DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Iz taibele jie jiasno, da kod suzbijanja gusjemiica, ko^e se nalaize u višim raizvojmim
stadijjlnua, treba viiše msekfiioidia n&g/o ilnace. I pored -toga uspjeh suz:bijianja će bita
manji nego kod suzbijanja mladih gusjenica.** »


Ovo nesumnjivo dokazuje, da je od veliike važnosti, kako iz ekonomS´kih
razloga tako radi postizaivanja što većeg procenta uspjeha, izabrat i
pravovrijeme suzbijanja. Na terenu to ne će biti moguće bez
dobro organiziranei mreže opažača, koji će pratiti ekloziju gusjenica. Na
osnovu tih podatalka može se izabrati redoslije d šuma, koje će se
zamagljivati.


Ispitivanje djelovanja Pantakana i Parathiona na gubareve gusjenice
I.—V, stadija treba shvaitiiti kao jedan podatak više za pravilnu ocjenu
vremena suzbijanja tim insekticidima.


Zaključak


Iz svega što smo naprijed izložili možemo zaključiti:


1. U djelovainju Parathiona u koncentracijama 0,025´´/o i 0,05´´/o na
gubareve gusjenice I, i II. stadija nema bitme> razlike, U oba slučaja postignut
je u kratkom vremenu 100*/« mortalitet. Gusjenice III. i IV. stadija
pokćizuju veću rezistenciju. Djelovanje ovog otrova je jače na gusjetdce IV,
nego III. stadija. Ovo proizlazi Oituda, što gusjemice IV. stadija žderu zatrovanu
hranu, time je djelovanje otrova pojačano, jer djeluje u tomie slučaju
i kao kontaktni i kao želučani otrov, Zderćinje je osjetno jače kod koncentracije
0,025´´/o nego O.OS^/o, V. stajdij pokazuje mnogo veću otpornost
od svih predašnih stadija; mont)alitet gusjenica ovog stadija nije lOO^/o, već
irsnoge gusjenice uspiju da krizalidiraju. Iz kukuljica ne izlaze leptiri
2. Pantakan prah djeluje na gubareve gusjenice I.—IV, stadija brže
nego P/o Pantakam emulzija, no djelovanje jednog i drugog je vrlo dobro.
I ovdje gusjenice V. stadija pokazuju neobično veliku rezistenciju. Djelovanje
emulzije dolazi nešto više do izražaja zbog minimalnog žderamja
njome zatrovane hrane. Hranu, zatrovanu Pantakan prahomi, gusjenice
ovoga kao ni ostalih stadija ne žderu.
3. Uporedujući djelovanje oba preparata dolazimo do ovih zaključaka:
Parathion (0,025´´/o i 0,05^/0) djeluje na gusjenice I. i II. stadija brže i jače
od P/o emulzije i S^/o praha Pantakana. U III. stadiju njegovo je djelovanje
nešto sporije, no u IV. stadiju ono opet djeluje brže i jače od Pantakana.
Uzrok ovoj činjenici treba tražiti u tome, što su gusjenice I,—III. stadija
nisu jele hranu tretiranu Parathionom, pa je on tu djelovao samo kao
kontaktni otrov. Na IV. stadij on je djelovao i kao kontaktni i kao želučani
otrov. Pantaikanom tretiranu hranu gusjenice su odbijale (izitzetak je V.
stadij i l^/o emulzija). Gusjenice V. stadija pokazuju u svim slučajevima
** Kad jsmo vršili suzibiljianjie gubairevih gusjenica aivitomeitodom g. 1949. u šumi
TuropO:ljeki luig kraji Zagreba, bile su ome u V. stadiju. Prije nego je DDT poeeO´ djelovaiti´
na gusjieniiice, našli simo na tlu veliki ibroji tabiina. Nema sumnje da je njihova
pojava vezana sa vreimenotome kod suzbijanja u to vrijeme DDT uništi veliki diiio ovih kocisniiih insekata. To je
j´Oiš jedan krupan iriaZlog, da je bolje suizbajati gusjenice dok su mlađe.


191