DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Kod ParatMiona ;u oibim koinceetTaciijam,a gusjiemice su uzimale zatroivanu hranu
li to kotd ikoncentraici´je 0,035"´/o zmatinio više neg;o ko´d 0,05%. U prvom slučaju koliiči´na
izmeta je mjierilla 0,7 ccan a- oij dirugoimi 0,´l´ com. LiSće jie u prvom slučaju bilo pojedeno
cea 30% a u drugome cea 5%, Gusjercice su zamaizale paip´iir ina podfozli prljavo zelenom
tekućinom. Na anataom diijelii pPimjeitiiM´ smo: prljavo zelene izmetiine sa kojom su´ se
gusjenice priJj´iiepi´le za podlogiu:. Nekoje su ostale da vliise na lišću pričvršćene jedniim
parom abdotminalnih nogu. 1 u ovome stadiju neke gusjenice aiispjel´e su da se presvuku
no poisMje su ugainule.


Iz gralSkcea br. 2 i 3; vidi se, ida je većd´ d´io gusjeniica: IV. stadiju uginiuo prije
nego one III. stadija. Ova naoko proti´viuriijeičnoisit ima svoje razjašnjenje u´ činjenici^
da su gusjenice ovoga staidijja ždeirale zatrovanu hramu, pa je PairathiOin: djelovao ii kao
koHtaiktni i´ fcaio želuičam Oitrov; time jie svalkako biilo povećana nj«gova e´fdikasnoist na
gusjendce. Ovo vri´jtdi za obe koincemtna´oiije Pairathiloina kojie smo i^pi;tivali.


>,„tal,l.t It^/hhU


´"/


^t^´-^-f´ 1 ; ´


y


! t y^


^—~´-´


---´


.´ ´

/´I / ___r"-b;-~


´´


i li /


/ ´ ´´


! : / 1 li / / J
/ / / ,. ta


/r//. i


/ ^ /.´


/ .


/ ThtaUion Obs%


L.. "


/. y i. si a´^´J


„ 3.


ec
.. 6"


1 "´´


TL, ,_._


EZ ´ S ^»^ S-"


w^i ^


i i ´ i . -´ *. * f. ŠA


´


Grafikon 3 — Djelovanje O,0l2l5% FaTaithiioina na gubaireve guisjenlke: I.—V. staidija;
Gratikon 4 — Djelovanje 0,05% Parathiona na gubareve gusjenice I.—V stadija.


V. stadiij, Kalko se vidi w. graifikona 1(—4´ gusj-emice V. s tadiija pokaizale su
vdliicu otpoinnost, za razliku od ostailih stadija/ i premai iPamtalkanju i prema iFđrathionu.
Kod Pantakana su počele ugibati tek nakon drugoga dana, iaiko smo -prve znake trovanja
ipriilmjfetili kod SVu praha već niakom pola sata. Kod 1% emulziijie pokušale su
žderati zaitrovamu hirainiu.. Kod Pairathioina su žderale zatrovanu hranu još više nego
u IV. stadij.ui. Niti kod Pantakana naiti, ikodi Parathiona mije postignut 100% mentalitet
gusjenica. Kod-5% Pantakana dobilii smo na: konou 10 kiufculjiica, kod ll*/o emulzajte 5
kukljica i 5 gusjenica Tiginulih zbog polfedrije. Kod Parathiona konc. 0,05% dobili
smo 5 a kod 0,026% 3 kukuljSce, dok je jiiekoJiko gusjieiniiicai biilo´ stavljeno ma netretlranu
hranu (da se ustanovi oporavak) ali su poslije uginule. Iz kaikuljica nisu
izašli le p tirii«
Uporedenjem grafikona br. 1—4 vidi se, da je mortalitet velikog djela


gusjenica I. i II. stadija veoma velik već prvi dan po tretiran,ju. Gusjenice


ovoga stadija su veoma osjetljive ma sve otrove i koncentiracije koje smo


ispitivaili. Gusjenice III, i IV. stadija rezisteintnije su prema Parathionu


nego prema Pantakanu. Gusjenice V. stadija veoma su rezistentne i prema


Pamtakanu i prema Parathionu. Kod Parathiona je ugibanje počelo nešto


prije nego kod Pantakana. Kod Pantakana je ugibanje počelo tek između´


drugog i trećeg dana.


U kontrolnim insektarijima, gdje smo hranili gusjenice netretiranom


hranom uginula je jedna gusjenica I. stadija 3. dana po postavljanju u in


sektarij a 5. dana još dvije gusjenice. U V. stadiju uginulo je 5 gusjenica


od poliedrije. U svim ostalim stadijima nije uopće bilo ugihdnja.


18%