DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 8     <-- 8 -->        PDF

utvrdio osobito veliku otpornost gusjenica V. stadija prema želučanim
(arsen) otrovima. „


Mladim gusjenicama, koje dođu u dodir sa otrovom, presvlačenje ne
uspijeva nikako iH vrlo r^etko, dok sa starošću broj ovakovih slučajeva
raste. Prema itiomi© možemo račimati sa većim uspjehom, ako suzbijćunje
vršimo u ranijim stadijima.


Za djelovanje otrova važna je temperatura i zračna vlaga. U optimalnoj
temperaturi i zračnoj vlazi gubareve gusjenice su prema otrovima
otpornije nego inače. Prema G6sswald u (1) otpornost gubarevih
gusjenica II. stadija je kod 20*0 najveća, dok kod više ili niže temperature
ta atpomost pada. Otpornost je veća kod veće relativne vlage
neovisno o optimalnoj zračnoj vlazi.


Dlakave gusjenice su otpornije od gusjenica, koje nisu ili bar ne u
tolikoj mjeri obrasle dlakama. Ovo se ne temelji prema mišljenju G o s-
s w a 1 d a na morfološkim razlikama pojedinih vrsta gusjenica, već ima
svoje razloge u njihovoj različitoj kemijskoj i fiziološkoj strukturi.


Ispitivanje pH vrijednosti pojedinih vrsta gusjenica pokazalo J2´, da
je rezistentnost gusjenica prema otrovima to veća što je pH vrijednost
veća. Ta vrijednost je različita za gusjenice obrasle dlakama i one koje
nemaju dlaka ili ih nemaju u tolikoj mjeri. Ova se razlika pokazala ne
samo za gusjenice raznih vrsta, već i za gusjenice iste vrste ali razne
starosti, pa čak i za iste gusjenice ali raznih spolova. Pored toga dlakave
gusjenice većinom žive u vlažnijem biotopu, a sa povećanjem zračne vlage
raste uporedo i otpornost gusjenica prema otrovima.


Djelovanje otrova a prema tome i rezistentnost gusjenica prema njima
ovisi o b i o t s k i m i a b i o t s k i m faktorima. No budući da u prirodi
postoji ovisnost ovih faktora, to je veoma teško između njih odrediti oštru
granicu. Isipitivanje pojedinih faktora može se provesiti i njihovo djelovanje
točno utvrditi samo laboratorijskim pokusima, no oni imaju uvijek relativno
značenje, jer u prirodi nikada ne djeluje jedan faktor izolirano od
drugih. Tako treba shvatiti rezultate ovih pokusa, jer se oni moraju nadopuniti
ispitivanjem i drugih faktora, o kojima ovisi efikasnost nekoga
sredstva i koji utječu na odabiranje najpogodnijeg vremena i načina suzbijanja
nekog štetnika, -


Otpornost gubarevih gusjenica L—V. stadija prema insekticidima
Pantakanu i Parathionu


I. staddlj. Kod prvtoiga staidiiija pokazalo se djeliovanje Pantalkiana vrlo brz«.
Već nakon par minuta prve gusjenice pokazivale su znakove trovanja. Nisu primjećeni
tipični znakovi trovanja DDT-oim, ´kakove smo navikli gledati kod starijih gusjenica.
Većina gusjenica ostala je na mjostu pairaliizovania. Nekoje su prednjiim djdloni
tijela č´ini´le pokrete lijevO´ i desno. Nije bilo nikakovJh pokušaja žderanja, Nanioči´to
je bilo brzo djelovanje 5% Pantakana u prahu, kO´d kojioga je unutar 24 sata bilo 90%
gusjenlica mrtvih. Gusjenice I. stadija, otrovane na ovaj niačliin, ostale su na liSću
nepomične sa uzdignutim zadnjnim dijelom tijela. Ovu ipojaviu primijetili smo samo
za gusjeniice I. stadijia otrovane 5% Pantalkan prahom. Kod 1% Pantakan emullzije
gusjenice su nigibale polaganije i ugibanje je vremenskii bilo produljeno do trećega
diana. — Kod Parathiona je djelovanje nasitupilo također veoma brzo. Već istoga dana
186