—V. stadija.


III. stadij . Pantalkan prašivo i kod ovoga stadijia najibrže je djelovao. Već
jedan sat po kontaktu sa otrovom 75% gusjenica bilo je nepokretno; u vremenu od
2>i; sata bile su sve u takovom stanju. Do ugilbanja je ipak došlo tek slijedeći dan.
Gusjenioe otrovane 1% emulziijO´m poikaz:iiva,!ie su znakove tipiione za trovanje DDT-om,
ali je tok ugibanja i ovdjie bio spoiriiji nego kod Pantekanai u prahu. — Pairathiiion je
na jedne gusjenice djelovao^ talko´, da su bile nepomlične, a druge su pokazivale trzaje
slične onima kod gusjenica« otrovanih DDT-em, i intenzivniji su bili, kod koncentracije
0,05% nego kod koncentnadije 0,025%. Ugibanje je tnajalo dulje nego« kod oba preparata
Pantakamja, Kod 0,025"/o komeentriaoije 3 gusjenice uspjele su se presvući, no
kasnije su i on© uginule.
rV. stadij . Panitaikan (loba preparata) doibro je djelovao na gusjeniice IV, stadija.
Zabilježeni siu prvi znakovi trovanja već nakon 2l5 minuta. Jedan sait nakon
stavljanja na hranu, zatrovanu Pantakan prašivoim, 50% gusjenica bilo´ je na tlu. Veći
dSo gusjemiica nije se mogao kretati. Dizale su glavu i prednji dio tijela kao da traže
nešto po ziraku. U iovom stadiju jasno jte primjećena razlika i u ponašanju gusjeiuca
otrovanih Panitaikan prahoim od onih otrovanih 1% Pantakan emulzijom. Kod trovanja
(gusjenica Pantakanom odnosno preparatima na bazi DDT-a, mOižemo ´razlikovati
dvije faze. U prvoj fazi gusjenice postaju nemirne, njihovo kretanje je življe a povremeno
dižu glavu i prednji dio tijela, ostajući u tome položaju po nekoliko časaka.
Malo po malo zadnji dio tijela bude paralJzovan, a gusjeniice ne mogu: njime kretati
već ga tromo povlače krećućii se toiraikalnlim iflogamia´. Doskoira budu paraliizovane i nastupa
druga faza. U ovoj fazi gusjenice se ne moigu kt^etati, one se trzaju i bacaju
kao elektriiziirane savijajući se sad na jednu isad na drugu stranu. Ovafkovo stanje može
potrajati i nakOliko dana. Pokreti postaju sve tromiji, svode se na pokrete pojedinih
segmenata i nogu te konačno sasvim prestaju. Uginule gusjenice su krute i reducirane
veličine.


Kod Pantalkan prašiva prva je faza kratka ili je uopće nema, te nastupa druga
faza, koja završava ugibanjem gusjemiica. Kod Vio Pantakan emulzije prva fazai rijetko
iizostaje. Ona traje katkada nekoliko satf, a onda tek nastupa druga faza.


U ovome stadiju kod oba preparata meke su gusjtenioe uspjele da se piresvukii ali
su poslije uginule. U oba slučaja one su 100% uginule, samo s tom razlakoim što su
kod Pantalkan prašiva počele prije ugibati a kod 1% emulzije prvoga dana nije bilo
mrtvih gusjeniicai. One su počele ugibatli tak poslilje toiga vreimena.


l%7