DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 18     <-- 18 -->        PDF

upotreW zemljišta i t. d. Kod današnjih korigiranih objektiva mogućnost
te interpretacije, obzirom na dimenzije snimljenih objekata ide razmjerno
daleko t. j. na snimcima se mogu dešifrirati još detalji koji imaju dimenzije
oko 30 cm.


Snimci iz zraka mogu nam dati neka saznanja o staništu, vrsti drveća,
sklopu promjieiru krošnje, visini stabala, te površini pojedijiih kulfura
odnosno sastojina. Indirektnim mjerenjima na snimcima može se uz izvjesne
pretpostavke i sa ograničenom točnosti odrediti prsni proDmjer stabla
te drvna masa sastojine ili stabla.


Stanište. Kod klasifiakcije staništa´ pomoću snimaka iz zraka formirana
su u S. A. D. samo tri bonitletna razreda za potrebe šumarstva što
je i razumljivo ako se uzme u obzir da je ikvantitet i kvalitet informacija
sa tih snimaka ograničen. Tamo^ gdje se na temelju fotogrametrijskih snimaka
može izvršiti klasjfikacija stojbine kao najvažniji kriterij smatraju u
S, A, D. topografske odnose terena, geološke formacije (na koje zaključuju
direktno ili indirektno), vegetaciju, te odnos između visine stabala i
promjera krošnje (the total height-crown diameter ratio). U pogledu topografije
daje nam trodimenzionalni optički model (treća dimenzija je, uslijed
velikog razmaka uzastopnih snimališta u zraku, naročito izrazita) mnogo podataka.
Sto se tiče šumske vegetacije (u pogledu njenog pridolaska) u vezi
sa bonitiranjem tla ova je često karakteristična za izvjesne topografske
forme (vrhunci, doline, zaravanci, padine). Do nekog saznanja o geološkim
formacijama dolaze putem razmatranja topografskih značajki (na pr.
fluvijalni depoziti u ravnici blizu rijel^a). Nadalje na geološke formacije
zaključuju po stepenu i načinu površinskog odvadanja vodei, po tonovima
boje tla, po biljnom pokrovu, erozijama ili upotrebi okolnog zemljišta.
Ray Bourne u svojoj raspravi: »A erial Survey in relation to
the economic developmentofnewcountries, withspecial
reference to an investigation carried out in norther
n Rhodesia « (New York 1928.) donosi podatke o odnosu tipova
vegetacije i pripadnih geoloških formacija u Sjevernoj Rodeziji. On ie
došao do zaključka da se na snimcima mogti utvrditi aluvijalne formacije,
uklopljeni blokovi granita, gnajs, stari škriljevci te recentne sedimentarne
naslage pomoću njihovog topografskog smještaja općeg izgleda vanjštine,
te biljnog pokrivača. Da li su ovakve tvrdnje presmjele ili ne za naše prilike
trebala bi pokazati budućnost.


Za klasifikaciju staništa — kako je poznato — od posebnog je značaja
vegetacija. Pojava neke vrste drveća ili neke gnipacije vrsta na određenim
topografskim formacijama često je bila dovoljna za identifikaciju tipa
šumske stojbine. Ovim problemima bavili su se — vezi sa aerofotogrametrijom
—- američki istraživači Robbins i Losse u raznim dijelovima
svijeta između god. 1928. i 1942.


Vrste drveća. Velik napredak dostignut je u S. A. D, u pogledu
identifikacije vrsta šumskog drveća. Individualno za razne vrste drveća
po raznim područjima te za razna doba godine biraju vrst filma i filtera.
Prednost se daje modificiranoj infracrvenoj ljetnoj fotografiji ili pćunhromatskpj
jesenskoj, Naročito prva vrsta daje potrebne konittaste. Iz razumljivih
razloga za utvrđivanje bjelogorice rijetko primijenjuju zimske snimke.


, 196