DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 75. MA J GODINA 1951


Ing. Milan Androić (Zagreb):


OTPORNOST GUBABEVIH GUSJENICA (STADIJ I~V )
PREMA PABATHIONU I PANTAKANU


Uvod


Gubar {Lymantria dispar L) je bez sumnje štetnik, kojeiga su zbog
ogromnih šteta koje čini našoj privredi, naši stručnjaci i entomolozi najviše
proučavali a i sada proučavaju. Periodicitet i masovnost njegove
pojave potakli su naše stručnjake da naučno obrade ovaj problem i pronađu
uzroke koji dovode do tih pojava. Kovačevi ć (4) je svojim
fadovima dao znatan prilog osvjetljavanju biologije i ekologije gubara
i njegove masovne pojave, Klimatsike okolnosti ikoje su utjecale na posljednje
gradacije gubara istražio je V a j d a (10). Na polju suzbijanja učinilo
se također mnogo u toku posljednjih godina. Primjenjene su nove metode
suzbijanja kemijskim sredstvima, izvršeni su pokusi suzbijanja aviometodom,
koji su dali vrlo dobre rezultate. U tim pokusima S p a i ć (6) je
utvrdio poitrebnu dozu i koncentraciju te znatno usavršio metod´ku
utvrđivanja uspjeha zamagljivanjem avionima. Razumljivo je, da su se
kemijska sredstva morala prije upotrebe ispitati. Biološki pokusi, koje
je izvršila S c h m i d t o v a (7) poikazali su, da DDT zauzima važno mjesto
među ostalim preparatima, kojima se mogu suzbijati gubareve gusjenice.
Zavidan uspjeh imala je naša kemijska industrija, kada je proizvela Pantakan,
insekticid na bazi DDT-a, koji po svojoj vrijednosti ne zaostaje
nimalo za stranim preparatima.


Nije svejedno, kada će se nekoje sredstvo upotrebiti. Insekticid, sa
kojim smo u laboratoriju postigli dobre rezultate, može se uspješno upotrebiti,
kada je štetnik u određenoj fazi razvoja. Njegova upotreba prije


* Izrađeno lU zavodu za entomologajii Poljoprivredno-ŠLamavskog fakulteta Svoučili:
. u Zagrebu, predstojnik Zavoda .prof. dr. Ž. Kovačević .
181