DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 9     <-- 9 -->        PDF

b) obezbedenje snabdevanja naroda u dogledno vreme sa ogrevom,
najpre od čišćenja i proreda a kasnije i od redovnog etata;


c) obezbedenje nesmetanog železničkog saobraćaja.


Međutim pošumljavanja koja su izvršena na mestima 1, 2 i 3 nimalo
ne utiču na sprečavanje erozije u delu »A«, gde je glavni izvor bujičnog
nanosa, koji će prema tome i dalje pričinjavati štete u ravnici »D« i železničkoj
pruzi. Nadalje pošumljavanjem terase »B« oduzimamo površinu
koja treba da bude pod polioprivrednom kulturom, jer sü to do nedavna
bili vinogradi i voćnjaci, a mogu uz prethodnu melioraciju sa travama i


LEGENDA ZA SLIKE l Z ´ i; ´"


v


1 ČETINARI v„ ŠIKARE I simaAci Ää ORAMCE


1 TVRDI LlšcARI * * VOLMAC. I VINOGRAD´ VS. BUJ lČ M I N


SRE5K* 6


«2. M6KI L.šiAR.! .*. LIVADE
´Br. 1


leguminozama opet da budu. Kulture označene sa 2 i 3 i ako su dobro
uspele ne štite ni tlo na kojemu se nalaze, jer erozija i odroni na strmoj
strani prema bujici postepeno uništavaju i samu kulturu.


Daljna primedba koja bi mogla da se postavi — a koja bi bila suvišna
nakon iznešenih — odnosi se na izbor vrsta drveća i strukturu kultura.
Međutim kako ta primedba važi i za daljni rad na tom području potrebno
je da se osvrnemo na nju. Osnovne vrste drveća šumske melioracije ovog
područja treba da budu svakako četinari, mestimično uz prethodne kulture
trava i leguminoza, iz razloga što je erozija uzela tolike razmere da


115