DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Pazili smo psi tome, da uzmemoi one gusjenice, koje su brstile i koje su bile
pokretne (što je znak ida su gusjenice zdrave li da ne stoj´e neposredno pred presvlačenjem).
Gusjenice koje se nalaze pred presvlačenjem otpoirnije su od ostalih, s obzirom
na to da ih koža, koju će kod presvlačenja odbaciti, štiti od djelovanja otrova.
Iako bii pO´ lodbaciivanjiu exuviie ipak došle u dodlir sa oitrovom ii uiglinule, slika ugSbanjw
bila bii promjenjena u smislu pojiačane otpoirnois´ti gusjenica. Gusjenice, koje su
pred pTesvlačenjiem prestaju žderaiti, troime su i, imaju srazmjerno malu glavu prema
odebljalo.m tijelu. Takove gusjenice, kao li Oine koje su -ge tek presvukle, a koje se
također razliikuju od ostalih, nismo uzimali za pokus.


m m


# » «


SI. 1 — Prema veMčiiinii čaihure glave (Graniuim) određuje se staidij gusjenđce. Na sliioi
se vidi rekioijla lu veiičiiiM čaihuina za gusjčiniioe gubaira I.—V. stadija.


Za svaki pokus odabrali smO´ 30 gusjenica ,smaitrajući: da je ovaj, broj dovoljan


da se izvede zaključaik o dj-eloviainju insekiffiloida. Pirema SteMwaagu ovaj broj ne bi
smio da bude manji od .30. Radi kontrole zdraivstvenog stanja uziimali smo za svaki
stadij iisti brioj´ gusjenica (50), kojie smo hrainili neo´trovamoim hranom. Iz ciliinidnai sa
otrovainoim hrairtom uzimali! smo^ one gusjienice, koje bi preživj´ele 8 dama,, a da nisu
uginule, i stavljali iih na nezatrovanu hranu, da bi utvrdili eventualno oporavljanje.
No odmah moižemo primi´j´etiti da je ´takovib igusjcnica biloi veoma malo (itek u stariijim
sta´dijiima) i da su one sve nafcnadmoi uginule.
Od vrem,eina, kada smo stavili gusjenice ma zatroivanu hnanu, u određenim vremenskim
razmaciima promafrab smioi djlelovanjie oitro´va i uklanjali mrtve gusjenice.
Momcmat fiiiziiološke snwti gusjenice veoma j´e teako ustanoviitii. Mi smO´ to vršili na
taj način, da smio gusjenice (ma itzgled miptve) sitavljali pod jaku elektriičnu lampu,
zagriijavali je do D minutai i lagaino dodliirlivali iiglo´mi Ako. pri^ itome gusjemica me bi
davala nikaikove znakove života, smatrali smo je uginulom. Nakon što je gusjetiiica
zbog djelovanja otrova paralizovama´, ona još dugO´ daje znakove žia´ota. Lagani
pokreti torakalnih i abdominalnih nogu su posljednji znakovi života, pa smo na to kod
ustanovljenja smrti, obratili nainočiitu pažnju.


Rezistentnost gusjenica prema otrovima s obzirom na njihovu starost


Po23nata je činjenica, da gusjenice pojedinih vrsta i raznih razvojnih
stadija pokazuju i različitu otpornost prema otroviima. To se tumači različitom
morfološkom i anatomskom građom pojedinih vrsta, te većom
težinom u odnosu prema površini tijela pojedinih razvojnih stadija gusjenica.
Ovo vrijjedi prema G 6 s s w a 1 d u (1) i za želučane i za kontaktne
otrove. Taj autor je nadalje ispitivao osjetljivost pojedinih stadija gusenica
smrekova prelca. {Eymantria monacha L.), i utvrdio da se otpornost gusjenica
povećava njihovom starošću do uključivo IV. stadija, dok je za V,
stadij ta otpornost tako velika, da se ne da protumačiti jednostavno porastom
težine tih gusjenica. On to tumači time, što gusjenice posljednjeg
stadija žderu više neigo u sviim ostalim stadijima i sakupljaju rezervnu
miateriju. Zbog povećanja izvora energije u ovome stadiju gusjenice su
mnogo otpornije od gusjenica ostalih stadija. Kalandadz e je također


185