DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 12     <-- 12 -->        PDF

dan prije, t, j. nakon 5 dana. Kod svih preparata gusjenic e V. stadija
pokazale su neobičnu otpornost i uginule (izuzev onih
koje su uspjele krizalidirati) tek nakon 8 dama.


Na koncu smo grafikonom br, 9 prikazali djelovamje Ić.S^/o Panitakana,
koji je u obliku aerosoli bačen iz aviona prilikom suzbijanja gubara avio


44*


Fsfa

Uf,´/


1 /«o JC, _ »/-..


lita


MomjofvtfJoČa ht4


1>9


/ \
,* / JM


V


N i \


/ / 0 \ ^


J


´


\
"
0) 1 \
V^


V k


s.^ i"
^a 1!4 # 4 « i i d> *l *t /»Wbi>


m^ ^1 /.-; i ) ´? \ ls i
Kan.


< 9´araiHioa.


Graifiikon 9 — Kompairacija toikia ugiban ja guibairevih gusjeniiioa V. staddja ofcrovaim+i
1% Pantekanom j O.OBSo/o Parathicmoin;
Grafikon 10 — Tok padanja gubaJffevih gusjenica II.—IV. stadija na kontrolnu plodu,
uslijed djelovanja Pamtaikan-aerosoli, u šumi Dubovica, zamagljenoj maja 1949.


metodom g. 1949. na šumu Dubovica (kraj Vinkovaca). Tom prilikom bačeno
je 2,5 kg po ha. Na kontrolnu ploču palo je od 7. V.—17. V. ukupno 1042
gusjenice. Šuma je bila zamagljena 6. V, Najveći broj gusjenica nađen je
na ploči drugi dan po zamagljivanju. 11. V. izvršeno je doknadno zamagljivanje,
pa broj gusjenica nađenih na ploči ponovo raste. Gusjenice su bile u
II.—IV. stadiju. Uporedimo li ovaj grafikon sa grafikonom djelovanja P/o«
Pamtakan emulzije (graf. br. 6—8) u laboratoriju, vidjet ćemo da u prirodi
tok ugibanja prikazuje nejednolična linija. Uzrok ove nejednoličnosti je
pored abiotskih faktora i činjenica da se u prirodi gusjenice istovremeno
nalaze u raznim razvojnim stadijima.


Sp.aić* je pnililkom utvirjđfflvainja uspjeha suzibiijanje aviiometodoim, koje je izvršeno
>1*>49. u šumama kraj SI. Broda^ dobio rezultate, (koje smo prBkaizali u pril, tabeli


Kolićina »čistog« j Proicent


Stadij u kome su se


Šuma DDT-a po 1 ha j uništenja


nalazile gusjienice


grama [ (uspjeh)


Mrsuinjiski lug li25 97,44% pretežno II i III


Doinja Dolca 20O 99,07»/» pretežno III


Jelas 350 - 93s0l6% III i IV


Iz rasprave ing. Spaića u rulkoipisu.


190